Dėstytojams

Rudens semestre studijos Universitete bus vykdomos kontaktiniu būdu (Universiteto auditorijose). Dalyje studijų programų iš anksto yra numatytas mišrus studijų būdas (kuomet dalis užsiėmimų vykdoma nuotoliniu, dalis kontaktiniu būdu), todėl kreipkitės į programos vadovą, jei kiltų klausimų apie studijų organizavimą studijų programoje, kurioje Jūs dėstote.

Reikalingi dokumentai

Atsižvelgiant į LR Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 11 d. paskelbtą pritarimą 2020-02-26 Vyriausybės nutarimo Nr. 152 pakeitimo projektui (toliau – Nutarimas), pagal kurį aukštosios mokyklos yra įpareigotos taikyti galimybių pasą kontaktinių užsiėmimų metu, nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. į Universiteto patalpas galės patekti tik tie dėstytojai, kurie:

I. turi galimybių pasą arba jam lygiaverčius dokumentus, t.y., asmenys, atitinkantys vieną iš išvardintų reikalavimų:

1. yra pasiskiepiję viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:

 • praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus šio punkto paskutiniame papunktyje nurodytą atvejį;
 • praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;
 • praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo, išskyrus šio punkto paskutiniame papunktyje nurodytą atvejį;
 • po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;
 • praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“, ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronavruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;

2. yra persirgę COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir:

 • diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (betne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas);
  arba
 • prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina;

3. atlikę SARS-CoV-2 PGR tyrimą ir gavę neigiamą rezultatą -ne anksčiau nei prieš 48 valandas. Atkreiptume dėmesį, kad nuo š.m. rugpjūčio 16 d. koronaviruso testas Galimybių pasui gauti yra mokamas. Išimtys yra taikomos dėl medicininių priežasčių negalintiems skiepytis ir nėščiosioms.

Lygiaverčiais dokumentais pripažįstami: ES skaitmeninis COVID pažymėjimas, medicininiai dokumentai iš e-sveikata sistemos: vakcinacijos išrašas, dokumentas, įrodantis, kad persirgta COVID-19 liga, ar neigiamo testo rezultato išrašas.

Atkreipiame dėmesį, kad Galimybių pasą reikia atnaujinti kas 2 mėnesius.

II. neturi galimybių paso ar jam lygiaverčių dokumentų, bet turi pažymą apie atliktą profilaktinį COVID-19 ligos tyrimą, kuris atliekamas ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų. Profilaktinis testavimas vykdomas atliekant greituosius antigeno testus. Profilaktinis tyrimas yra nemokamas, bet šis tyrimas nesuteikia teisės gauti Galimybių paso. Tyrimą atlikti galima mobiliuose punktuose, registracija vykdoma telefonu per Karštąją liniją 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu 1808.lt.

Dokumentų pateikimas

 • Galimybių paso patikra vyks asmeniui įėjus į universitetą. Asmuo galės nuskenuoti QR kodą naudojant https://tikrink.esveikata.lt/ ir kitas aplikacijas arba tikrintojui pateikti lygiavertį dokumentą, kurio negalima nuskanuoti naudojant elektroninę patikrą.
 • Asmenų, turinčių teisę patekti į Universiteto patalpas, patikrą organizuoja Universiteto administracija.  
 • Dirbdami auditorijoje turėsime laikytis bent 1 metro atstumo tarp asmenų. Dėvėti kaukes yra rekomenduojama.

Rūpinkimės savo ir kitų sveikata!