Teisės aktai

Nacionaliniai teisės aktai:

Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas "Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos" (Suvestinė redakcija nuo 2019-03-20 )    

Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas " Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Suvestinė redakcija nuo 2019-06-01)       

Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas "Dėl viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo"   (2014-10-28)         


Vidaus teisės aktai:

2017 m. lapkričio 13 d. Universiteto tarybos nutarimas Nr. 1UT-4 „Dėl Mykolo Romerio universiteto lėšų ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarkos patvirtinimo“       

2019 m. rugsėjo 27 d. Universiteto Rektoriaus įsakymas Nr.1I-240 "Dėl Mykolo Romerio universiteto valstybės ilgalaikio materialiojo turto trumpalaikės nuomos fiksuotų kainų dydžių patvirtinimo"     x

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747