Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo

Data Pirkimo būdas Pirkimo pavadinimas Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo
2019-07-24
Skelbiama apklausa
Leidinių parengimo spaudai ir elektroninės leidybos paslaugų pirkimas
Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra
2019-08-22 Skelbiama apklausa Keleivinių liftų techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra
2019-08-26 Skelbiama apklausa Profilinių dalykų (jų dalies) dėstymo paslaugų pirkimas Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra

2019-08-30 Skelbiama apklausa Kontaktinio mokymo savaitės organizavimo paslaugų pirkimas Reikiamų paslaugų CPO
kataloge nėra
2019-09-30 Neskelbiama apklausa MRU klipas Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra
2019-10-21 Skelbiama apklausa Kompiuterinės technikos pirkimas Reikiamų techninių specikacijų prekių CPO kataloge nėra
2019-10-31 Skelbiama apklausa Vaizdo projektorių pirkimas
Reikiamų techninių specifikacijų prekių CPO kataloge nėra
2019-12-04 Skelbiama apklausa Vaizdo projektoriai Reikiamų techninių specifikacijų prekių CPO kataloge nėra
2019-12-16 Skelbiama apklausa Deratizacijos, dezinsekcijos ir dezinfekcijos paslaugos Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra
2020-01-10 Skelbiama apklausa Vaizdo projektoriai Reikiamų techninių specifikacijų prekių CPO kataloge nėra
2020-02-10 Skelbiama apklausa Kiekybinio sociologinio tyrimo (apklausos raštu) atlikimo paslaugos Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra
2020-02-14 Skelbiama apklausa Microsoft arba lygiavertės programinės įrangos licencijų nuomos pirkimas Reikiamų prekių CPO kataloge nėra
2020-03-12 Skelbiama apklausa Mažatiražės spaudos paslaugos Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra
2020-05-07 Skelbiama apklausa Microsoft arba lygiavertės programinės įrangos produktų pirkimas Reikiamų prekių CPO kataloge nėra
2020-05-22 Skelbiama apklausa Turinio projekto skirtingiems straipsniams paslaugos Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra
2020-06-17 Skelbiama apklausa Mykolo Romerio universiteto Studentų namų valdymo ir praėjimo kontrolės sistema ir jos montavimo darbai Reikiamų prekių ir darbų CPO kataloge nėra
2020-06-17 Atviras konkursas Mykolo Romerio universiteto Studentų namų Didlaukio g. 57, Vilniuje, inžinerinių tinklų (šalto/karšto vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų) avarinės
būklės likvidavimo 3-ojo etapo darbai
Reikiamų pirkimo objektui techninių specifikacijų CPO kataloge nėra
2020-07-07 Skelbiama apklausa Planšetiniai kompiuteriai Reikiamų techninių parametrų prekių CPO kataloge nėra
2020-07-07 Skelbiama apklausa Moodle virtualių studijų aplinkų mokymulab.mruni.eu ir vma.mruni.eu dizaino atnaujinimo paslaugos Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra

2020-07-09

Atviras konkursas Mykolo Romerio universiteto Studentų namų Didlaukio g. 57, Vilniuje, inžinierinių tinklų (šalto/karšto vandientiekio, buitinių ir lietaus nuotekų) avarinės būklės likvidavimo 3 - ojo etapo darbai Reikiamų pirkimo objektui techninių specifikacijų CPO kataloge nėra
2020-09-04 Skelbiama apklausa Dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos paslaugų pirkimas Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra
2020-09-09 Skelbiama apklausa Programinės įrangos 12 mėnesių prenumerata Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra
2020-09-15 Skelbiama apklausa Mykolo Romerio universiteto Studentų namų Didlaukio g. 86, Vilniuje, paprastojo remonto darbų pirkimas CPO kataloge nėra reikalingų pirkimo objektui techninių specifikacijų
2020-09-28 Skelbiama apklausa Apklausų atlikimo paslaugos Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra
2020-10-05 Skelbiama apklausa Leidinių teksto redagavimo ir leidinių maketavimo paslaugos
Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra
2020-11-06 Skelbiama apklausa

Aukštos garso ir vaizdo raiškos kameros su tvirtinimo stovais paskaitų transliacijai

Reikiamų prekių CPO katalogė nėra
2020-11-06 Skelbiama apklausa

Windows remote dekstop services all language device cal(academic) licencijos arba lygiaverčių teisių licencijos pirkimas

Reikiamų prekių CPO kataloge nėra
2020-11-06 Skelbiama apklausa

Mobili kompiuterinė darbo vieta

Prekės nėra perkamos iš CPO, kadangi siekiant optimizuoti kompiuterinės įrangos aptarnavimo, remonto procesus ir kaštus planuojama pirkti analogiškų dabar naudojamiems parametrų kompiuterius.

2020-11-09 Skelbiama apklausa Serverio pirkimas Reikiamų prekių CPO kataloge nėra
2020-11-20 Skelbiama apklausa Mobilios kompiuterinės darbo vietos

Prekės nėra perkamos iš CPO, kadangi siekiant optimizuoti kompiuterinės įrangos aptarnavimo, remonto procesus ir kaštus planuojama pirkti analogiškų dabar naudojamiems parametrų kompiuterius.

2020-11-23 Skelbiama apklausa

Leidinių teksto redagavimo paslaugos

Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra
2020-12-07 Skelbiama apklausa Personalo atrankos paslaugos Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra
2020-12-07 Skelbiama apklausa Kompiuterių tinklo įrangos pirkimas Reikiamų prekių CPO kataloge nėra
2020-12-09 Skelbiama apklausa Kiekybinio sociologinio tyrimo paslaugos
Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra
2020-12-15 Skelbiama apklausa Dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos pirkimas Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra
2020-12-22 Skelbiama apklausa
Dronas (skraidyklė), duomenų rinkimo bei apdorojimo techninė ir programinė įranga Reikiamų prekių CPO kataloge nėra
2021-01-14 Skelbiama apklausa
Mobilios kompiuterinės darbo vietos Prekės nėra perkamos iš CPO, kadangi siekiant optimizuoti kompiuterinės įrangos aptarnavimo, remonto procesus ir kaštus planuojama pirkti analogiškų dabar naudojamiems parametrų kompiuterius.
2021-02-12 Skelbiama apklausa Mažatiražės spaudos paslaugos Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra
2021-03-01 Atviras konkursas Programinės įrangos licencijų nuoma pagal Microsoft universitetams skirtą programa Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra
2021-03-04 Skelbiama apklausa Tęstinė jaunuolių (19-29 m. asmenų) elektroninės apklausos atlikimo paslauga Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747