MOKSLO ŽURNALŲ DUOMENŲ BAZĖS PRENUMERATOS PASLAUGOS

Informacija apie pradedamą pirkimą       
Skelbimas apie pirkimą

  Supaprastintas neskelbiamas pirkimas apklausos būdų, VPĮ 92 str. 6 d. 1 p.    

Pirkimo sąlygos  
Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį   
Informacija apie sudarytą sutartį 

 

Už lentelės pildymą atsakingas asmuo: Dalia Girskaitė-Zemitan


2015-10-14
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747