Lietuvos leidėjo elektroninių knygų bei teisės aktų duomenų bazių prenumeratos paslaugų pirkimas

Informacija apie pradedamą pirkimą  
Skelbimas apie pirkimą   Supaprastintas neskelbiamas pirkimas apklausos būdu, VPĮ 92 str. 6 d. 1 p.
Pirkimo sąlygos  
Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį  
Informacija apie sudarytą sutartį  

 

Už lentelės pildymą atsakingas asmuo: Neringa Kardamovičiūtė


2015-06-04
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747