Techninės specifikacijos rengimo gairės

Tinkamas techninės specifikacijos parengimas yra vienas svarbiausių viešojo pirkimo paraiškos rengimo etapų. Tinkamas pirkimo objektas apibūdinimas padeda pirkimo Perkančiajai organizacijai įsigyti reikiamas prekes, paslaugas, darbus.

Techninės specifikacija turi būti parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytais principais, t. y. pirkimo objektas turi būti apibūdintas aiškiai, nedviprasmiškai ir neriboti tiekėjų konkurencijos. Techninė specifikacija turėtų būti rengiama atsižvelgiant į šiuos esminius principus:

  • Techninės specifikacijos reikalavimais negali būti sudarytos palankesnės sąlygos konkrečiam tiekėjui taip dirbtinai mažinant tiekėjų konkurenciją;
  • Techninės specifikacijos reikalavimai turi būti proporcingi siekiamam tikslui, jais negali būti dirbtinai apribota konkurencija ir diskriminuojami tiekėjai.

Žemiau pateikiamoje lentelėje nurodome dažniausiai pasitaikančias techninės specifikacijos rengimo klaidas ir patarimus, kaip jų išvengti:

KLAIDA

KAIP IŠVENGTI KLAIDOS

Pirkimo dokumentuose nurodoma netiksli, skirtinga informacija apie pirkimo objektą. Pvz. techninėje specifikacijoje nurodoma, kad bus perkamos sociologinio tyrimo paslaugos, o skelbime apie pirkimą nurodoma, kad bus perkamos apklausos atlikimo paslaugos.

Pirkimo vykdytojas prieš paskelbdamas pirkimą turėtų atidžiai perskaityti pirkimo sąlygas, skelbimą apie pirkimą, sutarties projektą ir patikrinti ar šiuose dokumentuose nėra prieštaravimų.

Techninėje specifikacijoje nurodoma, kad perkami pirkimo objektai turi būti sertifikuojami pagal standartus, kurie nėra susiję su perkamais pirkimo objektais ir nėra jiems taikomi.

Pirkimo vykdytojas prieš nustatydamas, kad pirkimo objektai turi būti sertifikuojami pagal konkrečius standartus turėtų plačiau pasidomėti, kokie standartai yra taikytini konkrečiam pirkimo objektui, taip pat aklai nekopijuoti kitų pirkimo dokumentų.

Techninė specifikacija pritaikyta vieno gamintojo konkrečiam prekės modeliui.

Pirkimo vykdytojas, siekdamas užtikrinti tiekėjų konkurenciją bei racionalų lėšų naudojimą, techninėje specifikacijoje turėtų nustatyti tik pačius būtiniausius (minimalius) reikalavimus prekėms, o kitas savybes vertinti ir ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrinkti pagal kainos ir (ar) sąnaudų ir kokybės santykį.

Techninėje specifikacijoje nustatomi reikalavimai, susiję ne su technine specifikacija, o su reikalavimais tiekėjui, pavyzdžiui su tiekėjo gebėjimais, patirtimi, pajėgumu - kvalifikacija.

Pastebima, kad neretai tokia klaida pasitaiko pirkimų komisijai ar organizatoriui kaip pirkimo dokumentų priedą naudojant pirkimo iniciatoriaus parengtą techninę specifikaciją jos net neperžiūrėjus. Rengiant pirkimo dokumentus būtina įvertinti ne tik tai, ar kuris nors techninėje specifikacijoje įrašytas reikalavimas yra galimas bei pagrįstas, bet ir tai, ar jis pateikiamas tinkamoje pirkimo dokumentų vietoje.

Perkant prekes įprasta techninę specifikaciją pateikti lentelės forma, paliekant atskirą stulpelį tiekėjui įrašyti siūlomos prekės duomenis. Vis dėlto, tokios formos techninė specifikacija ir pasiūlymo forma nėra tinkama perkant paslaugas.

Atsiminti, kad techninė specifikacija - tai pirkimo dokumentų dalis, kurioje nustatomi reikalavimai pirkimo objektui. Ne viskas, kas yra lentelė yra techninė specifikacija, ir ne viskas, kas yra techninė specifikacija turi būti lentelė.

Techninės specifikacijos atitikties lentelėje nurodomos būsimos sutarties vykdymo sąlygos, o ne reikalavimai pirkimo objektui. Tiekėjo prašoma nurodyti siūlomus duomenis, įrodyti atitiktį šiems „techninės specifikacijos reikalavimams“, nors jie bus įgyvendinami tik vėliau, todėl pasiūlymų vertinimo metu apskritai jie net neįrodomi ar neįrodytini.

Reikalavimai, jų pateikimo forma ir vieta neturi būti nustatomi „iš įpročio“, tačiau dar rengiant pirkimo dokumentus turint aiškią viziją, kokia reikalavimo nauda, kokio tiekėjo atsakymo laukiama, kaip pateikti duomenys bus vertinami, kaip jie bus patikrinami.

Techninėje specifikacijoje trūksta aiškumo, naudojamos neapibrėžtos sąvokos, kurios gali būti suvokiamos skirtingai arba skirtingame kontekste turėti skirtingą reikšmę.

Techninėje specifikacijoje turi būti aiškiai pateikiamos sąvokos, ko tikimasi iš tiekėjo, kas tiksliai perkama.

Techninė specifikacija rengiama kopijuojant konkretaus gaminio aprašymą ir taip apribojama konkurencija.

Techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimus pagal organizacijos poreikį, o ne pagal konkretaus gaminio aprašymą. Niekada nekopijuoti aprašymų, ypač rastų interneto parduotuvėse, gamintojo svetainėse, reklaminiuose bukletuose.

Techninės specifikacijos reikalavimai yra dviprasmiški, neaiškūs, neaiškaus turinio.

Techninės specifikacijos reikalavimus formuluoti aiškiai, lietuvių kalba. Naudoti lietuviškas raides, skyrybos ženklus. Parengtą specifikaciją perskaityti pačiam kelis kartus bei paprašyti, kad ją perskaitytų kolegos.
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747