DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

1. Ar gali pateikta sąskaita už paslaugas, prekes, darbus viršyti viešojo pirkimo paraiškoje ar sutartyje nurodytą sumą?

Pateiktoje sąskaitoje-faktūroje suma už paslaugas/prekes/darbus negali viršyti viešojo pirkimo paraiškoje/sutartyje numatytos sumos nei 1 centu, ji gali būti tik mažesnė.

2. Ar paraiškoje prekių, paslaugų kainas nurodyti su centais po kablelio?

Viešojo pirkimo paraiškose kainos už paslaugas, prekes, darbus turi būti suapvalintos, kadangi pirkimo iniciatorius negali žinoti kaip kis kaina už paslaugas, prekes, darbus iki to laiko, kuomet jos bus įsigyjamos.

3. Kada reikia sudaryti rašytinę sutartį, jeigu perkame paslaugas, prekes, darbus iš fizinio asmens?

Sutartis turi būti sudaroma, jeigu kaina už paslaugas/prekes/darbus viršija 1 500,00 eurų. Su juridiniu asmeniu rašytinė sutartis iki 2021.12.31. sudaroma nuo 3 000,00 be PVM, nuo 2022.01.01 - nuo 5 000,00 be PVM. Tiekėjui paparašius, rašytinė sutartis gali būti sudaryta ir mažesnei sumai. 

4. Kiek potencialių tiekėjų turi būti įrašyta paraiškoje?

Paraiškoje turi būti pasiūlyta ne mažiau kaip 3 tiekėjai, išskyrus tuos atvejus, kai dėl specifinio pirkimo objekto paslaugas, prekes, darbus rinkoje gali suteikti mažiau kaip 3 tiekėjai.

5. Kokį BVPŽ kodą rašyti, jeigu paraiškoje yra keletas skirtingų prekių, paslaugų?

Paraiškoje tokiu atveju turėtų būti išvardinti visi BVPŽ kodai, o keliant į eDVS, eDVS kortelėje turėtų būti nurodytas brangiausios prekės, paslaugos BVPŽ kodas.

6. Ar paraiškoje turi būti nurodytos būtinai tiekėjų pavadinimai iš kurių gali būti įsigyjamos prekės, paslaugos?

Paraiškoje, įsigyjant prekes, paslaugas gali būti nurodyti internetinių parduotuvių adresai, jeigu prekės, paslaugos yra labai aiškiai ir konkrečiai aprašytos ir nereikia tiekėjui siųsti techninės specifikacijos.

7. Ar paraiškoje reikia nurodyti paslaugų atlikimo arba prekių pristatymo trukmę?

Jeigu paraiškos suma siekia sutarties sudarymo sumą (3000,00 eurų su PVM), paslaugų suteikimo ar prekių pristatymo planuojama trukmė turi būti nurodyta. Jeigu galimas sutarties pratęsimas, jo trukmė turi būti nurodyta atskirai.

8. Ar visada viešojo pirkimo paraiškoje turi būti nurodyta techninė specifikacija?

Techninė specifikacija turi būti nurodoma įsigyjant bet kokias prekes, paslaugas, darbus visose viešojo pirkimo paraiškose. Pirkimo iniciatorius turi detaliai ir aiškiai aprašyti, ką viešojo pirkimo paraiška ketina įsigyti.

9. Ar galima sąlygose nurodyti, kad norime konkretaus gamintojo kompiuterio ir nurodyti jo modelį? Tokiais kompiuteriais prekiauja tikrai daug tiekėjų, tai konkurencijos neapribosime ir tiekėjų nediskriminuosime, o patys techninės specifikacijos parengti neturime pajėgumų.

Negalite. Neleidžiamas ne tik tiekėjų, (per)parduodančių prekes diskriminacija, tačiau ir prekių gamintojų. Reikalavimai prekėms nustatomi nurodant pageidaujamas jų savybes, funkcinius reikalavimus, o ne nurodant išsirinktą gamintoją ar modelį.

10. Ar perkant licencijuojamą programinę įrangą pirkimo dokumentuose galima nurodyti konkretų perkamą daiktą, pavyzdžiui, MS Windows 10, MS Office 365 ir pan.?

Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti.

11. Ar galima techninėje specifikacijoje nurodant, kad prekės turi atitikti tam tikrą standartą, nenurodyti žodžių „arba lygiavertis“?

VPĮ 37 straipsnio 4 dalyje (analogiškos nuostatos numatytos ir PĮ 50 straipsnio 4 dalyje) nurodyta, kad Nepažeidžiant privalomų nacionalinių techninių reikalavimų tiek, kiek jie neprieštarauja Europos Sąjungos teisei, techninė specifikacija gali būti parengta šiais būdais arba šių būdų deriniu <...> nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas <...> Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais arba lygiavertis “;

Įstatymas nenumato jokių šio reikalavimo taikymo išimčių, taigi nepriklausomai nuo klausime nurodomų argumentų ar aplinkybių, atsakymas vienas - žodžius „arba lygiavertis“ nurodyti privaloma.  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747