Užsienio komandiruotės ir stažuotės

 • Užsienio komandiruotės/stažuotės prašymo forma
 • Vykstant į užsienio komandiruotę/stažuotę, prašymas su lydinčiais dokumentais (jeigu taikoma) pateikiamas Tarptautiškumo tarnybai per Universiteto elektroninę dokumentų valdymo sistemą  edvs (registras Nr. P10 "Prašymų teikiamų Tarptautiškumo tarnybai registras") prieš 10 darbo dienų iki užsienio komandiruotės/stažuotės pradžios. Dėl konsultacijos kaip pateikti prašymą prašome kreiptis į Tarptautiškumo tarnybą elektroniniu paštu io@mruni.eu.   Nesant galimybės pateikti per elektroninę dokumentų valdymo sistemą, vizuotą prašymą galima atsiųsti iš universiteto tarnybinio pašto dėžutės ir elektroniniu paštu io@mruni.eu.
 • Darbuotojas, grįžęs iš užsienio komandiruotės/stažuotės, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, privalo Tarptautiškimo tarnybos Tarptautinių partnerysčių skyriui pateikti komandiruotės/stažuotės ataskaitą. Užsienio komandiruotės/stažuotės ataskaitos forma - laisva. Ataskaitos elektroninę versiją reikėtų išsaugoti įrašant vykusiojo į komandiruotę pavardę ir miestą, į kurį buvo vykstama (pvz. Petraitis_Ryga.pdf). Ataskaitos turėtų būti siunčiamos el. paštu io@mruni.eu.
 • Dėstytojams, ketinantiems vykti į Erasmus+ dėstymo vizitus (Erasmus+ staff mobility for teaching) visa reikiama informacija ir prašymų bei kitų dokumentų formos paskelbtos čia.
 • Universiteto darbuotojams (ne dėstytojams) ketinantiems vykti į Erasmus+ mokymosi vizitus (Erasmus+ staff mobility for training) visa reikiama informacija ir prašymų bei kitų dokumentų formos paskelbtos čia
 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747