Tarptautiniai socialiniai partneriai

Training Experience SL (Ispanija/Spain)  - studentų tarptautinių praktikų vietų skelbimas/paieška (Erasmus+ studentų judumas praktikoms)
Žemiau pateikiami Iki Erasmus+ programos pradžios (iki 2014 metų) įgyvendinti universiteto projektai, prisidėję prie Universiteto socialinių partnerysčių plėtros.
Nuo 2014 metų tarptautinių projektų duomenų bazę kaupia ir informaciją teikia Mokslo ir inovacijų centro Projektų skyrius: https://www.mruni.eu/lt/universitetas/struktura/projektu_rengimo_centras/projektai/

"Erasmus Mundus partnerystė Baltarusijai, Ukrainai ir Moldovai" pagal Erasmus Mundus programą
"Institucijų mokymai Kroatijoje - E. valdžia" pagal ES Tempus II programą
"Bendro virtualaus universiteto miestelio kūrimas ir informacinių bei komunikacinių technologijų srityje" pagal ES MVG Erasmus programą
"Naujų Europos socialinės politikos, teisinių ir socialinių paslaugų teikimo būdų paieška" pagal ES MVG Erasmus programą
"Šiaurės ir Baltijos šalių aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimo stiprinimas švietimo srityje, kuriant modulį "Supervizija socialiniame darbe" pagal NordPlus Higher Education programą
"Efektyvios kanklės: vertybių ugdymas" pagal NordPlus Higher education programą
"Europinis modulis - ES lyginamoji socialinė politika ir gerovė" pagal ES MVG Jean Monnet programą
"Aktyvaus mokymosi skatinimas socialinio darbo švietimo srityje" pagal ES MVG Erasmus programą
Jungtinė Europos magistrantūros studijų programa "Kriminalistika ir ekspertiniai tyrimai" pagal Socrates Erasmus programą
"Autonominis kalbų mokymasis“ pagal ES Socrates Lingua programą
"Pilietinės savimonės ugdymas per anglų kalbą" pagal ES Socrates Grundtvig programą
"Jungtinės Europos magistrantūros studijų programos "Lyginamoji socialinė politika ir gerovė" kūrimas" pagal ES Socrates Erasmus programą
"IP TCOREW - Intensyvi lyginamosios socialinės politikos ir gerovės programa" pagal ES MVG Erasmus programą
"Migrantų asmeninių mokymosi galimybių sustiprinimas" pagal ES Socrates Grundtvig programą
"Gera valdymo praktika ir žmogaus teisės Mongolijoje ir Indonezijoje" pagal ES Asia-Link programą
"Intensyvi programa IP - Vertybių ir žinių suderinimas darnioms visuomenėms" (IP - Reconfiguring Values and Knowledge for Sustainable Communities) pagal ES MVG Erasmus programą
"IP CHALID" Challenges to Identity in the Context of Globalization: Multidisciplinary and Multicultural Perspectives pagal ES MVG Erasmus programą

"IP GLOBAL" Law and Economy in a Global Village of the Financial Crisis pagal ES MVG Erasmus programą

"IP GOOD GOVERNANCE" Summer School on Good Governance In the Context of the European Integration: Institutions –Rights-Societies pagal ES MVG Erasmus programą
"POLIFORME – bendruomenės policijos pareigūnų kompetencijos vertinimo metodikos sukūrimas" pagal ES Leonardo da Vinci programą
"Teisė į gynybą vykstant ikiteisminiam tyrimui, procedūrų ir praktikos Europoje harmonizavimas: lyginamoji valstybių narių procedūrų, lengvinančių policijos ir teisėsaugos tarptautinį bendradarbiavimą analizė" pagal ES Agis programą
"Dalyvavimas COST veikloje Nr. IS0802 "Globalaus aplinkos valdymo pasikeitimai: rizikos ir galimybės (TGEG)"
"Dalyvavimas COST veikloje Nr. IS0803 "Europos Rytų periferijos socialinės, moralinės ir materialinės relokacijos"
         "World Association For Medical Law" - bendradarbiavimo sutartis (studentų ir darbuotojų judumas)

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747