Naujienos

PRATĘSTAS KVIETIMAS (iki 06.30)! MRU dėstytojų virtualūs dėstymo vizitai pagal Erasmus+ programą

erasmus+-virtualus-mobilumas-1

PRATĘSTAS KVIETIMAS (iki 06.30)!!!! Kviečiame teikti prašymus dalyvauti virtualiuose dėstymo vizituose pagal Erasmus+ programą į užsienio universitetus Programos šalyse ir šalyse Partnerėse, su kuriais MRU yra sudaręs sutartį dėl dėstytojų mainų. Informacinio renginio pranešimo skaidrės.

Kas tai per veikla?

Tolia pati veikla kaip ir įprastame Erasmus+ dėstymo vizite – t.y.

Ne mažiau kaip 8 val. paskaitų per 5 darbo dienų (arba trumpesnį) virtualų vizitą. Minimali vizito trukmė – 2 darbo dienos.

Virtualus dėstymo vizitas turi įvykti iki 2021 m. birželio 30 dienos.

Kur galiu dalyvauti virtualiuose dėstymo vizituose?

Tame užsienio universitete, su kuriuo MRU turi pasirašęs Erasmus+ tarp-institucinę sutartį, kurioje numatyti atitinkamos studijų krypties dėstytojų mainai bei kuris sutinka jus priimti ir sudaro galimybes jums skaityti paskaitas virtualiai užsienio universiteto studentams.

Koks finansavimas bus skiriamas?

Šiame kvietime atrinktiems ir virtualų dėstymo vizitą įgyvendinusiems dėstytojams bus skirta vienkartinė išmoka po 250 eur (įskaitant visus mokesčius) ir šis KDUD bus išmokėtas iki birželio 30 d.

Dotacija kelionės ir pragyvenimo užsienio šalyje išlaidoms nėra ir negali būti skiriama.

Kaip dalyvauti atrankoje?

Dėstytojus, norinčius dalyvauti programoje, prašome kreiptis į savo fakulteto prodekaną (Erasmus+ akademinį koordinatorių) dėl atrankos ir užsienio partnerinės aukštosios mokyklos pasirinkimo.  

Atrankai dėstytojai teikia motyvuotą prašymą ir parengtą dėstymo programą ir/arba kvietimą iš partnerinės aukštosios mokyklos fakulteto prodekanui – Erasmus+ judumo koordinatoriui, nes dėstytojų atranka vykdoma Fakultetuose, kuriuose dirba dėstytojai.

Virtualaus dėstytojo vizito įforminimas:

Likus ne mažiau kaip 7 dienoms (pageidautina ne mažiau kaip 14 dienų) iki suderintos virtualaus dėstymo vizito pradžios, jis įforminamas Universiteto rektoriaus įsakymu (komandiruotės įsakymo projektą rengia Tarptautiškumo tarnyba) bei parengiama Erasmus+ dotacijos sutartis su dėstytoju. Virtualaus mobilumo atveju rengiama nulinės dotacijos (kelionės ir pragyvenimo užsienio šalyje išlaidoms) sutartis ir joje bus nurodoma numatytoji KDUD suma dėstymo vizitui. Virtualus vizitas fiksuojamas Erasmus+ mobilumo dalyvių sistemoje Mobility Tool+.

Visos dokumentų (dėstymo programos, prašymo, pažymėjimo) formos, kurių reikia dėstytojams dalyvaujantiems virtualiuose dėstymo vizituose yra paskelbti čia

Atsiskaitymas už virtualų Erasmus+ dėstymo vizitą:

Dėstytojas, įgyvendinęs virtualų dėstymo vizitą, per 3 darbo dienas

Tarptautiškumo tarnybai pateikia pažymėjimą su priimančiosios institucijos parašu ir antspaudu, patvirtinančiais vizito tikslą ir trukmę (t.y. kad skaitytos ne mažiau kaip 8 val paskaitų per 5 darbo dienų arba trumpesnį laikotarpį), bei per užpildo ir pateikia ES internetinės apklausos anketą (angl. on-line EU Survey).

Tarptautiškumo tarnyba patikrinusi dokumentus pasirūpins KDUD išmokėjimu iki 2021 m. balandžio 30 d. 

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747