Naujienos

Erasmus+ judumas darbuotojams - sąlygos

logoerasmusplus

Pagal Erasmus+ programą Mykolo Romerio universiteto dėstytojai turi galimybę vykti į trumpalaikius vizitus dėstymo arba mokymosi tikslais (angl. staff mobility for teaching arba staff mobility for training), o visi darbuotojai - turi galimybę vykti į trumpalaikius vizitus mokymosi tikslais (angl. staff mobility for training).

Erasmus+ KA103 veikla: individualus mobilumas tarp Programos šalių

Vykstant į Erasmus+ programos Programos valstybę (visos ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija, Šiaurės Makedonija, Serbija (tik nuo 2019 m.) - kaip nurodyta Erasmus+ programos vadove: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-countries_en ), vizito trukmė gali būti nuo 2 dienų iki 2 mėnesių, tačiau dėl gaunamo riboto finansavimo, Mykolo Romerio universiteto dėstytojams ir darbuotojams yra skiriamos dotacijos ne ilgesniam negu 6 dienų (įskaitant kelionę) vizitui. Dėstymo ar mokymosi vizitams galima vykti ir be finansavimo - t.y. su nuline dotacija. Darbuotojų judumo pagal Erasmus+ programą organizavimo tvarkos aprašas patvirtintas Universiteto rektoriaus 2016 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 1I-194.

Erasmus+ KA107 veikla: individualus mobilumas tarp Programos šalių ir šalių Partnerių

Vykstant į Erasmus+ programos Partnerinę valstybę (pvz. Ukrainą, Baltarusiją, Japoniją, Kiniją ir t.t.) Erasmus+ dėstymo vizitui – privalomas veiklos (t.y. dėstymo) laikotarpis yra 5 dienos. Papildomai galima prašyti ne daugiau kaip 1 dienos kelionei prieš veiklą ir ne daugiau kaip 1 dienos kelionei po veiklos laikotarpio . Ilgesnės trukmės vizitai galimi tik be veiklos finansavimo, t.y. skiriant nulinę dotaciją iš Europos Bendrijos ir valstybės biudžeto lėšų. Darbuotojų judumo pagal Erasmus+ programą organizavimo tvarkos aprašas patvirtintas Universiteto rektoriaus  2016 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 1I-194.

MRU dėstytojai ir darbuotojai gali vykti į dėstymo vizitus arba mokymosi vizitus (stažuotes) į šias valstybes:

Pagal 2018 metų įgyvendinamą KA107 veiklos projektą (iki 2020 m. liepos 31 d.): 

Armėnija, Azerbaidžanas, Bangladešas, Baltarusija, Gana, Indonezija, Izraelis, Jordanija, Kenija, Kirgistanas, Kazachstanas, Libanas, Malaizija, Nigerija, Filipinai, Rusija, Tailandas, Ukraina, JAV, Uzbekistanas, Serbija, Kosovas. 

Pagal 2019 metų įgyvendinamą KA107 veiklos projektą (iki 2021 m. liepos 31 d.):

Armėnija, Bangladešas, Kanada, Gana, Indonezija, Izraelis, Jordanija, Kenija, Malaizija, Tailandas, Kosovas.

Erasmus+ dėstymo ir mokymosi vizitams lėšos yra skiriamos vadovaujantis Erasmus+ programos vadovu bei dotacijos sutartimi su Švietimo mainų paramos fondu (finansines ir sutarties taisykles) pagal fiksuotoms normoms taikomus dydžius (vykstantiems iš 2018 ir vėlesnių metų dotacijų sutarties lėšų):

1. Darbuotojų kelionėms:

Kelionės atstumas

Suma

Nuo 10 iki 99 km: 20 EUR vienas dalyviui

Nuo 100 iki 499 km:

180 EUR vienam dalyviui

Nuo 500 iki 1999 km:

275 EUR vienam dalyviui

Nuo 2000 iki 2999 km:

360 EUR vienam dalyviui

Nuo 3000 iki 3999 km:

530 EUR vienam dalyviui

Nuo 4000 iki 7999 km:

820 EUR vienam dalyviui

8000 km arba daugiau:

1500 EUR vienam dalyviui

Pastaba: „kelionės atstumas“ reiškia atstumą nuo kilmės vietos iki veiklos vykdymo vietos, tuo tarpu „suma“ apima lėšas už kelionę į ir iš veiklos vykdymo vietos.

Kelionės atstumo skaičiuoklė

2. Darbuotojų pragyvenimo išlaidoms:

Priimanti šalis

Suma per dieną, EUR

Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija

153

Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija

136

Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija (nuo 2019 m. - Serbija)

119

Visos Partnerinės valstybės (KA107 veiklos vizitai)
180

Pastaba: suma per dieną skaičiuojama tokiu būdu:

iki 14-os veiklos dienos: suma vienam dalyviui per dieną, kaip nurodyta aukščiau pateiktoje lentelėje (nuo 15-os iki 60-os veiklos dienos: 70% sumos, skirtos vienam dalyviui per dieną iki 14-os veiklos dienos)

MRU dėstytojų atrankos dėstymo vizitams tvarka, dokumentų šablonai, įforminimo aprašymas MRU dėstytojams pateikiami čia

MRU darbuotojų atrankos mokymosi vizitams tvarka, įforminimo aprašymas, dokumentų šablonai MRU darbuotojams pateikiami čia  

Iki 2014 m. rugsėjo 30 d. vizitai buvo finansuojami pagal MVG/Erasmus programą (DĖMESIO - MVG PROGRAMA BAIGĖSI) ir šiuo metu jau nebeaktuali informacija buvo skelbiama MRU interneto skyreliuose: Erasmus programa MRU dėstytojams ir Erasmus programa MRU kitiems darbuotojams

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747