Naujienos

Erasmus+ dėstymo vizitai į užsienio universitetus (dokumentų formos, atrankos ir forminimo tvarka)

erazmuspliusstakaip-dalyvauti1

DĖMESIO! MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO DĖSTYTOJUS KVIEČIAME VYKTI Į ERASMUS+ DĖSTYMO VIZITUS

KVIETIMAS dėl Covid-19 sukeltų aplinkybių!!! KVIEČIAME DALYVAUTI VIRTUALIUOSE DĖSTYMO VIZITUOSE    (kvietimas pasibaigęs)

Kviečiame teikti prašymus ir dalyvauti atrankose vykti trumpalaikiams dėstymo vizitams pagal Erasmus+ programą į užsienio universitetus, su kuriais MRU yra sudaręs sutartį dėl dėstytojų mainų. Kiekvienais mokslo metais skiriamos dėstymo vizitų dotacijos kelionės ir pragyvenimo išlaidoms 80-čiai ir daugiau MRU dėstytojų. Dalyvaukite ir Jūs!

 • Kur galiu vykti dėstymo vizitui? Kaip susirasti priimantį universitetą?

Dėstytojus, norinčius dalyvauti programoje, prašome kreiptis į savo fakulteto prodekaną (Erasmus+ judumo koordinatorių) dėl atrankos ir užsienio partnerinės aukštosios mokyklos pasirinkimo.

Mykolo Romerio universiteto Erasmus+ tarpinstitucinės sutartys, kuriose numatyti dėstytojų mainai (STA). (Dėmesio: nuolat atnaujinama informacija apie sutartis ir kontaktinius asmenis pateikiama Universiteto vidiniame diske O://Tarptautiskumo tarnybos informacija) 

pavyzdinis laiškas užsienio partneriui dėl dėstymo

 • Koks finansavimas gali būti skiriamas?  

Dotaciją sudaro dvi dalys:
- fiksuoto dydžio dotacija kelionės išlaidoms pagal atstumą iki užsienio šalies (atstumai suskirstyti į 6 grupes);
- dotacija pragyvenimo išlaidoms pagal fiksuoto dydžio sumą kiekvienai dienai atitinkamoje užsienio šalyje (šalys suskirstytos į 4 grupes). 
Tinkama finansuoti dėstymo vizito į Erasmus+ Programos šalis (pvz. ES valstybes, Turkija ir kt.) trukmė – nuo 2 dienų (neįskaitant kelionės) iki 6 dienų (įskaitant kelionę). Ilgesnės trukmės vizitai galimi tik be veiklos finansavimo, t.y. skiriant nulinę dotaciją iš Europos Bendrijos ir valstybės biudžeto lėšų. 

Pastaba: vykstant į  Erasmus+ programos Partnerinę valstybę (pvz. Ukrainą, Sakartvelą, Ganą, Bangladešą ir t.t.) Erasmus+ dėstymo vizitui – privalomas veiklos (t.y. dėstymo) laikotarpis yra 5 dienos. Papildomai galima prašyti ne daugiau kaip 1 dienos kelionei prieš veiklą ir ne daugiau kaip 1 dienos kelionei po veiklos laikotarpio. Ilgesnės trukmės vizitai galimi tik be veiklos finansavimo, t.y. skiriant nulinę dotaciją iš Europos Bendrijos ir valstybės biudžeto lėšų.

Tinkama veikla: Privaloma dėstyti mažiausiai 8 valandas per savaitę (ar bet kokį kitą trumpesnį laikotarpį)

 • Kaip dalyvauti atrankoje?

Atrankai dėstytojai teikia motyvuotą prašymą ir parengtą dėstymo programą ir/arba kvietimą iš partnerinės aukštosios mokyklos fakulteto prodekanui – Erasmus+ judumo koordinatoriui, nes dėstytojų atranka vykdoma Fakultetuose, kuriuose dirba dėstytojai.
Atrankos kriterijai:
-  Užsienio kalbos mokėjimas;
-  Dėstymo programos turinys;
-  Patirtis tarptautinėje akademinėje veikloje;
-  Dėstymo patirtis (poreikis dėstyti) MRU jungtinėse, dviejų diplomų ar anglų kalba vykdomose studijų programose;
- Gebėjimas dirbti daugiakultūrinėje auditorijoje;
- Gebėjimas taikyti įvairius mokymo(/mokymosi) metodus, šiuolaikines informacines technologijas.
Pirmenybė skiriama judumo veiklai:
- kurioje, konkretus darbuotojas einamaisiais mokslo metais dalyvauja pirmą kartą.
- kurios metu parengiama nauja mokomoji medžiaga.
- kurios metu sustiprinami ir išplečiami padalinių ryšiai bei parengiami būsimo bendradarbiavimo projektai.
To paties dėstytojo vizitų dėstymui skaičius einamaisiais mokslo metais nėra ribojamas.

Formos atsisiuntimui:

Erasmus+ dėstymo programos forma (angl. Staff mobility for teaching mobility agreement) - pritaikyta fiziniam, mišriam ir virtualiam mobilumui

KVIETIMO dėl Covid-19 sukeltų aplinkybių !!!: VIRTUALIEMS DĖSTYMO VIZITAMS pritaikyta Erasmus+ dėstymo programos forma   (kvietimas pasibaigęs)

 • Atrinkto dėstytojo vizito įforminimas:  

Likus ne mažiau kaip 14 dienų iki suderintos dėstymo vizito pradžios, vizitas įforminamas Universiteto rektoriaus įsakymu (komandiruotės įsakymo projektą rengia Tarptautiškumo tarnyba), bei parengiama Erasmus+ dotacijos sutartis su dėstytoju. Darbuotojo prašymas su patvirtina Erasmus+ darbuotojo dėstymo programos forma pateikiamas Tarptautiškumo tarnybai - atsakingam darbuotojui Eglei Šimkutei - elektroniniu paštu io@mruni.eu. Finansų tarnyba išmoka dotaciją (jeigu dotacija skirta) pagal dotacijos sutarties sąlygas – t.y. 90% dotacijos sumos išmokama iki išvykimo ir 10% likutis – sugrįžus ir pateikus ataskaitos dokumentus.

Atrinkto Erasmus+ dėstytojo į Programos šalį (ES, Turkija ir pan.) prašymo forma

Atrinkto Erasmus+ dėstytojo į Partnerinę valstybę prašymo forma

Pastaba: vykstant į Partnerinę valstybę (pvz. Ukrainą, Baltarusiją, Japoniją, Kiniją ir t.t.) Erasmus+ dėstymo vizitui – privalomas veiklos (t.y. dėstymo) laikotarpis yra 5 dienos (ir ne mažiau kaip 8 val. dėstymo). Papildomai galima prašyti ne daugiau kaip 1 dienos kelionei prieš veiklą ir ne daugiau kaip 1 dienos kelionei po veiklos laikotarpio.

Atrinkto Erasmus+ dėstytojo, vykstančio su 0-dotacija prašymo forma

KVIETIMO dėl Covid-19 sukeltų aplinkybių!!!VIRTUALIEMS DĖSTYMO VIZITAMS pritaikyto prašymo forma   (kvietimas pasibaigęs)

Dotacijos sutarties Erasmus+ darbuotojų dėstymo mobilumui forma (susipažinimui)

Išvykstantis dėstytojas yra pats atsakingas už savo kelionės ir apgyvendinimo organizavimą – bilietų, viešbučio įsigijimą. Visais kelionių ir apgyvendinimo paieškos klausimais dėstytojus konsultuoja Tarptautiškumo tarnyba bet kuriuo dėstytojams patogiu būdu – telefonu ((8~5) 271 4695), el. paštu (adb@mruni.eu; arba erasmus@mruni.eu) arba I-317 kab. 

 • Atsiskaitymas už gautą Erasmus+ dėstymo vizito dotaciją:

Dėstytojas, sugrįžę iš dėstymo vizito, per 3 darbo dienas Finansų tarnybai pateikia išvykimo ir grįžimo kelionės datas (ne trumpesnes negu numatyta komandiruotės įsakyme) pateisinančius dokumentus – pvz. įsėdimo talonus, o Tarptautiškumo tarnybai pateikia pažymėjimą su priimančiosios institucijos parašu ir antspaudu, patvirtinančiais vizito tikslą ir trukmę, bei per 30 dienų užpildo ir pateikia ES internetinės apklausos anketą (angl. on-line EU Survey).

pažymėjimo iš užsienio universiteto apie skaitytas paskaitas bei laikotarpį forma

KVIETIMO dėl Covid-19 sukeltų aplinkybių!!!VIRTUALIEMS DĖSTYMO VIZITAMS pritaikyta pažymėjimo ir užsienio universiteto apie skaitytas paskaitas virtualaus dėstymo vizito metu   (kvietimas pasibaigęs)

 

 

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747