Projektų rengimo ir administravimo tvarka

Pagal Mykolo Romerio universiteto projektų rengimo, teikimo ir valdymo tvarką, patvirtintą 2019-12-03 Rektoriaus įsakymu Nr. 1I-291, iniciatorius, planuojantis rengti projekto paraišką, užpildo prašymą (toliau – Prašymas) pagal nustatytą formą  

Prašymo pateikimo terminas:
   1. ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki projekto paraiškos finansuojančios institucijos nustatyto pateikimo termino.
   2. Užpildyta Prašymo forma siunčiama elektroniniu paštu Projektų skyriaus darbuotojui, kuris gautą prašymą užregistruoja ir įkelia į Dokumentų valdymo sistemą (toliau – eDVS).
   3. eDVS prašymą vizuoja Universiteto struktūrinio padalinio, kurio vardu teikiama paraiška, vadovas. Jeigu yra numatytas finansinis institucinis įnašas, prašymą be išvardintų asmenų papildomai vizuoja Universiteto finansų tarnybos vadovas.
   4. Galutinį sprendimą, atsižvelgdamas į vizavimo metu išsakytas pastabas, priima Mokslo ir inovacijų centro vadovas.  

Paraiškų teikimą, projektų įgyvendinimą, atsiskaitymą ir kt. procesus reglamentuoja Mykolo Romerio universiteto projektų rengimo, teikimo ir valdymo tvarka.  


KVIEČIAME PASINAUDOTI ŠABLONINIAIS APRAŠYMAIS, KURIE PALENGVINS PROJEKTO PARAIŠKOS RENGIMĄ

Projektą vykdysiančio personalo administraciniai pajėgumai lietuvių kalba, anglų kalba.

Universitetą pristatanti medžiaga anglų kalba.  

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747