Kontaktai

Renata Tamašauskienė, Projektų skyriaus vadovė,

Tel. (8-5) 2714 465
El. p. renata@mruni.eu

atsakinga už Projektų skyriaus darbo organizavimą, skyriui keliamų tikslų, uždavinių ir skyriaus funkcijų įgyvendinimo užtikrinimą;
teikia metodinę pagalbą paraiškų rengimo klausimais;
padeda pildyti projekto paraiškas, išskyrus idėjines turinio dalis;
administruoja įgyvendinamus projektus;
konsultuoja mokslininkus projektų įgyvendinimo klausimais.

Rūta Ziberkienė, Projektų skyriaus vyriausioji vadybininkė,

Tel.: (8-5) 2714 457
El. p.: rutzib@mruni.eu

teikia metodinę pagalbą paraiškų rengimo klausimais;
padeda pildyti projekto paraiškas, išskyrus idėjines turinio dalis;
administruoja įgyvendinamus projektus;
konsultuoja mokslininkus projektų įgyvendinimo klausimais.

Kristina Skrebūnė, Projektų skyriaus vyresnioji vadybininkė, 

Tel.: (8-5) 2714 457
El. p.: kristina.skrebune@mruni.eu

teikia metodinę pagalbą paraiškų rengimo klausimais;
padeda pildyti projekto paraiškas, išskyrus idėjines turinio dalis;
administruoja įgyvendinamus projektus;
konsultuoja mokslininkus projektų įgyvendinimo klausimais.Projektų skyriaus vizija, misija ir tikslai.