Konkursai pareigoms

Mykolo Romerio universitetas skelbia viešą konkursą pagrindinėms pareigoms:

VIEŠOJO VALDYMO IR VERSLO FAKULTETE

Verslo ir ekonomikos institute:

Profesoriaus (vienas etatas) dėstyti dalykus programose vadybos studijų kryptyje, prioritetą teikiant studijų dalykams, susijusiems su e. valdžios ir e. demokratijos sprendimais, elektronine valdžia ir skaitmeninėmis paslaugomis, elektroniniu verslu ir e. paslaugomis (lietuvių ir anglų kalbomis), atlikti aukšto lygio mokslinius tyrimus.

Vadybos ir politikos mokslų institute:

Profesoriaus (vienas etatas) dėstyti dalykus programose vadybos studijų kryptyje, prioritetą teikiant studijų dalykams, susijusiems su žmogiškaisiais ištekliais, lyderyste, ugdomuoju vadovavimu (koučingu), organizacine elgsena, verslo psichologija, karjeros valdymu, mokslinių tyrimų metodologija (lietuvių ir anglų kalbomis), atlikti aukšto lygio mokslinius tyrimus.

Viešojo administravimo institute:

Docento (vienas etatas) dėstyti dalykus programose verslo, vadybos, viešojo administravimo studijų kryptyse, prioritetą teikiant studijų dalykams, susijusiems su projektų vadyba, mokslinių tyrimų metodologija, marketingo valdymu, organizacijų teorija (lietuvių ir anglų kalbomis), atlikti aukšto lygio mokslinius tyrimus.

VIEŠOJO SAUGUMO AKADEMIJOJE

Statutinio ugdymo institute:

Profesoriaus (0,5 etato) dėstyti dalykus programose teisės ir viešojo saugumo studijų kryptyse, prioritetą teikiant studijų dalykams, susijusiems su kriminalistika, ikiteisminio tyrimo veiklos organizavimu (lietuvių ir anglų kalbomis), atlikti aukšto lygio mokslinius tyrimus.

Bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų institute:

Profesoriaus (vienas etatas) dėstyti dalykus skirtingose studijų kryptyse, prioritetą teikiant Profesinės užsienio kalbos (anglų) ugdymui ir Mokslinei metodologijai teisės ir viešojo saugumo studijų krypčių programose, atlikti aukšto lygio mokslinius tyrimus.

Teisės ir teisėsaugos institute:

Lektoriaus (vienas etatas) dėstyti dalykus programose teisės ir viešojo saugumo studijų kryptyse, prioritetą teikiant dalykams, susijusiems su Europos Sąjungos ir tarptautine teise, atlikti mokslinius tyrimus.

ŽMOGAUS IR VISUOMENĖS STUDIJŲ FAKULTETE

Edukologijos ir socialinio darbo institute :

Profesoriaus (1 etatas), dėstyti studijų dalykus programose edukologijos ir socialinio darbo studijų kryptyse, prioritetą teikiant studijų dalykams, susijusiems su ugdymu karjerai, karjeros projektavimu (lietuvių ir anglų kalbomis), atlikti aukšto lygio mokslinius tyrimus.

Profesoriaus (1 etatas), dėstyti studijų dalykus programose socialinio darbo studijų kryptyje, prioritetą teikiant studijų dalykams, susijusiems su socialinių projektų rengimu ir vertinimu, socialinių tyrimu metodologija (lietuvių ir anglų kalbomis), atlikti aukšto lygio mokslinius tyrimus.

Profesoriaus (1 etatas), dėstyti studijų dalykus programose edukologijos ir socialinio darbo studijų kryptyje, prioritetą teikiant studijų dalykams, susijusiems su vaiko teisių apsauga ir vaiko teisių atstovavimu (lietuvių ir anglų kalbomis), atlikti aukšto lygio mokslinius tyrimus.

Docento (0,5 etato), dėstyti studijų dalykus programose edukologijos ir socialinio darbo studijų kryptyse, prioritetą teikiant studijų dalykams, susijusiems su vaiko ir jaunuolio socializacija, kokybinių ir kiekybinių tyrimų metodologija (lietuvių ir anglų kalbomis), atlikti aukšto lygio mokslinius tyrimus.

Docento (0,5 etato), dėstyti studijų dalykus programose edukologijos ir socialinio darbo studijų kryptyse, prioritetą teikiant studijų dalykams, susijusiems su mokslinių tyrimų metodologija, kritinio mąstymo ugdymu, aukštosios mokyklos didaktika (lietuvių ir anglų kalbomis), atlikti aukšto lygio mokslinius tyrimus.

Humanitarinių mokslų institute :

Profesoriaus (1 etatas), dėstyti studijų dalykus programose filologijos pagal kalbą ir vertimo studijų kryptyse, prioritetą teikiant studijų dalykams, susijusiems su kalbotyra ir morfologija (anglų kalba), atlikti aukšto lygio mokslinius tyrimus.

Komunikacijos institute :

Profesoriaus (1 etatas), dėstyti studijų dalykus programose komunikacijos, vadybos, edukologijos, socialinio darbo studijų kryptyse, susijusius su konfliktų valdymu bei tarpkultūrine komunikacija (lietuvių ir anglų kalbomis), atlikti aukšto lygio mokslinius tyrimus.

Lektoriaus (1 etatas), dėstyti studijų dalykus programose komunikacijos ir vadybos studijų kryptyse, susijusius su marketingo pagrindais bei socialiniais tinklais, daugiakanale rinkodara ir komunikacija (lietuvių ir anglų kalbomis), atlikti mokslinius tyrimus.

Lektoriaus (1 etatas), dėstyti studijų dalykus programose komunikacijos ir vadybos studijų kryptyse, susijusius su kūrybiniu rašymu bei reklaminių tekstų kūrimu, kūrybinėmis industrijomis (lietuvių ir anglų kalbomis), atlikti mokslinius tyrimus.

Psichologijos institute :

Profesoriaus (3 etatai), dėstyti studijų dalykus programose psichologijos studijų kryptyje, susijusius su psichologijos tyrimų metodologija ir duomenų analizės metodais (lietuvių ir anglų kalbomis), atlikti aukšto lygio mokslinius tyrimus.

Docento (1 etatas), dėstyti studijų dalykus programose psichologijos studijų kryptyje, susijusius su kognityvine psichologija (lietuvių ir anglų kalbomis), atlikti aukšto lygio mokslinius tyrimus.

Prašymai ir reikalingi dokumentai (prašymas dalyvauti konkurse, aukštojo mokslo diplomas, mokslo laipsnio diplomas, mokslinių darbų sąrašas, informacija apie pedagoginio darbo universitete stažą, medicininė forma Nr.048/a, pasas arba tapatybės kortelė, CV, (pretendentai profesoriaus pareigoms turi pateikti CV lietuvių ir anglų kalbomis)) priimami iki 2022 m. spalio 31 d. Mykolo Romerio universiteto Personalo tarnyboje, I-204 kab., Ateities 20, Vilniuje, LT-08303, telefonas pasiteirauti: (8 5) 271 46 66. Po dokumentų padavimo termino pabaigos kandidatų vykdyta veikla bei įgyti pasiekimai konkurso metu nebus vertinami.
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747