Tinklalapiai

Universiteto pagrindinis tinklalapis

Universiteto tinklalapių kūrimo, atnaujinimo ir administravimo tvarka nustato kaip reikia publikuoti informaciją pagrindiniame Universiteto tinklalapyje. Už informaciją, publikuojamą atskiruose pagrindinio tinklalapio puslapiuose, atsako Universiteto struktūrinių padalinių vadovai arba kiti  darbuotojai, išvardinti šioje tvarkoje.
Puslapių informacijos tvarkytojus, atsakingus už informacijos paskelbimą ir atnaujinimą, skiria struktūrinių padalinių vadovai. Informacijos tvarkytojams suteikiamos Universiteto tinklalapio turinio valdymo sistemos (TVS) vartotojų teisės. Struktūrinio padalinio vadovas arba darbuotojas, kuriam pavesta rengti paraiškas, DVS sistemoje turi pateikti Universiteto informacinių technologijų centro direktoriui paraišką (registras - P5, byla - 15.8 E-308 , dėl  TVS vartotojo teisių suteikimo nuolatiniam arba laikinam puslapio informacijos tvarkytojui.

Visais klausimais dėl pagrindinio Universiteto tinklalapio informacijos tvarkytojų teisių ar kitų, su tinklalapiu susijusių, klausimų prašytume kreiptis į Egidijų Baltrušaitį (Ateities g. 20, V-119 kab., tel. pasiteiravimui – (8 5) 271 4720, el. p. webmaster@mruni.eu).

 • Mokomoji medžiaga tinklalapių tvarkytojams

  • TVS vartotojo vadovas
  • TVS vartotojo atmintinė

Rekomenduojame interneto svetainėse publikuoti tik PDF formatu sukurtus dokumentus.

Microsoft Office Word, Excel ir PowerPoint failus galima išsaugoti PDF formatu, naudojantis šia PDF failų kūrimo programinė įranga:

Struktūrinių padalinių, projektų, asmeniniai darbuotojų tinklalapiai

Naudojant Universiteto WWW resursus, be pagrindinio Universiteto tinklalapio, gali būti kuriami ir publikuojami struktūrinių padalinių, įvairių projektų bei asmeniniai darbuotojų tinklalapiai. Už jų tinkamą parengimą, juose publikuojamą medžiagą ir jos atnaujinimą laiku, atsakingi atitinkamai struktūrinių padalinių, projektų vadovai ar asmeninių tinklalapių autoriai. Šie puslapiai turi būti skirti studijų, mokslo tiriamojo darbo arba Universiteto administravimo tikslams. Nuorodos į šiuos puslapius gali būti skelbiamos pagrindiniame Universiteto tinklalapyje.

Universiteto darbuotojams, kurie turi prisijungimo prie Universiteto kompiuterinės sistemos vardą ir slaptažodį, teikiamos dvejopos tinklalapių kūrimo ir publikavimo paslaugos:

 • Paslauga, kai tinklalapiai kuriami ir publikuojami naudojant atviro kodo turinio valdymo sistemą WORDPRESS.
  Darbuotojai, norėdami susikurti savo asmeninį tinklalapį, turi registruotis adresu https://home.mruni.eu. Kitą dieną po registracijos bus sukurtas asmeninis tinklalapis, kurio adresas internete bus vardenis.home.mruni.eu, kur vardenis darbuotojo prisijungimo prie Universiteto kompiuterinės sistemos vardas. Nebedirbantys Universitete asmenys, negali tvarkyti (administruoti) tinklalapių, kuriuos sukūrė dirbdami Universitete. Po darbuotojų atleidimo iš darbo dar 6 mėnesius šie tinklalapiai bus publikuojami internete. Po to tinklalapiai panaikinami.
 • Paslauga, kai tinklalapių kūrėjai patys pasirenka tinklalapių kūrimo priemones.
  Norint gauti leidimą publikuoti struktūrinio padalinio, projekto arba asmeninius tinklalapius ir tam tikslui būtinus resursus (100 MB diskinės atminties WWW tarnybinėje stotyje, teisė įrašyti, redaguoti ir publikuoti informaciją internete, MySQL duomenų bazė) reikia DVS sistemoje Universiteto informacinių technologijų centro direktoriui pateikti paraišką (registras - P5, byla - 15.8 E-308)  su padalinio vadovo ir kuratoriaus (prorektoriaus, dekano) vizomis.
  ITC specialistai per vieną savaitę nuo prašymo gavimo dienos, prašyme nurodytam asmeniui suteikia atitinkamas teises publikuoti informaciją tinklalapyje, kurio internetinis adresas bus www.mruni.eu/~vardenis, kur vardenis darbuotojo prisijungimo prie Universiteto kompiuterinės sistemos vardas.

Visais klausimais dėl resursų tinklalapiams skyrimo prašytume kreiptis į Rimą Misevičių (Ateities g. 20, IV-109 kab., tel. pasiteiravimui – (8 5) 271 4531, el. p. rims@mruni.eu.)

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747