Kaip gauti prisijungimo vardą ir tapti kompiuterinės sistemos naudotoju?

Darbuotojai, norėdami naudotis Mykolo Romerio universiteto (toliau Universitetas) kompiuterinėmis paslaugoms, turi registruotis ir tapti Universiteto kompiuterinės sistemos naudotojais (turėti prisijungimo prie kompiuterinės sistemos vardą ir slaptažodį). Registruojantis būtina turėti registracijos kodą, kuris išduodamas Universiteto darbuotojams. Be prisijungimo prie kompiuterinės sistemos vardo ir slaptažodžio galima naudotis tik informaciniais terminalais, esančiais Universiteto fojė ir koridoriuose.

Registracijos kodas Universiteto darbuotojams išduodamas Informacinių technologijų centre pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą:
 • Centriniuose rūmuose, Vilnius, Ateities g. 20:
  • IV-109 kab., tel. (85) 2714531;
  • IV-013 kab., tel (85) 2714503.
 • Viešojo saugumo fakultete, Kaunas, V.Putvinskio g. 70, 307 kab., tel. (837) 303674

arba gavus kvalifikuotu elektroniniu parašu (ADOC, PDF formatais) pasirašytą nustatytos formos prašymą, kuris turi būti atsiųstas adresu registracija@mruni.eu. Elektroninį  dokumentą ADOC formatu galite sukurti Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje adresu https://adoc.archyvai.lt, rinktis "ADOC dokumento sudarymas ir pasirašymas". Elektroninį  dokumentą PDF formatu galite pasirašyti VĮ "Registrų centras" Elektroninių dokumentų pasirašymas ir mainai svetainėje adresu https://www.gosign.lt, rinktis "Pasirašyti dokumentą". 

Gavę asmeninį registracijos kodą, darbuotojai registruojasi Universiteto kompiuterinėje registracijos sistemoje – http://user.mruni.eu. Registruojantis reikia:

 • susipažinti su Mykolo Romerio universiteto kompiuterinės sistemos resursų naudojimo tvarka ir patvirtinti, kad jos laikysis;
 • įvesti savo asmens duomenis ir gautą registracijos kodą;
 • pagal pateiktas taisykles sugalvoti ir įvesti prisijungimo prie Universiteto kompiuterinės sistemos vardą ir slaptažodį.

Savo registracijos kodą darbuotojai turi saugoti. Registracijos kodas bus reikalingas pakartotinai registracijai, užmiršus savo slaptažodį.

Darbuotojui užsiregistravus Universiteto kompiuterinėje registracijos sistemoje, tą pačią darbo dieną sukuriama:

 • Universiteto elektroninio pašto sistemos (http://mail.mruni.eu) dėžutė, kuri gali būti pasiekiama tiek www naršyklės tiek pašto klientinės programos pagalba (Microsoft Outlook 2010 ir kt.)
 • Universiteto kompiuterinės sistemos naudotojo sąskaita, kuri, įvedus naudotojo vardą ir slaptažodį, leidžia:
  • dirbti Universiteto kompiuterizuotose darbo vietose -struktūriniuose padaliniuose, bibliotekos ir interneto skaityklose, auditorijose.
  • saugoti duomenis asmeniniame kataloge, kuris gali talpinti iki 5 GB;
  • saugoti duomenis bendruose kataloguose (dekanato, katedros, projekto ir pan);
  • susikurti asmeninį tinklalapį (http://home.mruni.eu), naudojant internetinių tinklalapių (dienoraščių) turinio valdymo sistemą WORD PRESS;
  • prisijungti prie bevielio kompiuterių tinklo;
  • iš namų prisijungti prie universiteto prenumeruojamų duomenų bazių.

Atskirais atvejais, projektų, tiriamųjų ar kitokių darbų vykdymui Universiteto darbuotojų grupei gali būti suteikiamos teisės naudotis papildomais Universiteto kompiuteriniais resursais (katalogais, spausdintuvais ar kt.). Šiuo atveju padalinio arba projekto vadovas turi pateikti Informacinių technologijų centro direktoriui užpildytą prašymą  .

Prisijungimo prie Universiteto kompiuterinės sistemos instrukcija:

 • Windows 7 sistemai
 • Windows XP sistemai
 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747