Apie mus

Mykolo Romerio universitetas – kultūros skleidėjas. Čia akademinei bendruomenei sudarytos puikios galimybės tenkinti saviraiškos poreikius bei ugdyti individualius gabumus, dalyvauti kultūriniame gyvenime ir puoselėti estetinių vertybių  suvokimą. Universiteto erdvėse nenutrūkstamai eksponuojamos žymių Lietuvos ir užsienio dailininkų bei fotomenininkų darbų parodos, skamba profesionalų atliekama klasikinė bei šiuolaikinė muzika, bendruomenės dėmesio sulaukia ir pripažintų teatro režisierių spektakliai, susitikimai su pasaulinio lygio menininkais, žymiais visuomenės atstovais.

Universitete ne tik organizuojami kultūriniai renginiai, bet ir veiklą vysto 7 meno kolektyvai. Studentai, norintys artimiau prisiliesti prie meninės išraiškos, turi galimybę gilinti žinias bei ugdyti kūrybiškumą vedami šios srities profesionalų. Žmogus, dalyvavęs meninėje veikloje, kaip taisyklė yra kūrybiškesnis. O kūrybiškumas yra bet kurios srities specialisto didelis privalumas. Viena efektyviausių kūrybiškumo ugdymo priemonių yra žmogaus įtraukimas į meninę veiklą: tiesioginis įtraukimas tą meną kurti ar bent dalyvauti jį kuriant, bei aktyviai meną stebėti, vartoti. Mykolo Romerio universiteto bendruomenė turi abi šias galimybes. Tokiu būdu estetinio ugdymo veikla apima visą akademinę bendruomenę bei peržengia Universiteto ribas.


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747