Apie mus

Dokumentų tarnybos veiklos kryptys

Siūlo dokumentų valdymo inovacijas ir jas diegia Universitete, perimdamas pažangią Lietuvos ir tarptautinę patirtį.

Inicijuoja ir rengia teisės aktus ir kitus dokumentus, reglamentuojančius Universiteto dokumentų valdymą.

Administruoja dokumentų valdymą, imasi veiksmų optimizuoti ir reglamentuoti dokumentų srautus, diegia bepopierines veiklos dokumentavimo technologijas.

Priima ir registruoja vadovybės vardu gautus raštus, užtikrina, kad Universiteto dokumentai būtų rengiami kvalifikuotai ir laiku, vedama jų apskaita ir mokslinę, sociologinę, kultūrinę ir istorinę reikšmę turintys veiklos dokumentai būtų išsaugomi įstatymų nustatytą laiką ir nustatyta tvarka būtų prieinami Universiteto ir kitų asmenų poreikiams tenkinti.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747