Mokslinių tyrimų kryptys

Mokslo sritis - socialiniai mokslai S 000, biomedicinos mokslai B 000.

Mokslo kryptis - Edukologija 07-S, biologija 01 B, medicina 07 B.

Mokslo šaka - Fizinis lavinimas, judesių mokymas, sportas S 273.

 

Vadovas - prof. dr. Rimantas Minkevičius, tel. 2714 684, el. paštas: spc@mruni.eu

Vykdytojai:

   
 1. Lektorius Gintaras Bukauskas, tel. 2714 591, el. paštas: ksk@mruni.eu
 2. Lektorius Vytautas Markevičius, tel. 2714 591, el. paštas: ksk@mruni.eu
 3. Lektorė Jolanta Gedvilienė, tel. 2714 591, el. paštas: ksk@mruni.eu

1. Profesinio fizinio rengimo modeliavimas

PROBLEMOS SPRENDIMO BŪKLĖ

Yra profesijų, kur fizinis lavinimas lieka tik laisvalaikiui. Yra tokių, kur fiziškai silpnam žmogui dirbti tiesiog neįmanoma. Prie tokių priskiriamos policijos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, karių, baleto šokėjų profesijos. Šių profesijų žmonėms būtinos geros kasdienės fizinės kondicijos, vykdant profesines užduotis įvairiomis sąlygomis, o esant būtinybei, ir ekstremaliomis. Todėl jų fizinio, funkcinio pajėgumo bei parengtumo nustatymas bei vertinimas – mokslinė problema, reikalaujanti ištirti atskirų fizinio pajėgumo komponentų reikšmę bei atitinkamų funkcinių sistemų charakteristikos ir jų pagrindu modeliuoti fizinio rengimo vyksmą.

 

Uždaviniai:

 1. Tirti įvairaus amžiaus ir įvairių profesijų  žmonių susijusių su fizine veikla fizinio išsivystymo, fizinio pajėgumo rodiklius ir modeliuoti fizinio rengimo technologijas.
 2. Tirti psichologinius veiksnius, įtakojančius tiriamųjų fizinio rengimo vyksmą.

2. Studentų fizinių gebėjimų bei fizinio pajėgumo vertinimas ir modeliavimas


PROBLEMOS SPRENDIMO BŪKLĖ

Studentų fizinis rengimas sudaro tvirtą psichofizinį pagrindą profesinei veiklai, tačiau toks rengimas nepakankamas tam tikroms atskiroms organizmo sistemoms lavinti. Todėl, siekiant visapusiškos gyvenimo kokybės, būtina kaupti šios srities žinias ir ugdyti teigiamą fizinės veiklos nuostatą. Studijų turinio įvairovė formuoja ir naują požiūrį į vertybes. Svarbu išugdyti savarankiško darbo įgūdžius, kurie būsimam specialistui padėtų spręsti pasirengimo profesinei veiklai klausimus.

 

Uždaviniai:

 1. Tirti studentų fizinio parengtumo, fizinio darbingumo rodiklius.
 2. Tirti studentų sveikatos komponentų rodiklius ir modeliuoti fizinio rengimo technologijas.
 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747