Bendruomenės gerovės centras


Informuojame, kad nuo š.m. gegužės mėn. Mykolo Romerio universitete veikia Bendruomenės gerovės centras, kurį sudaro trys skyriai:
  • Sveikatingumo ir sporto
  • Psichologinio konsultavimo
  • Socialinių reikalų
Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos apibrėžimu, „Sveikata – tai fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė, o ne tik ligos ar negalios nebuvimas.“ Bendruomenės gerovės centras yra unikalus tuo, kad siekiant užtikrinti Universiteto bendruomenės narių gerovę, centro veikla ir apima visas tris svarbiausias sritis.

Centro tikslas – panaudojant fizinio aktyvumo skatinimo, psichologinio konsultavimo, žmogiškųjų išteklių vystymo ir socialinių klausimų politikos priemones, siekti Universiteto bendruomenės narių gerovės. Veiklos bus skirtos ne tik darbuotojams, bet ir studentams.

Moksliniai tyrimai rodo, kad darbuotojų gerovė yra susijusi su didesne profesine sėkme, didesnėmis pajamomis ir apskritai bendru produktyvumu. Džiugu, kad visame pasaulyje darbdavių supratime apie darbuotojų sveikatą ir jos įtaką bendrai organizacijos gerovei stebimas esminis pokytis. Organizacijų vadovai vis geriau supranta, kad sveikesni darbuotojai yra produktyvesni, o suderinus mažesnes išlaidas sveikatos priežiūrai ir aukštesnes darbuotojų produktyvumui stiprinti, netgi įgyjamas realus strateginis pranašumas.

Be jokios abejonės ir pačiai organizacijai yra naudinga investuoti į darbuotojų gerovę, nes tai lemia organizacijos intelektinį kapitalo augimą. Mokslinių tyrimų duomenys byloja apie tai, kad darbuotojai, kurie gerai jaučiasi darbo aplinkoje, yra ne tik produktyvesni, bet netgi lojalesni organizacijai, kurioje dirba.

Akivaizdu, kad nepaprastai svarbu stiprinti darbuotojų gerovę, o pagrindinė priemonė tai įgyvendinti – darbuotojų gerovės programų kūrimas ir jų įgyvendinimas.

Centrą sudaro trys skyriai: Sveikatingumo ir sporto, Psichologinio konsultavimo ir Socialinių reikalų. Atitinkamai pagal skyriams priskirtas funkcijas bus organizuojamos įvairios sveikatinimo veiklos bendruomenėje: fizinio aktyvumo skatinimas, bendruomenės žinių apie sveiką gyvenseną stiprinimas, sporto renginių organizavimas, aukšto meistriškumo sporto veiklų vystymas.

Kuriant palankią bendruomenės gerovei aplinką ir įgyvendinant įvairias gerovės programas, būtina atsižvelgti ne tik į fizinės sveikatos stiprinimą, bet ir į psichologinę gerovę. Psichologinio konsultavimo skyrius teiks psichologinio konsultavimo paslaugas, organizuos prevencines programas, stiprins bendruomenės žinias apie psichikos sveikatą, mokys atpažinti psichologinės pagalbos reikalaujančius asmenis, bus sukurtas savižudybių prevencijos ir paties įvykio algoritmas.

Socialinių reikalų skyriaus darbuotojai rūpinsis socialiniais klausimais, vykdys bendruomenės narių su specialiaisiais poreikiais integracijos projektus, įgyvendins žmogiškųjų išteklių (tokių kaip motyvacinės, kvalifikacinės sistemos priemonės, naujo darbuotojo įvedimo koordinavimas ir pan.) bei lygių galimybių ir įvairovės politiką Universitete. Taip pat veikla apims ir darbuotojų darbo saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos koordinavimo funkcijas Universitete.

Tyrimai rodo, kad pozityvūs psichologiniai ir socialiniai veiksniai yra labai svarbūs kuriant darbuotojo gerovę ir palankią darbo aplinką, o investicijos į gerovės didinimo programas yra ekonomiškai naudingos tiek darbuotojui, tiek organizacijai, tiek valstybei. Taigi, belieka siekti užsibrėžtų tikslų!  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747