Taryba

Azijos centro metodinę-akademinę veiklą koordinuoja ir veiklos kryptis planuoja taryba, kurią sudaro fakultetų deleguoti asmenys.


Rėmėjai : Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaras Prof. dr. Algis Mickūnas (JAV). Prof.dr. Joseph J. Pilotta (JAV)

Atsakingas asmuo: Rasa Vilnienė , r.vilniene@mruni.eu

Tarybos nariai:

Tarptautinių ryšių skyrius
Japonijos skyrius
Pietų Korėjos skyrius
Kinijos skyrius
Indijos skyrius