Taryba

Azijos centro metodinę-akademinę veiklą koordinuoja ir veiklos kryptis planuoja taryba, kurią sudaro fakultetų deleguoti asmenys.


Rėmėjai : Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaras Prof. dr. Algis Mickūnas (JAV). Prof.dr. Joseph J. Pilotta (JAV)

Atsakingas asmuo: Rasa Vilnienė , r.vilniene@mruni.eu

Tarybos nariai:

Tarptautinių ryšių skyrius
 • Giedrė Račienė , Tarptautinių partnerysčių skyriaus vadovė, e. paštas: giedre@mruni.eu
Japonijos skyrius
 • Prof. dr. Arvydas Guogis, Politikos ir vadybos fakultetas,Viešojo administravimo institutas, e. paštas: arvydasg@mruni.eu
 • Doc. dr. Kristina Kalašinskaitė, Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas, Verslo ir ekonomikos institutas, e. paštas: kristina.ka@mruni.eu
 • Dr. Gražina Čiuladienė, Socialinės politikos fakultetas, Mediacijos Katedra, e. paštas: grazina.ciuladiene@mruni.eu
 • Dr. Vaidas Jurkevičius, Teisės fakultetas, Civilinės justicijos institutas, e. paštas :vaidas.jurkevicius@mruni.eu
 • Viktorija Vilpišauskaitė, Teisės fakultetas el. paštas vikvi@mruni.eu
 • Politikos ir Vadybos fakulteto Politikos mokslų instituto docentas Ramunas Trimakas ramunas.trimakas@mruni.eu
Pietų Korėjos skyrius
 • Doc. dr. Tadas Limba, Socialinės politikos fakultetas, Komunikacijos ir informatikos institutas, e. paštas: tlimba@mruni.eu
 • Vaida Pukinaitė, Politikos ir vadybos fakultetas, vyriausioji vadybininkė, e. paštas v.pukinaite@mruni.eu
 • Dr. Konstantinas Andrijauskas, Politikos ir vadybos fakultetas, Politikos mokslų institutas, e. paštas, Konstantinas_andr@mruni.eu
 • Lekt. Linas Žalnieriūnas, Teisės fakultetas, Baudžiamosios teisės ir proceso institutas, e.paštas: linaszalnieriunas@mruni.eu
 • Lekt. dr. Tomas Žilinskas, Teisės fakuletetas, Konstitucinės ir administracinės teisės institutas, e. paštas: zilinskas@cab.lt tomasz@mruni.eu
 • Prof. dr. Gediminas Mačys, Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas, Ekonomikos ir verslo institutas, e. paštas: gediminas.macys@mruni.eu
 • Doc. dr. Lora Tamošiunienė, Politikos ir vadybos fakultetas, Filosofijos ir humanistikos institutas, e. paštas: lora@mruni.eu
Kinijos skyrius
 • Prof. dr. Arvydas Guogis, Politikos ir vadybos fakultetas, Viešojo administravimo institutas, e. paštas: arvydasg@mruni.eu
 • Doc. dr. Jusif Seiranov, Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas, Ekonomikos ir verslo institutas, e. paštas: j.seiranov@mruni.eu
 • Prof. dr. Mindaugas Kiškis, Socialinių technologijų fakultetas, Skaitmeninių technologijų institutas, e. paštas mkiskis@mruni.eu
 • Andrius Bambalas, Teisės fakultetas, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės institutas, e. paštas: andrius@mruni.eu
 • doc. dr. Kristina Miliauskaitė, Teisės fakultetas, Teisės filosofijos ir istorijos katedra, e. paštas: kristimi@mruni.eu
 • doc. dr. Nikolajus Markevičius, Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas, Ekonomikos ir verslo institutas, e. paštas: nikmar@mruni.eu
Indijos skyrius
 • Doc. dr. Jusif Seiranov, Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas, Ekonomikos ir verslo institutas, e. paštas: j.seiranov@mruni.eu
 • Doc. dr. Jolanta Sondaitė , Socialinės politikos fakultetas, Psichologijos institutas, e. paštas: jsondait@mruni.eu
 • Kristina Ambrazevičiūtė, Teisės fakultetas, Verslo teisės katedra, e. paštas: k.ambrazeviciute@mruni.eu


 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747