Apie mus

  Azijos centro veiklos tikslas – prisidėti prie Universiteto tarptautiškumo plėtros, skatinti tarpusavio supratimo tarp Azijos ir Europos per intelektinius, kultūrinius ir žmogiškųjų išteklių mainus bei garsinti Universiteto vardą tarpkultūrinėje erdvėje.

  Azijos centro veiklos uždaviniai:
  • inicijuoti bendradarbiavimą su Pietų Korėjos, Japonijos, Kinijos, Indijos ir kitų Azijos regiono valstybių studijų, mokslo ir kultūros institucijomis;
  • formuoti intelektinę ir infrastruktūrinę bazę su Pietų Korėja, Japonija, Kinija, Indija ir kitomis Azijos regiono valstybėmis susijusiems projektams ir programoms rengti;
  • teikti informaciją apie Universiteto padalinių inicijuojamus projektus, susijusius su Pietų Korėja, Japonija, Kinija, Indija ir kitomis Azijos regiono valstybėmis, pagal poreikius, dalyvauja rengiant paraiškas, padeda ieškoti tarptautinių bendradarbiavimo partnerių;
  • administruoti Karaliaus Sedžiongo instituto veiklas, organizuoti vykdomus kalbos, kultūros ir kitus projektus.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747