Studentams

Socialinių reikalų klausimus Universitete kuruoja:
Socialinių reikalų skyriaus projektų vadovė Anželika Vėžienė
Kontaktai:
El.p.: anzelika.veziene@mruni.eu
Kab.:C-IV-210
Tel. 8 5 2714 644

Teisės mokykla
dekanės padėjėja Gintarė Brakauskienė
Kab.:C-V-343
El.p.: gintare@mruni.eu

Viešojo saugumo akademija (Kaunas)
dokumentų valdymo specialistė Dalia Vičkienė
El.p.: dalia@mruni.eu

Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas
vyriausioji vadybininkė Liana Dalia Petronytė
Kab.:C-V-243
El.p.: liana@mruni.eu

Viešojo valdymo fakultetas
vyriausioji vadybininkė Asta Verbickienė
Kab.:C-V-505
El.p.: asta.verbickiene@mruni.eu


Socialinių reikalų komisija (pirmininkas vicerektorius doc. dr. Saulius Spurga), gavusi prašymus ir dokumentus,  svarsto:
 • prašymus dėl socialinės arba vienkartinės skatinamosios stipendijos. Stipendijų ir paramos studijoms nuostatai (dokumentų pateikimo tvarka, terminai, kam pateikti) patvirtinti 2020 m. birželio 30 d. Tarybos nutarimu Nr. 1UT-14;
 • prašymus dėl įmokos už studijas sumažinimo arba atleidimo. Įmokų mokėjimo administravimo tvarka (dokumentų pateikimo tvarka, terminai, kam pateikti) patvirtinta 2019 m. gruodžio 23 d. Tarybos nutarimu Nr. 1UT-21.
Socialinė stipendija

Socialinė stipendija gali būti skiriama dėl sunkios materialinės padėties, artimųjų mirties, ligos, stichinės nelaimės ir kitais ypatingais atvejais.

Universiteto studentai, pageidaujantys gauti socialinę stipendiją, rudens semestre iki rugsėjo 14 d. ir pavasario semestre iki vasario 14 d. akademinio padalinio vadovui pateikia prašymą skirti socialinę stipendiją, nurodydami, kokiam tikslui socialinė stipendija reikalinga: padengti įmokai už studijas, už gyvenimą studentų namuose ar pragyvenimui.

Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

 • pažyma apie studento šeimos sudėtį;
 • pažyma apie studento paskutinių 3 mėnesių draudžiamąsias pajamas arba pažyma apie nedarbą;
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pažyma apie studento tėvų (globėjų) arba sutuoktinio paskutinių 3 mėnesių gaunamas draudžiamąsias pajamas arba pažymos apie nedarbą;
 • kiti prašymą pagrindžiantys dokumentai.
Įvykus nelaimei ar kitu ypatingu atveju, galima kreiptis bet kuriuo metu. Prašyme studentas pateikia savo asmeninės banko sąskaitos rekvizitus, išskyrus atvejus, kai prašoma socialine stipendija padengti įmoką už studijas ar už gyvenimą studentų namuose.

Vienkartinė skatinamoji stipendija

Vienkartinė skatinamoji stipendija gali būti skiriama už aktyvią kultūros ar sporto veiklą, už aukštus pasiekimus kultūros ar sporto veikloje, garsinant Universiteto vardą; už aktyvią mokslinę, visuomeninę veiklą ir aukštus mokslo pasiekimus.
Dėl Vienkartinės skatinamosios stipendijos skyrimo studentai pateikia prašymą akademinio padalinio vadovui, trečiosios studijų pakopos studentai – Mokslo ir inovacijų centro Socialinių inovacijų doktorantūros mokyklos vadovui.
Kartu su prašymu pateikiamas sporto, kultūros, mokslinės ar visuomeninės veiklos aprašymas, o jei prašymas teikiamas už aukštus pasiekimus sporto, kultūros, mokslinėje ar visuomeninėje veikloje – dokumentai, įrodantys šiuos pasiekimus.

Stipendijos skiriamos stipendijų fonde turimų lėšų ribose.

Įmoka už studijas studentui gali būti sumažinama iki 50 proc:
 • aktyviai dalyvaujančiam universiteto mokslinėje veikloje;
 • aktyviai dalyvaujančiam universiteto kultūrinėje veikloje;
 • aktyviai sportuojančiam ir garsinančiam Universiteto vardą;
 • trečiosios studijų pakopos studentui ar eksternui, turinčiam ne mažesnį nei 10 mėnesių darbo stažą Universitete per pastaruosius 2 metus.

Visiškai nuo įmokos už studijas gali būti atleidžiamas:

 • aktyviai dalyvaujantis Universiteto mokslinėje veikloje studentas, neturintis akademinių įsiskolinimų, kuris, atstovaudamas Universitetą, tapo tarptautinių mokslinių konkursų nugalėtoju ar prizininku, ar pateko į geriausiųjų penketuką tarptautiniuose moksliniuose konkursuose;
 • aktyviai sportuojantis ir Universiteto vardą garsinantis studentas, neturintis akademinių įsiskolinimų, jei jis yra Olimpinės rinktinės narys ar kandidatas, arba pasaulio ar Europos suaugusiųjų ar jaunimo čempionato, pasaulio studentų čempionato nugalėtojas ar prizininkas;
 • Universitete dirbantis studentas, studijuojantis pirmosios ar antrosios studijų pakopos, profesinėse studijose, arba klausytojas, turintis ne mažesnį nei 10 mėnesių nepertraukiamo darbo stažą Universitete per pastaruosius 2 metus, kurio pasirinktos studijos yra susijusios su jo atliekamomis pareigomis Universitete ir kvalifikacijos kėlimas yra naudingas Universitetui;
 • Eksternas, turintis ne mažesnį nei 10 mėnesių darbo stažą Universitete per pastaruosius 2 metus, kuris kaip mokslo daktaro disertaciją gina mokslinę monografiją, išleistą su Universiteto prieskyra.

Kartu su prašymu pateikiamas vienas iš šių dokumentų:

 • Studijų programos komiteto vadovo ar disertacijos vadovo rekomendacija;
 • Komunikacijos ir rinkodaros centro vadovo rekomendacija;
 • Sveikatingumo ir sporto centro vadovo rekomendacija;
 • Personalo tarnybos patvirtinimas apie darbo stažą. • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747