Darbuotojams

Socialinių reikalų klausimus Universitete kuruoja Socialinių reikalų skyriaus projektų vadovė Anželika Vėžienė.
Kontaktai:
El.p.: anzelika.veziene@mruni.eu
Kab.: C-IV-210
Tel. 8 5 2714 644
 
Universitete teikiama socialinė pagalba – materialinė pašalpa darbuotojams ligos atveju ar mirus šeimos nariui. Tokiais atvejais darbuotojas teikia prašymą (vizuotą padalinio vadovo, Finansų tarnybos vadovo, vicerektoriaus, Socialinių reikalų skyriaus vyresniosios vadybininkės) Rektoriui. Prie prašymo pridedama ligos išrašo arba mirties liudijimo kopija. Prašymai pateikiami el. paštu anzelika.veziene@mruni.eu arba C-IV-210 kab.
Prašymo pavyzdys


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747