Naudingos nuorodos

 • VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomas projektas "Neįgalaus jaunimo įdarbinimas atviroje darbo rinkoje" (angl. "Labour market Employment for young Adults with a Disability - LEAD"
 • Dėl paraiškų pildymo tikslinei išmokai 2019 m. rudens semestro pagrindinio priėmimo metu gauti: nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki spalio 16 d. prasideda prašymų teikimas per Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinę sistemą (studentai, norėdami gauti tikslinę išmoką, privalo per Fondo interneto tinklapį http://vsf.lrv.lt/lt/ prisijungti prie IS "PARAMA" ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą).
 • Valstybinio studijų fondo tikslinės išmokos.
 • Valstybinio studijų fondo socialinės stipendijos.
 • Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 • Apsilankykite projekto “Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams” svetainėje http://www.studijuoktobulek.lt ir sužinokite, kaip galite gauti tikslinę išmoką.
 • 2012 m. balandžio 16 d. Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas Nr. V1-29 "Dėl tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo nuostatų patvirtinimo".
 • Lietuvos aklųjų biblioteka (LAB) – tai valstybinės reikšmės biblioteka, aprūpinanti literatūra ir informacija negalinčius skaityti įprastų leidinių akluosius, silpnaregius, kitą negalią turinčius žmones. Specialiųjų formatų leidiniais (garsinėmis knygomis ir žurnalais, spaudiniais Brailio raštu, DAISY formato leidiniais) turi teisę naudotis tik tie asmenys, kuriems oficialiai nustatyta regos ir kita negalia, dėl kurios jie nepajėgia skaityti įprasto formato leidinių (remiamasi Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu): neregiai, silpnaregiai, regą praradę dėl kitų ligų (pvz., diabeto), negalintys laikyti rankose knygos, versti jos puslapių, turintys skaitymo ir mokymosi sutrikimų (disleksiją, suvokimo problemų ir pan.).
  LAB paslaugomis galima naudotis atėjus į LAB ar jos filialą, gauti LAB leidinius paslaugų punkte, naudotis bibliotekos paslaugomis į namus, gauti bibliotekos leidinius paštu, naudotis virtualiomis LAB paslaugomis iš namų per Elektroninių leidinių valdymo informacinę sistemą ELVIS
 • ELVIS – tai Elektroninių leidinių valdymo informacinė sistema, skirta centralizuotai kaupti, tvarkyti ir teikti skaitytojams garsinius ir kitus skaitmeninio formato leidinius.  ELVIS dedami visi LAB turimi garsiniai ir kiti skaitmeninio formato leidiniai, t. y.: garsinės knygos ir žurnalai, suskaitmeninti leidiniai iš senųjų analoginių formatų, DAISY knygos, tekstiniai dokumentai. ELVIS fondas nuolat didėja, į jį bus sudėti visi seniau bibliotekos išleisti ir šiuo metu leidžiami leidiniai. ELVIS gali naudotis visi norintieji, tačiau, apsaugant autorių ir gretutinių teisių turėtųjų teises, ne visas LAB fondas prieinamas kiekvienam skaitytojui. Šiuo metu be apribojimų sistema gali naudotis regos neįgalieji ir kiti asmenys, kuriems dėl turimos negalios yra neprieinami įprastų formatų leidiniai.

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747