Ateik! Studijuok! Tobulėk!


Mykolo Romerio universitetas nuo 2012 m. iki 2015 m. partnerio teisėmis dalyvavo projekte „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“, kurį įgyvendina Valstybinis studijų fondas. Projekto tikslas - didinti studijų prieinamumą specialiųjų poreikių turintiems studentams Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje, sukurti palankias studijų sąlygas užtikrinant aukštosios mokyklos paslaugų kokybę, būtiną specialiųjų poreikių turinčių studentų studijoms.

Universiteto bibliotekos Didžiojoje skaitykloje (I-04 kab.) įrengtos 6 darbo vietos (iš jų 2 - kompiuterizuotos) regos ir judėjimo negalią turintiems naudotojams:
 • Specializuota ergonomiška kėdė su rankų atramų aukščio, vertikalaus pasvyrimo, atramos pasvyrimo kampo reguliavimu.
 • Specializuotas reguliuojamo aukščio stalas.
 • 3 specializuoti pristumiami reguliuojamo aukščio ir kampo stalai.
 • Brailio rašto spausdintuvas BRAILLE EMBOSSER EVEREST-D V4 su akustine spinta.
Skaitykloje galima naudotis stacionaria elektronine vaizdo didinimo priemone TOPAZ XL XD 24, ekrane atvaizduojančia padidintą rašytinį ar spausdintą tekstą ir elektroniniu Brailio rašto įtaisu E-SYS 1.04.Darbo vietose įdiegta:
 • JAWS 14 for Windows - programinė įranga, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriumi, kuris paverčia tekstą garsu;
 • Win Taker Voice 1.6 - programa, kompiuterio ekrane esančią informaciją naudotojui perduodanti garsu lietuvių kalba;
 • SuperNova Magnifier 13.03 - programa, išdidinti visą kompiuterio ekrane pateikiamą informacijos arba jos dalį.

Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojantys studentai, turintys specialiųjų poreikių, gali gauti tikslines išmokas, su studijomis susijusioms išlaidoms padengti. Išmokos skiriamos atitinkamoje studijų pakopoje pirmą kartą studijuojantiems studentams, kuriems nustatytas 45 proc. ar mažesnis darbingumo lygis ir kurie neturi akademinių skolų ar aukštosios mokyklos skirtų nuobaudų.

AUKŠTOSIOS MOKYKLOS ATSAKINGŲ DARBUOTOJŲ INFORMACINĖ LENTELĖ (TIKSLINĖ IŠMOKA)

Aukštosios mokyklos informacija
1 Aukštosios mokyklos pavadinimas Mykolo Romerio universitetas
2 Juridinio asmens kodas 119517219
3 Adresas Ateities g. 20, Vilnius
4 Telefono numeris (8 5) 271 4625
5 Fakso numeris (8 5) 267 6000
6 Elektroninės pašto dėžutės adresas roffice@mruni.eu
Aukštosios mokyklos atsakingo darbuotojo informacija
1. Atsakingo darbuotojo vardas, pavardė ir pareigos Daiva Liucija Girdzijauskienė, vyresnioji vadybininkė
2. Atsakingo darbuotojo darbo/mob. telefono numeris (-iai), elektroninės pašto dėžutės adresas. Tel. 8 5 271 4673, el. pašas daiva.g@mruni.eu
Konsultacijos vieta
1. Atsakingo darbuotojo darbo vietos adresas (korpusas, rūmai ir t.t.), kabinetas ir priėmimo valandos (konsultuoti neįgalius studentus dėl tikslinės išmokos). Ateities g. 20, Vilnius, C-IV-208 kab., priėmimo valandos pirmadieniais – penktadieniais nuo 13.00 iki 15.00


 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747