Apie MRU profesinę sąjungą

Mykolo Romerio universiteto profesinė sąjunga įsteigta 2006 m. lapkričio mėn. 15 d.

Mykolo Romerio universiteto profesinė sąjunga - tai neatsiejama Mykolo Romerio universiteto dalis, kurios tikslai ir siekiai sutampa su bendrais universiteto siekiais. Nors ir būdama savarankišku juridiniu asmeniu, Mykolo Romerio universiteto profesinė sąjunga savo veiklą sieja su universiteto veikla ir strategija. Mykolo Romerio universiteto profesinės sąjungos pagrindinis tikslas kartu su kitais universiteto padaliniais rūpintis viso universiteto bendruomenės gerovė ir klestėjimu. 

MRU profesinė sąjunga teikia nemokamas juridines konsultacijas universiteto darbuotojams, socialinės mediacijos pagalba padeda spręsti ginčus tarp atskirų universiteto darbuotojų ir administracijos atstovų, rūpinasi ir vysto universiteto socialinę politiką, atstovauja darbuotojų interesus universiteto Rektorate.

Kviečiame prisijungti ir bendradarbiauti!

Skelbimas

Prašome paremti MRU profesinę sąjungą skiriant 2 procentus sumokėtų pajamų mokesčio už praėjusius metus.
Prašymo formos pateikimo būdai:

  • FR0512 forma (pildyti ranka)   
  • Užpildyti ir pateikti internetu per Elektroninio deklaravimo sistemą.

Užpildytas formas galite perduoti profesinės sąjungos pirmininkei Eglei Bilevičiūtei arba palikti TF dekanate.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie praitais metais parėmė mūsų veiklą ir skyrė 2 proc. sumokėto pajamų mokesčio!

 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747