Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas

# • Naujienos

 • KVIEČIAME DALYVAUTI! (04 08)

  Kviečiame į atvirą paskaitą!
  Joseph Pilotta yra komunikacijos bei sociologijos mokslo krypčių daktaras, dėstęs JAV Ohajo valstijos universitete, Komunikacijos mokykloje. Vizituojantis afilijuotas MRU profesorius yra 25 knygų autorius, šiuo metu tyrinėjantis tvarumo, dirbtinio intelekto ir šiuolaikines edukacijos keliamas problemas.
  Paskaita skirta norintiems daugiau sužinoti apie dialoginę komunikaciją, jos reikšmę žmonių bendravime, socialinėse, kultūrinėse, medijų, ekologijos bei tvarumo sferose.
  Paskaita vyks anglų kalba, Zoom platformoje.
  Nuoroda į paskaitą: https://zoom.us/j/95161838225

 • ŽVSF GYVAI! Atvirų durų dienos (balandžio 14-16 d.)

  Balandžio 14-16 d. Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas kviečia II-IV gimnazijos klasių (10-12 kl.) moksleivius į nuotolines atvirų durų dienas, kurių metu bus pristatomos psichologijos, komunikacijos, pedagogikos, socialinio darbo, vertimo, filologijos ir vadybos krypčių studijų programos. Visi dalyviai turės galimybę ne tik sužinoti visą reikalingą informaciją iš pirmų lūpų – savo srities profesionalų ir ŽVSF studentų, kurie pasidalins savo patirtimi, bet ir praktiškai „pasimatuoti“ būsimą profesiją.

  Pažadame, kad kiekvienas dalyvis gaus visus atsakymus apie studijų galimybes, priėmimo į universitetą sąlygas, galės sudalyvauti interaktyviose veiklose ir gauti būsimo ŽVSF studento diplomą!

  *Visi ŽVSF atvirų durų renginiai vyks nuotoliniu būdu ZOOM platformoje, nuoroda bus išsiųsta prisiregistravusiems žmonėms el. paštu.

  REGISTRACIJA

  PROGRAMA

 • Prasideda registracija į konferenciją "Lietuvos vaikų balsas"

  2021 m. birželio 1 dieną įvyks jau tradiciniu tapęs renginys – vaikų konferencija „Lietuvos vaikų balsas“, skirta paminėti Tarptautinei vaikų gynimo dienai, primenant visuomenei apie būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teises, taip kuriant ir formuojant humanišką, teisinę ir dvasiškai sveiką visuomenę.

  Šią konferenciją jau penktus metus iš eilės organizuoja Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto Vaiko teisių apsaugos magistrantūros studijų programos dėstytojai. Kiekvienais metais, konferencijoje dalyvauja didžiulis būrys moksleivių ir jų mokytojų iš visos Lietuvos. Tad ir šiemet nuspręsta kurti inovatyvias tradicijas ir erdvę prasmingam mokslo, švietimo įstaigų ir visuomenės bendradarbiavimui.

  Išsamiau
 • Kviečiame susipažinti su paramos mokslui galimybėmis

  Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto mokslininkus kviečiame susipažinti su paramos mokslui galimybėmis, kurios numatytos MRU Mokslo skatinimo fondo nuostatuose.  

  Daugiau informacijos čia.

 • Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas pristatė puikius 2020 metų veiklos rezultatus

  Sausio 21 d. vyko Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto 2020 metų veiklos ataskaitos pristatymas. Fakulteto dekanė prof. dr. Odeta Merfeldaitė, remdamasi universiteto 2021-2023 metų strategijos kryptimis: tarptautiškos globalios rinkos poreikius atliepiančių studijų, pažangiu socialines inovacijas kuriančio mokslo įgyvendinimu bei atviro visuomenei universiteto kūrimu, pristatė pagrindinius fakulteto pasiekimus, iššūkius ir ateities veiklos planus. 

  Išsamiau
 • Įvyko pirmasis virtualus ŽVSF studentų susitikimas su fakulteto dekane ir prodekanu studijoms

  MS Teams vyko pirmasis virtualus ŽVSF studentų susitikimas su fakulteto dekane prof. dr. Odeta Merfeldaite ir prodekanu studijoms prof. dr. Linu Selmistraičiu.
  Susitikimo metu studentai turėjo galimybę tiesiogiai užduoti klausimus, susijusius su akademiniu sąžiningumu; vertinimo kriterijais ir sistema; bendruomeniškumo kūrimu; galimybėmis dažniau bendrauti su studijų programų vadovais; nuotolinio ir mišriojo studijų proceso organizavimu; atsiskaitymo formomis; studijų tvarkaraščiais; grįžtamuoju ryšiu iš dėstytojų, komentuojant rašto darbus; studijų dalykų užskaitymu; studijų vadybininkų komunikacija; stipendijų skyrimu.
  Dauguma dalyvavusių studentų teigia, kad yra patenkinti dėstytojų profesionalumu ir įsitraukimu į interaktyvių studijų organizavimą, tačiau mokantis nuotoliniu būdu pasigenda didesnio grįžtamojo ryšio ir efektyvesnio paskaitos laiko valdymo.

Naujienų archyvas

Gretutinės studijos

Mykolo Romerio universiteto studentai gali pasirinkti gretutines krypties studijas, kai studentams sudaromos galimybės greta pagrindinės studijų krypties (šakos) programos studijuoti kitos studijų krypties (šakos) programą ir įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį. Gretutinės krypties studijų pasirinkimas studentams suteikia galimybę įgyti platesnį išsilavinimą, stoti į tos krypties magistrantūrą, praplėsti savo įsidarbinimo galimybes.

Gretutinės krypties studijų programą gali pasirinkti pirmosios pakopos studijų studentai, kurių studijų programoje tokia galimybė yra numatyta. Studentai pasirenka gretutinės krypties studijas ir į jas registruojasi elektroniniu būdu per individualią prieigą prie savo elektroninės studijų knygelės informacinėje sistemoje STUDIJOS. Pasirinkdami gretutinės krypties studijas studentai elektroniniu būdu užpildo prašymą fakulteto, kuriame studijuoja pagrindinės krypties studijų programą, dekanui ir bendra registracijos į studijas tvarka pasirenka gretutinės krypties studijų programos dalykus. Gretutinės krypties studijų programos vykdymas prasideda studentui pasirašius gretutinės krypties studijų sutartį. Gretutinės krypties studijų programą pasirinkę studentai į programos dalykų studijas registruojasi kartu su tuos dalykus studijuojančiais atitinkamos pagrindinės krypties studijų programos studentais.

Daugiau informacijos galima rasti čia:

Gretutinės krypties studijų vykdymo reikalavimai ir gretutinių studijų sutarčių formos

Gretutinės krypties studijų programos

Eil. Nr.

Gretutinės krypties studijų programos

Fakultetas

1

Ekonomika

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

2

Verslas

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

3

Dalykinė anglų kalba (šaka) (filologija)

Politikos ir vadybos fakultetas

4

Dalyko (anglų kalbos) pedagogika (šaka)

Politikos ir vadybos fakultetas

5

Filosofija

Politikos ir vadybos fakultetas

6

7

Vertimas

Viešoji istorija

Politikos ir vadybos fakultetas

8

Viešasis administravimas

Politikos ir vadybos fakultetas

9

Informatika

Socialinių technologijų fakultetas

10

Psichologija

Socialinių technologijų fakultetas

11

Socialinis darbas

Socialinių technologijų fakultetas

12

Socialinė pedagogika (šaka)

Socialinių technologijų fakultetas

13

Sociologija

Socialinių technologijų fakultetas

14

Švietimas ir ugdymas

Socialinių technologijų fakultetas

15

Teisė

Teisės fakultetas

16

Teisė (tik studijų programos Policijos veikla studentams)

Viešojo saugumo fakultetas

17

Visuomenės saugumas

Viešojo saugumo fakultetas


 • Ar bus perkeltos bakalauro baigiamųjų egzaminų ir bakalauro/magistrantūros baigiamųjų darbų gynimo datos?


Informuojame, kad šiai dienai neplanuojama nukelti baigiamųjų darbų ir egzaminų pristatymo terminų,  kadangi Universitetas turi galimybes, leidžiančias studentams pasiekti šaltinius nuotoliniu būdu.

 1. MRU turi prieigą prie daugiau nei 40 prenumeruojamų užsienio ir Lietuvos duomenų bazių, https://www.mruni.eu/lt/universitetas/biblioteka/duomenu_bazes/prenumeruojamos_db/ kuriomis galima naudotis nuotoliniu būdu per EZproxy sistemą. https://login.skaitykla.mruni.eu/login
  Dėl paieškos duomenų bazėse ar kitose mokslinės informacijos paieškos sistemose galite kreiptis į savo teminį bibliotekininką. https://www.mruni.eu/lt/universitetas/biblioteka/kontaktai/#TEMINIAI
 2. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad yra sudaryta galimybė kreiptis į biblioteką dėl  knygos, kurios nėra online, dalies skenavimo.

UŽSAKYMO SKENAVIMUI PATEIKIMO TVARKA

Bibliotekoje esančių leidinių (reikalingų puslapių)  kopijas gali užsakyti:

 • Dėstytojai - dėstomam dalykui;
 • Studentai - baigiamiesiems darbams rašyti .

Prašome:

 • Patikrinti ar yra prieinama knygos elektroninė versija – atlikti paiešką Lietuvos virtualioje bibliotekoje Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka eLABa. Jei knyga anglų kalba – papildomai patikrinti prenumeruojamoje el. knygų bazėje eBooks on EBSCOhost (Academic Collection).
 • Įsitikinti ar reikalinga knyga yra bibliotekoje – atlikti paiešką bibliotekos elektroniniame kataloge http://mru.library.lt. Radus knygą peržiūrėti skenuotą knygos turinį ir atsirinkti reikalingus puslapius. Kai bibliotekos kataloge nėra skenuoto turinio, studentui pirmiausia siunčiamas nuskenuotas turinys.
 • Užsakymą siųsti el. paštu nomeda@mruni.eu. Užsakymus būtina siųsti iš MRU el. pašto. Laiške nurodyti: knygos autorių, antraštę, leidimo metus, nuo kurio iki kurio puslapio reikalinga kopija.

Užsakymas įvykdomas per 3 -5 darbo dienas.

Vienu metu galima užsakyti ne daugiau kaip 3 leidinių kopijas.

Žinoma padėtis gali keistis ir nuolat informacija bus atnaujinama. Stebėkite informaciją instituto, kuriame rengiate darbą, puslapyje.


 Adresas: Ateities g. 20, LT-08303
Kab.: V-243
Tel.: (8 5) (8 5) 271 4510
El. p.: zvsf@mruni.eu
 Dekanė: prof. dr. Odeta Merfeldaitė
Atsakinga už viso fakulteto darbo organizavimą, už fakulteto ir jam priklausančių Edukologijos ir socialinio darbo, Humanitarinių mokslų, Komunikacijos ir Psichologijos institutų veiklą studijų ir mokslinės veiklos srityse.
Kab.: V-242
Tel.: (8 5) 271 4520
El. p.: o.merfeldaite@mruni.eu
 Prodekanas studijoms: prof. dr. Linas Selmistraitis
Atsakingas už I ir II pakopos, papildomųjų, profesinių ir gretutinių studijų proceso organizavimą, studijų planų ir dalykų aprašų rengimo ir tikslinimo organizavimą fakultete; konsultuoja dėstytojus ir studentus klausimais, susijusiais su studijų procesu fakultete; koordinuoja pagal Erasmus+ mainų programą išvykstančių ir atvykstančių studentų studijų procesą; koordinuoja studijų kitoje aukštojoje mokykloje rezultatų įskaitymą; koordinuoja studijų programų savianalizių rengimą; koordinuoja informacijos apie fakultete vykdomas studijas teikimą Universiteto padaliniams; organizuoja fakulteto Studentų skyriaus veiklą.
Kab.: V-241
Tel.: (8 5) 271 4529
El. p.: selmistraitis@mruni.eu
 Prodekanė mokslui: dr. Raminta Bardauskienė
Atsakinga už fakulteto institutų dėstytojų ir mokslo darbuotojų veiklą, įgyvendinant universiteto mokslo programas; doktorantūros studijas, disertacinių darbų gynimą, mokslo laipsnių ir pedagoginių vardų suteikimą; konsultuoja dėstytojus (ir kitus darbuotojus) visais klausimais, susijusiais su moksline veikla fakultete.
Kab.: V-244
Tel.: (8 5) 271 4533
El. p.: raminta@mruni.eu
 Prodekanė tarptautiniams ryšiams ir projektams: doc. dr. Jolanta Pivorienė
Atsakinga už tarptautinę ir projektinę veiklą fakultete; konsultuoja dėstytojus (ir kitus darbuotojus) visais klausimais, susijusiais su Lietuvos ir tarptautinių fondų finansuojamų projektų rengimu ir įgyvendinimu; tarptautiniu bendradarbiavimu; dėstytojų mobilumu pagal Erasmus+ mainų programą; užsienio aukštojo mokslo ir studijų institucijų atstovų vizitais.
Kab.: V-244
Tel.: (8 5) 271 4533
El. p.: jolantapiv@mruni.eu
 Dekano patarėja komunikacijai ir rinkodarai: Ieva Meironaitė
Atsakinga už fakulteto įvaizdį, viešuosius ryšius, rengia informaciją visuomenei ir žiniasklaidai apie fakulteto veiklą; studijų programų pristatymus Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose, išorinius mokymus; konsultuoja fakulteto institutų, studijų programų vadovus (ir kitus darbuotojus), rengiant ir skelbiant informaciją besirengiantiems studijuoti ir studijuojantiems asmenims.
Kab.: V-244
Tel.: (8 5) 271 4533
El. p.: i.meironaite@mruni.eu
 Vyriausioji vadybininkė: Liana Dalia Petronytė
Atsakinga už dekanato dokumentų projektų rengimą ir valdymą, konsultuoja Studijų skyriaus vadybininkes (ir kitus fakulteto darbuotojus) visais klausimais, susijusiais su įsakymų projektų, protokolų ir kitų dokumenų projektų rengimu ir jų valdymu eDVS; teikia administracinę pagalbą, susijusią su fakulteto veikla.
Kab.: V-243
Tel.: (8 5) 271 4510
Mobilusis tel.: 8 659 73272 (darbo valandomis)
El. p.: liana@mruni.eu


STUDENTŲ SKYRIUS

Vadybininkė Ala Jurkoit

Ateities g. 20, Vilnius
V-113 kab.,
Tel. +3705 2714 717
Mobilusis tel.: +37065989190 (darbo valandomis)

Atsakinga už šių programų studentų ir klausytojų su studijų procesu susijusių dokumentų tvarkymą; duomenų tvarkymą IS Studijos, įsakymų projektų rengimą ir talpinimą eDVS, studijų administravimą:
bakalauro studijų programų: Psichologija, Psichologija (anglų kalba);
magistrantūros studijų programų: Taikomoji kriminalinė psichologija, Verslo psichologija.

Vadybininkė Avigėja Novikovienė

Ateities g. 20, Vilnius
IV-301 kab.,
Tel. +3705 2714 617
Mobilusis tel.: +37065951758 (darbo valandomis)
El. p. avigeja.j@mruni.eu
 
Atsakinga už šių programų studentų ir klausytojų su studijų procesu susijusių dokumentų tvarkymą; duomenų tvarkymą IS Studijos, įsakymų projektų rengimą ir talpinimą eDVS, studijų administravimą:
bakalauro studijų programų: Dalykinė anglų ir kita užsienio kalba (anglų kalba), Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos programos specializacija Dalykinė anglų kalba ir Korėjos studijos (anglų kalba), Vertimas ir redagavimas, Komunikacija ir skaitmeninė rinkodara (anglų kalba), Socialinio darbo ir teisės pagrindų programos specializacija Socialinis darbas ir žmogaus teisės (anglų kalba);
magistrantūros studijų programos: Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu (anglų kalba);
gretutines studijas: filologijos gretutinės studijos (English Language Minor Studies).
Kuruoja Humanitarinių mokslų instituto dokumentų tvarkymą, konsultuoja dėstytojus, skelbia informaciją intranete instituto tinklalapyje.

Vadybininkė Albina Spadavičiūtė

Ateities g. 20, Vilnius
IV-301 kab.,
Tel. +3705 2714 530
Mobilusis tel.: +37065973387 (darbo valandomis)
El. p. albina.spa@mruni.eu

Atsakinga už šių programų studentų ir klausytojų su studijų procesu susijusių dokumentų tvarkymą; duomenų tvarkymą IS Studijos, įsakymų projektų rengimą ir talpinimą eDVS, studijų administravimą:
bakalauro studijų programų: Socialinė pedagogika ir teisės pagrindai, Socialinis darbas ir teisės pagrindai;
magistrantūros studijų programų: Edukacinių technologijų valdymas, Edukacinių technologijų valdymo programos specializacija Karjeros valdymas ir Vadyba mokyklojeSocialinis darbas (Vilniuje, Marijampolėje, Utenoje), Vaiko teisių apsauga (Vilniuje ir Kaune);
profesinių pedagogikos studijų programos Pedagogika.
Kuruoja Edukologijos ir socialinio darbo instituto dokumentų tvarkymą, konsultuoja dėstytojus, skelbia informaciją intranete instituto tinklalapyje.

Vadybininkė Rugilė Valkauskaitė

Ateities g. 20, Vilnius
IV-307 kab.,
Tel. +3705 2714 710
Mobilusis tel.: +37065951759 (darbo valandomis)
El. p. rugile.v@mruni.eu

Atsakinga už šių programų studentų ir klausytojų su studijų procesu susijusių dokumentų tvarkymą; duomenų tvarkymą IS Studijos, įsakymų projektų rengimą ir talpinimą eDVS, studijų administravimą:
bakalauro studijų programos Komunikacija ir skaitmeninė rinkodara;
magistrantūros studijų programų: Komunikacija ir kūrybinės technologijos, Viešųjų ryšių vadyba.
Kuruoja Komunikacijos instituto ir Psichologijos instituto dokumentų tvarkymą, konsultuoja dėstytojus, skelbia informaciją intranete instituto tinklalapyje.