Akademijos mokslinių tyrimų kryptys



VSF bendruomenės mokslinių interesų kryptys lokalizuotos MRU mokslinių tyrimų krypčių kontekste, akcentuojant tyrimus visuomenės saugumo aspektais nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse.

2017 m. gegužės 16 d. Dekano įsakymu Nr.20VS-33 įkurta darbo grupė mokslo temos „Visuomenės saugumas ir darni plėtra“ tyrimų koordinavimui

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747