Apie institutą


Kab.: Kaune V-106, Vilniuje V-416
Tel.: (8 37) 28 14 09, (8 5) 2 714 744

Instituto mokslinis pedagoginis personalas

Institute dėstomi studijų dalykai

Teisės ir policijos veiklos programos bakalauro studijos

 • Eismo priežiūra
 • Kriminalinė žvalgyba
 • Kriminalistika
 • Policijos veikla I
 • Policijos veiklos taktika
 • Praktika
 • Policijos veikla II
 • Balistiniai tyrimai (pasirenkamas dalykas)
 • Kriminalinės žvalgybos ypatumai (pasirenkamas dalykas)
 • Nusikalstamų veikų ekonomikai ir finansams tyrimas (pasirenkamas dalykas)
 • Tarptautinis teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas (pasirenkamas dalykas)

Policijos veiklos programos bakalauro studijos

 • Eismo priežiūra
 • Dokumentų patikra
 • Kriminalinės žvalgybos pagrindai
 • Kriminalistika
 • Kriminologija
 • Praktika
 • Profesinė taktika
 • Viešojo saugumo politika
 • Viešosios policijos veikla
 • Kovinės imtynės
 • Nusikalstamumo kontrolė ir prevencija
 • Teismo medicina ir psichiatrija (pasirenkamas dalykas)

Teisės ir valstybės sienos apsaugos programos bakalauro studijos

 • Kriminalistika
 • Kriminalinė žvalgyba
 • Nusikalstamų veikų ekonomikai ir finansams tyrimas (pasirenkamas dalykas)

Teisės ir ikiteisminio proceso programos bakalauro studijos

 • Atskirų nusikalstamų veikų atskleidimas ir tyrimas
 • Duomenų rinkimo taktika
 • Ikiteisminio tyrimo veiklos organizavimas
 • Kriminalistika
 • Specialios žinios ikiteisminiame tyrime
 • Teisinė pareigūnų atsakomybė (pasirenkamas dalykas)
 • Tarptautinė nusikalstamumo kontrolė ir prevencija (pasirenkamas dalykas)
 • Kriminologija (pasirenkamas dalykas)

Teisės ir policijos veiklos programos magistrantūros studijos

 • Kovos su profesionaliu nusikalstamumu organizavimas
 • Kriminalinės žvalgybos tyrimas
 • Policijos jurisdikcijos probleminės studijos
 • Tarptautinis policijos bendradarbiavimas Europos Sąjungoje
 • Teisėsaugos institucijų sistemos Europoje: lyginamosios studijos
 • Transnacionalinių ekonominių nusikaltimų tyrimas
 • Valstybės tarnautojų teisinė atsakomybė

Aplinkosaugos teisės programos magistrantūros studijos

 • Kriminalistika gamtosauginėje veikloje (pasirenkamas dalykas)

Institute dėstomi privalomieji studijų dalykai: 

 • Dokumentų patikra
 • Statutinis ugdymas (karyba, šaudyba)
 • Sienos apsaugos taktika
 • Sienos apsaugos teisinis reguliavimas
 • Praktika
 • Teismo medicina ir pirmoji medicinos pagalba
 • Kovinė savigyna
 • Užsienio šalių sienos apsaugos institucijos (pasirenkamas dalykas)
 • Informacinės viešojo saugumo technologijos
 • Kriminalinė žvalgyba
 • Migracijos procesų teisinis reguliavimas
 • Valstybės sienos apsaugos organizavimas - baigiamasis egzaminas
 • Baigiamasis bakalauro darbas

Teisės ir policijos veiklos bakalauro studijų programa:

 • Informacinės viešojo saugumo technologijos
 • Ginklai ir šaudyba
 • Teismo medicina ir pirmoji medicinos pagalba
 • Kovinė savigyna

Policijos veiklos (visuomenės saugumo) bakalauro studijų programa:

 • Informacinės technologijos
 • Fizinis rengimas
 • Teismo medicina ir psichiatrija (pasirenkamas dalykas)
 • Ginklai ir šaudyba

Teisės ir ikiteisminio proceso bakalauro studijų programa:

 • Teismo medicina ir psichiatrija
 • Kriminalinės žvalgybos pagrindai
 • Teisiniai informaciniai registrai ir technologijos
 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747