Akademijos taryba

Viešojo saugumo akademijos taryba yra akademinės savivaldos institucija. Akademijos tarybos veiklai vadovauja tarybos pirmininkas. Jis šaukia tarybos posėdžius ne rečiau kaip du kartus per semestrą. Iškilus reikalui, 1/3 tarybos narių arba dekano siūlymu šaukiamas neeilinis tarybos posėdis ne vėliau kaip per 10 dienų nuo siūlymo įteikimo. Akademijos tarybos nutarimai priimami atviru arba slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių. Tarybos nutarimus skelbia akademijos dekanas.

Akademijos taryba:

 • renka tarybos pirmininką ir sekretorių;
 • konkurso būdu penkeriems metams renka akademijos dėstytojus ir mokslo darbuotojus bei teikia juos Senatui tvirtinti;
 • svarsto ir teikia Senatui tvirtinti studijų planus;
 • svarsto ir tvirtina dalykų bei studentų praktikos ir stažuotės programas;
 • svarsto ir Senatui rekomenduoja suteikti profesoriaus ir docento pedagoginius mokslo vardus;
 • teikia rektoriui siūlymus dėl katedrų, laboratorijų bei kitų padalinių steigimo ar naikinimo;
 • renka konkurso ir kitas komisijas svarbiems klausimams nagrinėti ir spręsti;
 • rengia ir teikia tvirtinti akademijos nuostatus;
 • svarsto ir sprendžia visus akademijos svarbius klausimus.

Tarybos narių sąrašas:

 • pirmininkas doc. dr. Algirdas Muliarčikas;
 • sekretorė Danguolė Seniutienė
 • prof. dr. Saulius Greičius;
 • prof. dr. Birutė Pranevičienė;  
 • prof. dr. Vytautas Šlapkauskas;
 • prof. dr. Vaiva Zuzevičiūtė
 • doc. dr. Laima Ruibytė
 • dr. Rasa Dobržinskienė;
 • dr. Violeta Vasiliauskienė;
 • Ingrida Kairienė;
 • Policijos departamento prie LR VRM atstovas;  
 • Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM  atstovas; 
 • studentų atstovas. 
 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747