Viešojo saugumo akademija

# • Naujienos

 • Dėl bendrabučio

  Išsamiau
 • Akademijoje lankėsi studentai iš Vokietijos Rhineland-Palatinate policijos universiteto

  Išsamiau
 • VSA Bendrųjų ir socialinių kompetencijų instituto direktorė prof. dr. Rūta Adamonienė KTU Ekonomikos ir verslo fakultete dalyvavo Europos Sąjungos ERASMUS+ programos projekto pristatyme

  Išsamiau
 • Akademijoje lankėsi svečiai iš Lenkijos ir Čekijos

  Išsamiau
 • "MRU Rotondinėje salėje atidarėme Teisės ir policijos veiklos TPO21-1 grupės studentų Baudžiamosios teisės (bendrosios dalies) projektinių darbų parodą (dėst. dr. Ramunė Jakštienė).

  Išsamiau
 • MRU Viešojo saugumo akademijos Teisės ir teisėsaugos instituto lektorius dr. Giedrius Nemeikšis paskirtas Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmų teisėju.

  Plačia skaitykite Lietuvos Respublikos Prezidento svetainėje

 • MRU VSA vyksta nėriniais puoštų pagalvėlių fotografijų paroda

  Išsamiau
 • MRU VSA Studentų dalyvavimas tarptautiniame verslo atvejų konkurse

  Išsamiau
 • Antroji vieša paskaita vyko balandžio 27 d. Lektorė Vilma Milašiūnaitė pristatė temą „Homo credulus arba kodėl esame linkę tikėti melu“.

  Išsamiau
 • Š.m. balandžio 13 d. pirmąją viešą paskaitą „Tarpkultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo dimensijos“ pradėjo prof. (HP) dr. Vaiva Zuzevičiūtė.

  Išsamiau
Naujienų archyvas

AKADEMIJOS MISIJA IR VIZIJA

Akademijos misija: būnant atviru Lietuvos visuomenei ir pasauliui, prisiimti ir vykdyti akademinį bei pilietinį įsipareigojimą ugdyti išsilavinusią, kultūros vertybėms imlią asmenybę, taikyti naujausias mokslo technologijas, kaupti, analizuoti, taikyti ir skleisti mokslo žinias ir socialines vertybes.

Akademijos vizija: tapti Lietuvos ir tarptautinį pripažinimą pelniusių aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo, mokslinių tyrimų, inovacijų sklaidos centru.

AKADEMIJOS PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI:

Svarbiausi Akademijos uždaviniai siekiant užtikrinti išsilavinusią, mokslui, inovacijoms bei kultūros vertybėms imlią asmenybę, reikalingų žmogaus, visuomenės ir valstybės gerovei kurti, šalies dvasiniam ir materialiam klestėjimui, yra:
 • sudaryti sąlygas įgyti aukštąjį pirmos ir antros pakopų universitetinį ir neuniversitetinį išsilavinimą,grindžiamą moksliniais tyrimais ir atitinkantį kultūros, mokslo, naujausių technologijų lygį bei socialinių partnerių poreikius;
 • rengti aukštos kvalifikacijos policijos, valstybės sienos apsaugos ir kitų institucijų specialistus;
 • plėtoti taikomąjį mokslą, būtiną studijų ir mokslo vienovei;
 • kelti policijos ir valstybės sienos apsaugos darbuotojų kvalifikaciją;
 • kartu su kitais universiteto padaliniais užtikrinti aukštą studijų kokybę, studentų galimybę dalyvauti studentų mobilumo programose, diegti šiuolaikiškas studijų technologijas, formuoti praktinio darbo įgūdžius;
 • sudaryti sąlygas asmens tęstiniam mokymuisi, įgytai kvalifikacijai kelti ir persikvalifikuoti;
 • plėtoti visuomenės teisinį švietimą, teikti konsultacijas gyventojams, teisėsaugos ir kitoms institucijoms;
 • įgyvendinti Universiteto perspektyvinius planus.

MRU Viešojo saugumo akademija glaudžiai bendradarbiauja su šiomis Europos Sąjungos agentūromis:

Bakalauro studijų programos:

 

Magistro studijų programos:

2022 - 2023 S. M. KALENDORIUS

STUDIJŲ GRAFIKAI

2022 - 2023 s. m. bakalauro nuolatinių studijų grafikas
2022 - 2023 s. m. bakalauro ištęstinių studijų grafikas
2022 - 2023 s. m. magistrantūros ištęstinių studijų grafikas

TVARKARAŠČIAI

NUOLATINĖS STUDIJOS

Teisė ir ikiteisminis procesas

1 kurso 1 grupė
1 kurso 2 grupė
2 kursas
3 kurso 1 grupė
3 kurso 2 grupė

Teisė ir policijos veikla

2 kursas
3 kursas

Teisė ir valstybės sienos apsauga

Policijos veikla

4 kursas

Teisė ir kriminalistika

1 kurso 1 grupė
1 kurso 2 grupė
1 kurso 3 grupė
1 kurso 4 grupė
2 kurso 1 grupė
2 kurso 2 grupė
2 kurso 3 grupė
3 kurso 1 grupė
3 kurso 2 grupė
3 kurso 3 grupė
3 kurso 4 grupė

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS

Teisė ir ikiteisminis procesas

1 kursas
2 kursas

Teisė ir policijos veikla

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

Aplinkosaugos teisė

Teisė ir policijos veikla

1 kursas

Ikiteisminis procesas

Teisė ir policijos veikla specializacija Ikiteisminis procesas

1 kursas

Adresas: Maironio g. 27, 44298 Kaunas; Ateities g. 20, Vilnius
Kab.: Kaune V-205; Vilniuje V-419
Tel.: (8 37) 28 14 03; (8 5) 271 47 41
El. p.: vsa@mruni.eu; kristinak@mruni.eu


Dekanė: prof. dr. Snieguolė Matulienė
Kab.: Kaune V-201, Vilniuje V-418
Tel.: (8 37) 28 14 00, (8 5) 2714506
El. p.: m.sniega@mruni.eu


Prodekanė: Danguolė Seniutienė
Kab.: Kaune V-106, Vilniuje V-417
Tel.: (8 37) mob. 8 699 41148
El. p.: dseniutiene@mruni.eu


Prodekanė: prof. dr. Aurelija Pūraitė
Kab.: Kaune V-402, Vilniuje V-417
Tel.: (8 37) 28 14 02, (8 5) 2 714 742
El. p.: aurelija.puraite@mruni.eu
 

Dokumentų valdymo specialistė: Dalia Vičkienė
Kab.: Kaune V-205
Tel.: (8 37) 28 14 03
El. p.: vsa@mruni.eu

Bendrųjų ir socialinių kompetencijų instituto vadybininkė Nijolė Visminienė
Kab.: Kaune V-213
Tel.: (8 37) 28 14 09
Mob.: +370 659 73232
El. p. Bendrųjų ir socialinių kompetencijų institutas: vsahmk@mruni.eu


Teisės ir teisėsaugos instituto vadybininkė Nijolė Visminienė
Kab.: Kaune V-213
Tel.: (8 37) 28 14 09
Mob.: +370 659 73232
El. p. Teisės ir teisėsaugos institutas: vsatk@mruni.eu

Statutinio ugdymo instituto vadybininkė Roberta Krincienė
Kab.: Kaune V-213
Tel.: (8 37) 28 14 09
El. p.: r.krinciene@mruni.eu

Magistrantūros ištęstinių studijų vadybininkė Laima Paulauskytė
Kab.: Kaune V-213
Tel.: (8 37) 28 14 13
El. p.: laima_paula@mruni.eu

Bakalauro nuolatinių ir ištęstinių Teisės ir ikiteisminio proceso, ištęstinių Teisės ir policijos veiklos, Teisės ir valstybės sienos apsaugos programų studijų vadybininkė Laima Paulauskytė
Kab.: Kaune V-213
Tel.: (8 37) 28 14 13
El. p.: laima_paula@mruni.eu

Bakalauro nuolatinių Policijos veiklos, Teisės ir kriminalistikos, Teisės ir policijos veiklos programų studijų vadybininkė Kristina Kunigėlytė
Kab.: Vilniuje V-419
Tel.: (8 5) 2714 741
El. p.: kristinak@mruni.eu

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747