Viešojo saugumo akademija

# • Naujienos

 • MRU VSA svečiavosi Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Baltrušaitienė.

  Išsamiau
 • Prof. Birutė Pranevičienė 2021 05 20 dalyvavo Vilniaus universiteto Teisės fakulteto organizuotame vebinare “Nuotolinis administracinių ir civilinių bylų nagrinėjimas: žvilgsnis į realybę”

  Išsamiau
 • Mykolo Romerio universitete buvo pasirašyta Viešojo saugumo akademijos ir Pasieniečių mokyklos bendradarbiavimo sutartis.

  Išsamiau
 • MRU pasirašė bendradarbiavimo sutartį su ES teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)

  Išsamiau
 • Psichotraumatologijos centro rekomendacijos studentams

  Išsamiau
 • Virtuali paskaita Mykolo Romerio universiteto studentams

  Išsamiau
 • VSA lektorė dr. Ramunė Jakštienė tapo podoktorantūros stažuotės projekto „Reagavimo į psichologinį smurtą artimoje aplinkoje baudžiamosios teisės priemonėmis išplėtimo galimybės“ stažuotoja

  Išsamiau
 • 2020 m. spalio 20 d. įvyko tarptautinis mokslinis forumas „Networking on Sustainable Security in Dynamic Environment“

  Išsamiau
 • Penki miestai. Penkios komandos. Vienas performansas.

  Išsamiau
 • VIII Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Sienų saugumas ir valdymas“ („ Border security and management“)

  Išsamiau
Naujienų archyvas

AKADEMIJOS MISIJA IR VIZIJA

Akademijos misija: būnant atviru Lietuvos visuomenei ir pasauliui, prisiimti ir vykdyti akademinį bei pilietinį įsipareigojimą ugdyti išsilavinusią, kultūros vertybėms imlią asmenybę, taikyti naujausias mokslo technologijas, kaupti, analizuoti, taikyti ir skleisti mokslo žinias ir socialines vertybes.

Akademijos vizija: tapti Lietuvos ir tarptautinį pripažinimą pelniusių aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo, mokslinių tyrimų, inovacijų sklaidos centru.

AKADEMIJOS PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI:

Svarbiausi Akademijos uždaviniai siekiant užtikrinti išsilavinusią, mokslui, inovacijoms bei kultūros vertybėms imlią asmenybę, reikalingų žmogaus, visuomenės ir valstybės gerovei kurti, šalies dvasiniam ir materialiam klestėjimui, yra:
 • sudaryti sąlygas įgyti aukštąjį pirmos ir antros pakopų universitetinį ir neuniversitetinį išsilavinimą,grindžiamą moksliniais tyrimais ir atitinkantį kultūros, mokslo, naujausių technologijų lygį bei socialinių partnerių poreikius;
 • rengti aukštos kvalifikacijos policijos, valstybės sienos apsaugos ir kitų institucijų specialistus;
 • plėtoti taikomąjį mokslą, būtiną studijų ir mokslo vienovei;
 • kelti policijos ir valstybės sienos apsaugos darbuotojų kvalifikaciją;
 • kartu su kitais universiteto padaliniais užtikrinti aukštą studijų kokybę, studentų galimybę dalyvauti studentų mobilumo programose, diegti šiuolaikiškas studijų technologijas, formuoti praktinio darbo įgūdžius;
 • sudaryti sąlygas asmens tęstiniam mokymuisi, įgytai kvalifikacijai kelti ir persikvalifikuoti;
 • plėtoti visuomenės teisinį švietimą, teikti konsultacijas gyventojams, teisėsaugos ir kitoms institucijoms;
 • įgyvendinti Universiteto perspektyvinius planus.

MRU Viešojo saugumo akademija glaudžiai bendradarbiauja su šiomis Europos Sąjungos agentūromis:

Bakalauro studijų programos:

 

Magistro studijų programos:

2021 - 2022 S. M. KALENDORIUS

STUDIJŲ GRAFIKAI

2021 - 2022 s. m. bakalauro nuolatinių studijų gafikas
2021 - 2022 s. m. bakalauro ištęstinių studijų grafikas
2021 - 2022 s. m. magistrantūros ištęstinių studijų grafikas

TVARKARAŠČIAI

VSA bakalauro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis
2021-2022 studijų metų rudens semestro baigiamųjų darbų pateikimo grafikas
Teisės ir policijos veiklos magistro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis
Teisės ir ikiteisminio proceso bakalauro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis
Teisės ir policijos veiklos bakalauro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis
Baigiamųjų egzaminų ir bakalauro darbų gynimo tvarkaraštis

NUOLATINĖS STUDIJOS

Teisė ir ikiteisminis procesas

1 kurso 1 grupė
1 kurso 1 grupė egzaminai
2 kurso 1 grupė
2 kurso 2 grupė
2 kurso 1 grupė egzaminai
2 kurso 2 grupė egzaminai
3 kurso 1 grupė
3 kurso 1 grupė egzaminai
3 kurso 2 grupė
3 kurso 2 grupė egzaminai
3 kurso 3 grupė
3 kurso 3 grupė egzaminai
4 kurso 1 grupė
4 kurso 2 grupė

Teisė ir policijos veikla

1 kursas
1 kurso 1 grupė egzaminai
2 kursas
2 kurso 1 grupė egzaminai
4 kurso 1 grupė
4 kurso 2 grupė
4 kurso 3 grupė

Teisė ir valstybės sienos apsauga

4 kurso 1 grupė
4 kurso papildomas VSA tvarkaraštis

Policijos veikla

3 kursas
3 kurso 1 grupė egzaminai

Teisė ir kriminalistika

1 kurso 1 grupė
1 kurso 1 grupė egzaminai
1 kurso 2 grupė
1 kurso 2 grupė egzaminai
1 kurso 3 grupė
1 kurso 3 grupė egzaminai
2 kurso 1 grupė
2 kurso 1 grupė egzaminai
2 kurso 2 grupė
2 kurso 2 grupė egzaminai
2 kurso 3 grupė
2 kurso 3 grupė egzaminai
2 kurso 4 grupė
2 kurso 4 grupė egzaminai

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS

Teisė ir ikiteisminis procesas

1 kursas įžanginės
5 kursas įžanginės

Teisė ir policijos veikla

Teisė ir valstybės sienos apsauga

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

Magistro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis

Ikiteisminis procesas

1 kursas
1 kursas įžanginės
2 kursas

Aplinkosaugos teisė

1 kursas
1 kursas įžanginės
2 kursas

Teisė ir policijos veikla (specializacija ikiteisminis procesas)

Teisė ir policijos veikla

2 kursas

Adresas: Maironio g. 27, 44298 Kaunas; Ateities g. 20, Vilnius
Kab.: Kaune V-205; Vilniuje V-419
Tel.: (8 37) 28 14 03; (8 5) 271 47 41
El. p.: vsa@mruni.eu; kristinak@mruni.eu


Dekanė: prof. dr. Snieguolė Matulienė
Kab.: Kaune V-201, Vilniuje V-418
Tel.: (8 37) 28 14 00, (8 5) 2714506
El. p.: m.sniega@mruni.eu


Prodekanė: Danguolė Seniutienė
Kab.: Kaune V-106, Vilniuje V-417
Tel.: (8 37) 28 14 01, (8 5) 2 714 742
El. p.: dseniutiene@mruni.eu


Prodekanė: prof. dr. Aurelija Pūraitė
Kab.: Kaune V-402, Vilniuje V-417
Tel.: (8 37) 28 14 02, (8 5) 2 714 742
El. p.: aurelija.puraite@mruni.eu
 

Dokumentų valdymo specialistė: Dalia Vičkienė
Kab.: Kaune V-205
Tel.: (8 37) 28 14 03
El. p.: vsa@mruni.eu

Teisės ir Humanitarinių mokslų katedrų vadybininkė Nijolė Visminienė
Kab.: Kaune V-213
Tel.: (8 37) 28 14 09
Mob.: +370 659 73232
El. p. Humanitarinių mokslų katedra: vsahmk@mruni.eu
El. p. Teisės katedra: vsatk@mruni.eu

Policijos veiklos ir Valstybės sienos apsaugos katedrų vadybininkė Roberta Krincienė
Kab.: Kaune V-213
Tel.: (8 37) 28 14 09
El. p.: r.krinciene@mruni.eu

Magistrantūros ištęstinių studijų vadybininkė Daiva Petrauskienė
Kab.: Kaune V-213
Tel.: (8 37) 28 14 13
El. p.: d.petrauskiene@mruni.eu

Bakalauro nuolatinių ir ištęstinių Teisės ir ikiteisminio proceso, ištęstinių Teisės ir policijos veiklos, Teisės ir valstybės sienos apsaugos programų studijų vadybininkė Laima Paulauskytė
Kab.: Kaune V-213
Tel.: (8 37) 28 14 13
El. p.: laima_paula@mruni.eu

Bakalauro nuolatinių Policijos veiklos, Teisės ir kriminalistikos, Teisės ir policijos veiklos programų studijų vadybininkė Kristina Kunigėlytė
Kab.: Vilniuje V-419
Tel.: (8 5) 2714 741
El. p.: kristinak@mruni.eu

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747