Studijos ir kursai

Naujausia programa!

EUROPEAN UNION LAW AND GOVERNANCE  (BENDRADARBIAUJANT SU MONTESKJE BORDO IV UNIVERSITETU (PRANCŪZIJA)

Magistro studijų programos „ES teisė ir valdymas“ tikslas – suteikti aukšto lygio žinias ES teisės ir valdymo srityje; ruošti ES teisės ir valdymo magistrus, gebančius konceptualiai mąstyti, identifikuoti ES teisinio reguliavimo problemas bei ES teisės ir politikos vystimosi tendencijas; išugdyti gebėjimus siūlyti motyvuotus sprendimus įvairioms ES teisės taikymo ir ES valdymo problemoms spręsti, kurie efektyvintų ES teisės tinkamą taikymą, gerintų valstybės ir ES institucijų veiklą; suformuoti savarankiško ir darbo grupėje taikant ir aiškinant ES teisę planavimo ir organizavimo įgūdžius.

Daugiau informacijos apie programą rasite čia

________________________________________________________________________________________

INTERNATIONAL LAW  (BENDRADARBIAUJANT SU GENTO UNIVERSITETU)

Studijų programa skirta rengti plataus profilio tarptautinės teisės specialistus – valstybės tarnautojus, tarptautinių organizacijų darbuotojus ir kt. gebančius suvokti, analizuoti bei spręsti tarptautinės teisės, žmogaus teisių apsaugos bei su tarptautine teise glaudžiai susijusias problemas. 

Daugiau informacijos apie programą rasite čia

_________________________________________________________________________________________

EUROPEAN BUSINESS LAW

Studijų programa skirta rengti teisininkus, gebančius dirbti verslo teisinių santykių srityje, išmanančius Europos verslo teisės principus, metodus, normas, užtikrinant ES ir Lietuvos teisės aktų taikymo suderinamumą, suformuoti įgūdžius, padedančius atstovaujant verslininkams komercinius ginčus nagrinėjančiose institucijose, komerciniuose arbitražuose (nacionaliniame ir tarptautiniame lygyje) ir dirbant įvairiuose verslo sektoriuose.

Daugiau informacijos apie programą rasite čia 


__________________________________________________________________________________________

INTERNATIONAL PROTECTION OF HUMAN RIGHTS

Studijų programa skirta rengti plataus profilio tarptautinės žmogaus teisių apsaugos specialistus – valstybės tarnautojus, tarptautinių organizacijų darbuotojus, tarptautinių nevyriausybinių organizacijų darbuotojus bei socialinius darbuotojus gebančius suvokti, analizuoti bei spręsti problemas susijusias su  žmogaus teisių apsauga ir tarptautine teise.

Daugiau informacijos apie programą rasite čia 

___________________________________________________________________________________________

Daugiau informacijos apie Teisės fakulteto siūlomas studijų programas bei priėmimo taisykles rasite Mykolo Romerio universiteto tinklapyje.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747