Studijos

Kodėl verta studijuoti Teisės mokykloje?

Programoje dėsto daugelis žymių teisės praktikų bei mokslininkų: Lietuvos Konstitucinio, Aukščiausiojo, Apeliacinio teismų, apygardų bei apylinkių teismų teisėjai, advokatai, prokurorai, notarai.

71,10 proc. MRU absolventų, baigusių teisę įsidarbina per pirmuosius 6 mėn., 74,66 proc. - per pirmuosius 12 mėn. Dalis absolventų tęsia studijas magistro studijose. MRU yra vienintelis universitetas Lietuvoje, turintis socialinių mokslų laboratorijas, kur studentai gali įgyti pirmą darbinę patirtį, kurios dažnai reikia įsidarbinti. 2016 m. tarptautinis studijų portalas “StudyPortals”, vertinantis užsienio studentų pasitenkinimą studijomis įvertino MRU “Excellent” kategorijos apdovanojimu. 2016 m. tarptautinių ekspertų, vertinančių Teisės bakalauro studijų programas, nuomone MRU infrastruktūra yra viena geriausių Vidurio ir Rytų Europoje - studentams sudarytos visos galimybės naudotis kompiuterizuotomis auditorijomis, puikiai įrengtomis darbo vietomis bibliotekoje, veikiančioje 24/7 darbo laiku, gausiais bibliotekos fondais, kuriuos sudaro tiek spausdinti, tiek elektroniniai šaltiniai. Pastarieji, beja, pasiekiami ir iš kitų miestų ar net namų.

Studijų metu galėsi:

Teisės mokykloje veikia plačios Erasmus + mainų programos galimybės, fakultetas koordinuoja Nordplius programą. Tai leidžia studentams išvykti studijuoti į užsienį renkantis iš daugiau kaip iš 100 universiteto partnerių užsienyje. Praktiniai įgūdžiai įgyjami tiek studijų procese (pvz., praktinių situacijų sprendimas, teismo proceso inscenizacijos, teismų procesų stebėjimas ir pan.), tiek ir paskutiniaisiais studijų metais praktikos metu. Studentams suteikiama galimybė dalyvauti teisinese konsultacijose Teisės mokyklos Teisinės pagalbos centre.