Privatinė teisė

Prof. dr. Ramūnas Birštonas,
MRU Teisės fakulteto Privatinės teisės instituto profesorius, advokatas
 • Kas yra ir kas nėra saugomas autorių teisių objektas?
 • Autorių teisių ribos
 • Autorių teisių gynimo aktualūs klausimai
 • Aktualūs autorinių sutarčių sudarymo klausimai:
 1. Autorinių sutarčių samprata ir atribojimas nuo kitų sutarčių rūšių
 2. Autorinių sutarčių sudarymo praktiniai aspektai
 3. Tipinės klaidos sudarant autorines sutartis
 4. Autorinių sutarčių spragų užpildymas
 • Autorių teisių ir gretutinių teisių reguliavimo ypatumai esant darbo santykiams
 • Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimai ir pasekmės


Prof. dr. Ramūnas Birštonas,
MRU Teisės fakulteto Privatinės teisės instituto profesorius, advokatas
 • Daiktinių teisių sistema ir požymiai;
 • Daiktai, jų klasifikacijos praktinė reikšmė teisminiuose ginčuose;
 • Aktualūs nuosavybės teisės įgijimo ir praradimo klausimai:
 1. Sandorio pagrindu;
 2. Įgyjamoji senatis;
 3. Susijungimas;
 4. Naujo daikto sukūrimas.
 • Nuosavybės teisių gynimas (vindikacinis ir negatorinis ieškiniai);
 • Išvestinių daiktinių teisių aktualūs klausimai:
 1. Valdymas;
 2. Servitutas;
 3. Daikto sulaikymas.

dr. Vaidas Jurkevičius,
MRU Teisės fakulteto Privatinės teisės instituto lektorius, advokatas
 • Atstovavimo teisinių santykių samprata, subjektai ir turinys;
 • Atstovavimo reglamentavimo Civiliniame kodekse ypatumai lyginamuoju aspektu;
 • Atskiros atstovavimo rūšys (savanoriškas, privalomas, atskleistas, neatskleistas), atstovavimas juridiniams asmenims;
 • Su neįgaliotu atstovavimu susijusios problemos (tariamas atstovavimas, neįgalioto atstovo veiksmų patvirtinimas; neįgalioto atstovo civilinė atsakomybė);
 • Įgaliojimo ir pavedimo sutarties ypatumai.

Doc. dr. Danguolė Klimkevičiūtė,
MRU Teisės fakulteto Privatinės teisės instituto docentė
 • Prekių ženklo registracija: registruoti ar neregistruoti?
 • Prekių ženklo registracija: kurią teisinės apsaugos sistemą pasirinkti?
 • Kokias pagrindines klaidas daro pareiškėjai, pateikdami registruoti prekių ženklus: kaip teisingai pasirinkti?
 • Prekių ženklo savininko teisių įgyvendinimas:
 1. prekių ženklo savininko teisės
 2. prekių ženklų panašumo vertinimas: ką būtina žinoti?
 3. ar gali būti uždrausta naudoti registruotą prekių ženklą: imuniteto dėl registracijos (ne)taikymas?
 4. Žalos atlyginimas ir jos ribos
 • Prekių ženklo savininko teisių išnaudojimas: kada teisės išlieka neišnaudotos?
 • Licencinės sutartys ir distribucijos sutartys: šių sutarčių reikšmė sprendžiant dėl prekių ženklo savininko teisių (nei)išnaudojimo?
 • Prekių perpakavimas: kaip perpakuoti, kad nebūtų pažeistos prekių ženklo savininko teisės?
 • Prekių ženklo savininko teisių išnaudojimas ir prekių perpakavimas: kaip rasti skirtingų rinkos dalyvių interesų pusiausvyrą?

Prof. dr. I. Kudinavičiūtė-Michailovienė,
MRU Teisės fakulteto Privatinės teisės instituto profesorė
 • Santuokos ir ištuokos klausimai teismų praktikoje;
 • Sutuoktinių tarpusavio turtiniai santykiai (turto teisiniai režimai);
 • Sutuoktinių civilinė atsakomybė;
 • Vaikų ir tėvų tarpusavio turtiniai ir asmeniniai neturtiniai santykiai.

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747