Darbo teisė

Dr. Vilius Mačiulaitis, Privatinės teisės instituto lektorius, advokatas
 • Vadovaujančių darbuotojų darbo santykių ypatumai, vadovaujančių darbuotojo teisinis statusas darbo teisiniuose santykiuose;
 • Darbo sutarties su vadovaujančiais darbuotojais vykdymo ir pasibaigimo ypatumai;
 • Darbuotojo komandiravimas, komandiruojamųjų darbuotojų darbo santykių ypatumai;
 • Garantijos komandiruojamiesiems darbuotojams;
 • Užsienio darbdavio darbuotojų sąlygų užtikrinimas;
 • Darbo santykių ypatumai mažose įmonėse, išimtys iš bendrųjų darbo santykius reglamentuojančių normų.
Dr. Vilius Mačiulaitis, Privatinės teisės instituto lektorius, advokatas
 • Darbo laiko normavimas, darbo laiko režimai, teisiniai reikalavimai maksimaliajam darbo laikui;
 • Darbo laiko režimų ypatumai (suminis, lankstus, nakties, budėjimas);
 • Viršvalandinio darbo teisinis reguliavimas, teisės aktų nustatyti ribojimai;
 • Darbo laiko apskaitos teisinis reglamentavimas ir organizavimas, praktinės problemos;
 • Minimaliojo poilsio laiko reikalavimai;
 • Kasmetinės atostogos, jų suteikimo tvarka;
 • Tikslinės atostogos ir jų suteikimo tvarka, praktinės problemos.
Dr. Vilius Mačiulaitis, Privatinės teisės instituto lektorius, advokatas
 • Darbo sutarčių sudarymas (principai);
 • Darbo sutarčių rūšys ir jų sudarymo ypatumai;
 • Būtinosios ir papildomos darbo sutarčių sąlygos, aktuali praktika;
 • Darbo sutarčių sąlygų keitimas, prastova, dalinis darbas;
 • Darbo sutarčių pasibaigimo teisinis reguliavimas;
 • Pasibaigimo pagrindai, teisinė praktika, problemos;
 • Darbo sutarčių nutraukimo apribojimai, aktuali teisinė praktika. 
Dr. Vilius Mačiulaitis, Privatinės teisės instituto lektorius, advokatas
 • Darbo ginčų rūšys ir nagrinėjimo principai;
 • Darbo ginčai dėl teisės ir jų nagrinėjimo tvarka, aktuali praktika;
 • Darbo ginčų komisijų teisinis statusas ir kompetencija, darbo ginčų nagrinėjimo darbo ginčų komisijose ypatumai;
 • Darbo ginčai dėl interesų ir jų nagrinėjimo tvarka.

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747