Administracinė teisė

prof. dr. Audrius Bakaveckas, Viešosios teisės instituto profesorius, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas;

prof. dr. Rasa Ragulskytė–Markovienė, Viešosios teisės instituto profesorė,  Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja
 • ABTĮ I dalies "Bendrosios nuostatos" teisinio reguliavimo pakeitimai;
 • Proceso pirmosios instancijos administraciniame teisme reglamentavimo naujovės;
 • Modelinio teismo proceso esmė ir reglamentavimas;
 • Pakeitimai, susiję su procesu apeliacinėje instancijoje;
 • Administracinės bylos proceso atnaujinimas.

Doc. dr. Ieva Deviatnikovaitė, Viešosios teisės instituto docentė
 • Reikalavimai individualiems administraciniams aktams pagal Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnį;
 • Administracinių teismų praktika vertinant individualių administracinių aktų teisėtumą;
 • Administracinės sutartys (samprata, aiškinimas, atskyrimas nuo civilinių sutarčių);
 • Administracinių teismų praktikos, vertinant administracines sutartis, apžvalga;
 • Reikalavimai taikomi norminiams teisės aktams;
 • Administracinių teismų praktikos, vertinant norminių teisės aktų teisėtumą, apžvalga.

Doc. dr. Andrejus Novikovas, Viešosios teisės instituto docentas, advokatas
 • Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) įsigaliojimo terminai ir tvarka. Kodekso įgyvendinimo tvarkos ypatumai.
 • Administracinio nusižengimo samprata, požymiai. Administracinio nusižengimo sudėtis. Aplinkybės, kada asmuo netraukiamas administracinėn atsakomybėn.
 • Administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės. Jų skyrimo ypatumai.
 • Administracinių nusižengimų teisena: bendrieji nuostatai, dalyvaujantys asmenys, tyrimo pradžia ir pabaiga, užtikrinimo prievartos priemonės.
 • Administracinio nusižengimo protokolas ir administracinis nurodymas.

Doc. dr. Ieva Deviatnikovaitė, Viešosios teisės instituto docentė
 • Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos taikymas viešojo administravimo subjektams priimant administracinius aktus;
 • ES pagrindinių teisių chartijos įtaka viešojo administravimo subjektams priimant administracinius aktus;
 • ES pagrindinių teisių chartijos įtaka taikant pagrindinius viešojo administravimo principus.


Doc. dr. Ieva Deviatnikovaitė, Viešosios teisės instituto docentė
 • Viešojo administravimo subjektų civilinės atsakomybės sąlygos ir pagrindai;
 • Viešojo administravimo subjektų civilinės atsakomybės sudėties nustatymo praktinės problemos;
 • Viešojo administravimo subjektų turtinės ir neturtinės žalos dydžio nustatymo praktinės problemos;
 • Administracinių teismų praktikos, vertinant viešojo administravimo subjektų padarytą žalą, tendencijos, pagrindinės teisės taikymo problemos.

Doc. dr. Andrejus Novikovas,
Viešosios teisės instituto docentas, advokatas
 • Viešojo intereso samprata;
 • Viešojo intereso gynime dalyvaujantys subjektai ir jų kompetencija;
 • Teisės kreiptis dėl viešojo intereso gynimo į administracinius teismus pagrindai, terminai, tvarka;
 • Bylų dėl viešojo intereso gynimo administraciniuose teismuose procesinio nagrinėjimo ypatumai bei aktuali teismų praktika.

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747