Projektai

NACIONALINIAI MOKSLO PROJEKTAI

 • „Dviejų spindulių“ modelio sukūrimas ir taikymas registruoto bei latentinio nusikalstamumo Lietuvoje tyrime, projekto vadovas - doc. dr. Alfredas Kiškis (2010 – 2012);
 • „Religijos išraiškos laisvės ribojimai demokratinėje visuomenėje", projekto vadovė – doc. dr. Dalia Vitkauskaitė-Meurice (2011 - 2012);
 • „Specialių žinių taikymo nusikaltimų tyrime mokslinė koncepcija ir jos realizavimo mechanizmas“, projekto vadovas- prof.dr. Vidmantas Egidijus Kurapka (2011 - 2012);
 • "Europos Kriminalistikos 2020 vizijos įgyvendinimo Lietuvoje mokslinė koncepcija", projekto vadovas - prof.dr. Vidmantas Egidijus Kurapka (2014 - 2016);


NACIONALINIAI STUDIJŲ PROJEKTAI

 • „Galimybių studijos tarpdisciplininės Lyginamosios teisės jungtinės magistrantūros studijų programos parengimas“, projekto vadovas – prof. dr. Justinas Žilinskas (2011 - 2012);
 • "Jungtinės studijų programos galimybių studijos parengimas“, projekto vadovė doc. dr. Lina Novikovienė (2011-2012);
 • „Inovatyvių mokymo metodų taikymas Mykolo Romerio universitete“, projekto vadovė doc. dr. Janina Balsienė (2010 - 2012);
 • "Jungtinės studijų programos parengimas ir įgyvendinimas", projekto vadovė doc. dr. Lina Novikovienė (2012-2015);
 • “Nacionalinės Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinės praktikos ir stažuočių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas”, koordinatorius – Jungtinių Tautų Vystymosi Programa,  akademinė koordinatorė - doc. dr. Regina Valutytė  (2010-2013).


TARPTAUTINIAI STUDIJŲ IR MOKSLO PROJEKTAI

 • Partneris projekte "Development of the passenger name record system in Lithuanian " (Keleivių duomenų įrašų sistemos sukūrimas Lietuvoje) (2014-2016).
 • "Lithuanian cybercrime centre of excellence for training, research and education (L3CE)" (2014-2016).
 • ES finansuojamo projekto FRANET (2014-2015) partneriai. vadovė - prof. dr. Lyra Jakulevičienė, teisės ekspertės - doc. dr. Dalia Vitkauskaitė-Meurice, doc. dr. Lijana Štarienė, doc. dr. Regina Valutytė, dr. Dovilė Gailiūtė;
 • Partneriai  projekte "Dimensions of Evidence in European Civil Procedure" (Įrodymų dimensija Europos civiliniame procese), kurio koordinatoriai- Mariboro universitetas (2013-2015);
 • Nordplus Teisės tinklo koordinatoriai (2013-2014, 2014-2015). Koordinatorė - doc. dr. Regina Valutyte.
 • Erasmus intensyvios programos "International protection of human rights" (2013 - 2014) koordinatoriai. Koordinatorė - doc. dr. Regina Valutyte.
 • Intensyvi programa „Reconfiguring Values and Knowledge for Sustainable Communities) pagal ES MVG Erasmus programą (2012). Koordinatorius Kipro universitetas. Dalyvauja - prof. dr. Eglė Bilevičiutė.
 • "Erasmus Mundus partnerystė Baltarusijai, Ukrainai ir Moldovai" pagal Erasmus Mundus programą (2011-2015). Koordinatorius – MRU. Akademinė mobilumo koordinatorė – doc. dr. Regina Valutytė. Plačiau apie projektą;
 • Partneriai projekte "Creation of Cross-Disciplinary Doctoral Programme in Contemporary Russian and Chinese Economic Law in a Global Economy, Ruchin” (2010-2012), koordinatorius – Laplandijos universitetas, projekto vadovas – prof. dr. Justinas Žilinskas.Plačiau apie jungtinę doktorantūros programą;
 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747