Apie institutą


Adresas: Ateities g. 20 LT-08303 Vilnius
Kab.: V - 348, V - 349, V - 431, V - 355
Tel.: (8 5) 271 4637 (Instituto dėstytojų)
El. p.: vti@mruni.eu


Direktorius: doc. dr. Juozas Valčiukas
Kab.: V - 355
Tel.: (8 5) 271 4637
El. p.: vjuozas@mruni.eu


Vadybininkė: Kristina Bernatavičienė
Kab.: IV-306
Tel.: (8 5) 271 4595, mob.tel. +370 659 73283
El. p.: vti@mruni.eu


PROFESORIAI EMERITAI


Prof. habil. dr. Mindaugas Maksimaitis 
Prof. dr. Vytautas Sinkevičius
Prof. dr. Alvydas Pumputis
Prof. dr. Juozas Žilys


AFILIJUOTASIS PROFESORIUS

Prof. dr. Egidijus Jarašiūnas
Prof. dr. Alvydas Rimantas Pauliukevičius
Prof. dr. Palmira Rudalevičienė

PROFESORIAI

Prof. dr. Audrius Bakaveckas

Mokslinių tyrimų kryptys: Administracinė teisė, administracinio proceso teisė, viešasis administravimas.

Kontaktai: audrius@mruni.eu, V-349 kab.
Prof. dr. Darijus Beinoravičius

Mokslinių tyrimų kryptys: Teisėkūra.

Kontaktai: dabein@mruni.eu, V-348 kab.

Prof. dr. Eglė Bilevičiūtė

Mokslinių tyrimų kryptys: Administracinė teisė ir procesas, viešasis administravimas, švietimo teisė, teisinis švietimas, IT teisė (e-teisingumas ir e-valdžia), kriminalistika.

Kontaktai: eglek@mruni.eu, http://www.bileviciute.lt, V-349 kab.

Prof. dr. Toma Birmontienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Konstitucinė teisė, sveikatos teisė, žmogaus teisių teisė.

Kontaktai: t.birmontiene@mruni.eu, V-518 kab.

Prof. dr. Ieva Deviatnikovaitė


Mokslinių tyrimų kryptys: Lietuvos, lyginamoji ir Europos Sąjungos administracinė teisė, administracinis procesas, teisės istorija.

Kontaktai: ieva@mruni.eu;  V-349 kab.


Prof. dr. Rasa Ragulskytė-Markovienė


Mokslinių tyrimų kryptys: Aplinkos teisė, teritorijų planavimo ir statybų teisė, administracinė ir administracinio proceso teisė.

Kontaktai: r.markoviene@mruni.eu, V-349 kab.

Prof. dr. Andrejus Novikovas

Mokslinių tyrimų kryptys: Administracinė teisė, administracinio proceso teisė, viešasis administravimas, policijos teisė, savivaldos teisė.

Kontaktai: andrejus@mruni.eu, http://andrejus.home.mruni.eu, V-349 kab.

Prof. dr. Vytautas Sinkevičius (Profesorius emeritas)


Mokslinių tyrimų kryptys: Konstitucijos aiškinimas, konstitucinė justicija, parlamento teisė.

Kontaktai: v.sinkevicius@mruni.eu, V-349 kab.

Prof. dr. Agnė Tvaronavičienė

Mokslinių tyrimų kryptys
: Viešieji pirkimai, alternatyvus ginčų sprendimas,
mediacija, arbitražas.

Kontaktai: a.tvaronaviciene@mruni.eu, V-348 kab.


Prof. dr. Algimantas Urmonas


Mokslinių tyrimų kryptys: Administracinė teisė, teisės mokslo tarpdiscipliniškumas, kriminologija, viešasis administravimas.

Kontaktai: aurmonas@mruni.eu, http://aurmonas.home.mruni.eu, V-349 kab.


Prof. dr. Milda Vainiutė


Mokslinių tyrimų kryptys: Žmogaus teisės, parlamento teisė, valstybės valdžios institucijų sąranga, valstybės forma.

Kontaktai: milda.v@mruni.eu, V-349 kab.


Partnerystės Prof. dr. Edita Žiobienė


Mokslinių tyrimų kryptys:Konstitucinė teisė, konstitucinė lyginamoji teisė, žmogaus teisių teisė.

Kontaktai: ziobiene@mruni.eu, V-349 kab.

DOCENTAI

Doc. dr. Inga Daukšienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Europos Sąjungos konstitucinė teisė, Europos Sąjungos bendrosios rinkos teisė.

Kontaktai: dauksiene@mruni.eu, I-318 kab.
Doc. dr. Jelena Kutkauskienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Sveikatos teisė.

Kontaktai: jelena.kutkauskiene@mruni.eu, V-349 kab.

Doc. dr. Dovilė Sagatienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Teisingumas totalitariniuose režimuose, genocidas, sovietinės teisės istorija

Kontaktai:
dovile.sagatiene@mruni.eu, V-339 kab.

Doc. dr. Ernestas Spruogis

Mokslinių tyrimų kryptys: Teisės taikymas ir aiškinimas, teisinis argumentavimas, teisinė ir socialiai orientuota valstybė, teisės teorija, teisės filosofija.

Kontaktai: ernestas@mruni.eu, ernestas.spruogis@gmail.com V-349 kab.


Doc. dr. Juozas Valčiukas

Mokslinių tyrimų kryptys: Teisės teorija, konstitucinė lyginamoji teisė, lyginamoji teisė, žmogaus teisių doktrina ir jos transformacijos, Islamo teisė.

Kontaktai:
valciukas.juozas@gmail.com, V-349 kab.

LEKTORIAI


Elžbieta Andruškevič (rudens semestras)


Mokslinių tyrimų kryptys: Muitinės veikla.

Kontaktai: elzbieta.a@mruni.eu, V-349 kab.


Asta Benetytė
(rudens semestras)
 
Mokslinių tyrimų kryptys: Teisės teorija, teisinis argumentavimas, teisės aiškinimas.

Kontaktaiasta.benetyte@mruni.eu, V-349 kab.


dr. Tomas Blinstrubis
(rudens semestre nedirba)

Mokslinių tyrimų kryptys: Lyginamoji konstitucinė teisė, žmogaus teisės, konstitucinė ir administracinė justicija.

Kontaktai: t.blinstrubis@mruni.eu, V-349 kab.


Greta Česnaitytė


Mokslinių tyrimų kryptys: Aplinkosaugos teisė, atliekų tvarkymas, klimato kaita.

Kontaktaigreta.cesnaityte@mruni.eu , V-349 kab.


Simona Dementavičienė
(rudens semestras)

Mokslinių tyrimų kryptys: Lietuvos, lyginamoji ir Europos Sąjungos konstitucinė teisė, Europos Sąjungos valstybių narių teismų sistemos, visuomenės atstovai teismo procese (Lay Participation).

Kontaktai: simdem@mruni.eu , V-349 kab.


Nastė Grubliauskienė


Mokslinių tyrimų kryptys: Sveikatos teisė, žmogaus teisių teisė.

Kontaktai: naste.grubliauskiene@mruni.eu, V-349 kab.

Remigijus Kalašnykas

Mokslinių tyrimų kryptys: Administracinis procesas, administracinių ginčų nagrinėjimas ne teismo tvarka

Kontaktai: remigijus@mruni.eu, V-349 kab.


dr. Kristina Kenstavičienė


Mokslinių tyrimų kryptys: Konstitucinė teisė, valstybės gynybos konstitucinis institutas.

Kontaktai: k.kenstaviciene@mruni.eu, V-349 kab.


Julius Lankelis 
(rudens semestras)
 
Mokslinių tyrimų kryptys: Valstybės pareigūnų (tarnautojų) atsakomybė bei etika, žmogaus (asmens) teisės ir laisvės, teisminės sistemos (valdžios) modeliai, konstitucinis procesas.

Kontaktai: ju.lankelis@mruni.eu, V-349 kab.


Oksana Leontjeva 
(rudens semestras)
 
Mokslinių tyrimų kryptys: Teisės taikymo problematika, teisės mokslo ir praktikos sąveikos problematika.

Kontaktai: oksana_leontjeva@mruni.eu, V-349 kab.


Dmitrij Mačiugin 
 (rudens semestras)

Mokslinių tyrimų kryptys: Tarptautinė ir Europos Sąjungos privatinė teisė; konstitucinė teisė; teisės teorija

Kontaktaidmaciugin@mruni.eu, V-349 kab.


Deimantė Mamonė 
(rudens semestras)
 
Mokslinių tyrimų kryptys:  Teisės teorija, teisinis argumentavimas, teisės taikymo ir aiškinimo problemos, viešosios ir privatinės teisės lyginamoji teisėtyra, teisminis ginčų nagrinėjimas.

Kontaktai: deimante.mamone@mruni.eu, V-349 kab.


dr. Jolita Miliuvienė


Mokslinių tyrimų kryptysKonstitucinė teisė, žmogaus teisės, soft law, konstitucinė jurisprudencija, konstitucinio teisingumo vykdymas, konstitucinės ir ES bei tarptautinės teisės santykis.

Kontaktai: jolita.miliuviene@mruni.eu  V-349 kab.


Monika Petronytė-Martinaitienė  (rudens semestras)


Mokslinių tyrimų kryptys:  Teisės teorijos problemos, teisinis argumentavimas, aiškinimo problemos.

Kontaktai
monika_martinaitiene@mruni.eu;  V-349 kab.


Erika Pudžmytė


Mokslinių tyrimų kryptys:  Teisė ir antikoruocija, politinė korupcija, muitinės pareigūno veiklos taktika, nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų, susijusių su muitinės veikla išaiškinimas ir tyrimas.

Kontaktaierika.pudzmyte@mruni.eu  V-349 kab.dr. Gintaras Šapoka


Mokslinių tyrimų kryptys: Vakarų teisės tradicijos raida, Pirmosios Lietuvos Respublikos teisės paveldas.

Kontaktai: gsapoka@mruni.eu, V-349 kab.

dr. Tadas Valančius


Mokslinių tyrimų kryptys: Teisės istorija, Lyginamoji konstitucinė teisė, Vakarų teisės tradicijos raida, Žmogaus teisės.

Kontaktai: tadas.valancius@mruni.eu, V-349 kab.

Juta Večerskytė

Mokslinių tyrimų kryptys: Parlamento narių teisinis statusas, aukštųjų valstybės pareigūnų pašalinimas iš pareigų, žmogaus teisės ir laisvės.

Kontaktai: juta_vecerskyte@mruni.eu, V-349 kab.


dr. Mindaugas Verbickas

Mokslinių tyrimų kryptys: Teisės filosofija, sveikatos teisė, naujosios technologijos.

Kontaktai: mindaugas@mruni.eu, V-349 kab.


dr. Gintautas Vilkelis

Mokslinių tyrimų kryptys: Valstybės tarnybos teisė , valstybės informacinių išteklių teisė, administracinė teisė, viešasis administravimas.

Kontaktai: givil@mruni.eu, V-349 kab.
dr. Tomas Žilinskas

Mokslinių tyrimų kryptys: Administracinė teisė, draudimo teisė, viešieji pirkimai, verslo priežiūra, aplinkosauga.

Kontaktai: tomasz@mruni.eu, V-349 kab.

                                               DOKTORANTAI

Raimondas Andrijauskas

Greta Česnaitytė

Inesa Stolper

Salomėja Fernandez-Montojo
Simona Dementavičienė
Alexandru Tanase
Anna Komziuk
Jonas Čebelis
Juta Večerskytė 
Neringa Virbickaitė
Vaidas Milius Kristina Zamarytė-Sakavičienė
Erika Statkienė

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747