Apie institutą


Adresas: Ateities g. 20 LT-08303 Vilnius
Kab.: V-430
Tel.: (8 5) 271 4669
El. p.: testi@mruni.eu


Direktorius: prof. dr. Saulius Katuoka
Kab.: V-429
Tel.: (8 5) 271 4670
El. p.: skatuoka@mruni.eu


Referentė: Žaneta Garlienė
Kab.: V-430
Tel.: (8 5) 271 4669
El. p.: testi@mruni.eu

PROFESORIAI


Prof. dr. Saulius Katuoka

Mokslinių tyrimų kryptys: Tarptautinė viešoji teisė; tarptautinė jūrų teisė; tarptautinių sutarčių teisė; Europos Sąjungos teisė.

Kontaktai: skatuoka@mruni.eu,V-429 kab.


Prof. dr. Lyra Jakulevičienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Tarptautinė ir Europos Sąjungos prieglobsčio teisė; žmogaus teisių teisė; tarptautinės sutartys; Europos Sąjungos teisė laisvo asmenų judėjimo srityje

Kontaktai: lyra.jakuleviciene@mruni.eu, V-342 kab.

Prof. dr. Justinas Žilinskas

Mokslinių tyrimų kryptys: Tarptautinė baudžiamoji teisė ir Lietuva; modernieji ginkluotieji konfliktai ir jų reguliavimo problemos

Kontaktai: j.zilinskas@mruni.eu, V-430 kab.

Prof. dr. Regina Valutytė

Mokslinių tyrimų kryptys: Tarptautinė teisė, aviacijos teisė, žmogaus teisių apsauga.

Kontaktai: r.valutyte@mruni.eu,  V-430 kab.

Prof. dr. Ignas Vėgėlė

Mokslinių tyrimų kryptys: Europos Sąjungos teisė; Europos Sąjungos vidaus rinkos teisė; Europos Sąjungos įmonių teisė

Kontaktai: ignas@vegele.lt, V-430 kab.

Prof. dr. Danutė Jočienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Žmogaus teisės; konstitucinė jurisprudencija; tarptautinės organizacijos; EŽTT, ESTT ir ESBT jurisprudencija.

Kontaktai: danute.jociene@lrkt.lt,V-430 kab.

Prof. dr. Dainius Žalimas

Mokslinių tyrimų kryptys: Tarptautinė viešoji teisė, tarptautinių organizacijų teisė, diplomatinė ir konsulinė teisė, konstitucinė teisė, NATO veiklos teisiniai pagrindai.

Kontaktai: dainius.zalimas@lrkt.lt, V-430 kab.

Prof. dr. Katažyna Bogdzevič (vaiko priežiūros atostogose)

Mokslinių tyrimų kryptys: Bendroji tarptautinės privatinės teisės dalis; jurisdikcijos civilinėse bylose nustatymo klausimai; tarptautiniai šeimos ir paveldėjimo santykiai

Kontaktai: kbogdzevic@mruni.eu, V-430 kab.DOCENTAIDoc. dr. Laurynas Biekša

Mokslinių tyrimų kryptys: Tarptautinė žmogaus teisių apsauga; migracijos ir pabėgėlių teisė

Kontaktai: laurynas.bieksa@gmail.com, V-430 kab.

Doc. dr. Dovilė Gailiūtė-Janušonė  (vaiko priežiūros atostogose)

Mokslinių tyrimų kryptys: Teisė į privatų gyvenimą; teisė į asmens duomenų apsaugą; socio-ekonominės teisės; EŽTT sprendimų vykdymas

Kontaktai: dgailiute@mruni.eu, V-344 kab.

Doc. dr. Loreta Šaltinytė

Mokslinių tyrimų kryptys: Europos Sąjungos administracinė teisė;  pagrindinių teisių apsauga Europos Sąjungoje; Lietuvos, Europos Sąjungos ir lyginamoji deliktų teisė; užsienio investicijų apsaugos teisė

Kontaktai: losal@mruni.eu, V-430 kab.

Partnerystės docentas Mantvydas Bekešius
 
Mokslinių tyrimų kryptys: Tarptautinė teisė, diplomatinė ir konsulinė teisė, humanitarinė teisė, valstybės ir diplomatinis imunitetas.
Kontaktai: mantvydas.bekesius@gmail.com, V-430 kab.  LEKTORIAI


  Dr. Gintarė Makauskaitė-Samuolė

  Mokslinių tyrimų kryptys:
  diplomatinė ir konsulinė teisė; informacinių technologijų teisė; asmens duomenų apsauga; žiniasklaidos teisė.

  Kontaktai: g.makauskaite@gmail.com, V-430 kab.
  Dr. Justina Nasutavičienė

  Mokslinių tyrimų kryptys: Europos Sąjungos materialinė teisė; Europos Sąjungos konkurencijos teisė; žmogaus teisės.

  Kontaktai: j.nasutaviciene@lvat.lt, V-430 kab.
  Dr. Ieva Navickaitė-Sakalauskienė

  Mokslinių tyrimų kryptys:
  Europos Sąjungos teisė; Europos Sąjungos vidaus rinkos laisvės; žmogaus teisių apsauga Europos Sąjungoje; vartotojų teisių apsauga.

  Kontaktai: navickaite.ieva@gmail.com, V-430 kab.
  Dr. Vitalija Tamavičiūtė (vaiko priežiūros atostogose)

  Mokslinių tyrimų kryptys:
  Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir nacionalinių teismų sąveika; jurisdikcijų kolizijos.

  Kontaktai: vitalija.tamaviciute@gmail.com, V-430 kab.
  Dr. Simas Grigonis

  Mokslinių tyrimų kryptys: Europos Sąjungos teisė; Tarptautinis ginčų sprendimas.

  Kontaktai: simas.grigonis@mruni.eu, V-430 kab.
  Aistė Augustauskaitė-Keršienė

  Mokslinių tyrimų kryptys:
  Tarptautinė viešoji teisė; tarptautinių sutarčių teisė; žmogaus teisių teisė.

  Kontaktai: aiste_a@yahoo.com, V-430 kab.
  Raimondas Ališauskas

  Mokslinių tyrimų kryptys:
  Tarptautinė prekybos teisė; Europos Sąjungos prekybos teisė; Europos Sąjungos bendroji prekybos politika.

  Kontaktai: raymondas@yahoo.com, V-430 kab.
  Karolis Dieninis

  Mokslinių tyrimų kryptys: Europos Sąjungos institucinė ir materialinė teisė.

  Kontaktai: karolis.dieninis@tm.lt, V-430 kab.

  Arnas Liauksminas

  Mokslinių tyrimų kryptys:
  Verslas ir žmogaus teisės; tarptautinė žmogaus teisių apsauga; Europos Sąjunga ir žmogaus teisės; tarptautinė ir Europos Sąjungos aplinkos teisė.

  Kontaktai: arnas.liauksminas@mruni.eu, V-430 kab.
  Tomas Marozas

  Mokslinių tyrimų kryptys: Tarptautinė humanitarinė teisė, tarptautinė baudžiamoji teisė, tarptautinė kosmoso teisė

  Kontaktai: el. paštas: tomas.marozas@mruni.eu, IV-430 kab.
  Inga Motuzienė

  Mokslinių tyrimų kryptys:
  tarptautinė viešoji teisė; ginčų sprendimas tarptautinėje teisėje.

  Kontaktai: ingazalyte@gmail.com, V-430 kab.
  Ričard Dzikovič

  Mokslinių tyrimų kryptys: Europos Sąjungos teisė; ginčai Europos Sąjungos Teisingumo Teisme.

  Kontaktai: ricard.dzikovic@mruni.eu, V-430 kab.

  Giedrė Šėmytė

  Mokslinių tyrimų kryptys: Technologijos ir žmogaus teisės; tarptautinė žmogaus teisių apsauga; Europos Sąjungos verslo teisė. 

  Kontaktai: giedre.semyte@mruni.eu, V-430 kab.

  Giedrius Ožiūnas

  Mokslinių tyrimų kryptys: Tarptautinė privatinė teisė, tarptautinė prekybos teisė.

  Kontaktai: giedrius.oziunas@gmail.com , V-430 kab.
  DOKTORANTAI

  Aistė Augustauskaitė-Keršienė  Ilona Šaltė
  Raimondas Ališauskas Arnas Liauksminas
  Andrius Bambalas Tomas Marozas
  Raimonda Bublienė Neringa Mickevičiūtė
  Monika Dumbrytė-Ožiūnienė Inga Motuzienė
  Olesia Gorbun Mykolas Šavelskis
  Denas GrigaitisGiedrius Ožiūnas
  Vytautas ChochaSergii Karasov
  Fatmi Anyssa Maksymiv Mariana
  Eitvydas ZurbaMarita Gorgiladze


   • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
   • Tel.: (8 5) 271 4625
   • El. p.: roffice@mruni.eu
   • www.mruni.eu
   • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
   • Budėtojas: (8 5) 271 4747