Apie institutą


Adresas: Ateities g. 20 LT-08303
Kab.: V-352, V-353, V-354
Tel.: (8 5) 271 4587 (352 kab.), (8 5) 271 4610 (353 kab.), (8 5) 271 4593 (354 kab.)
El. p.: pti@mruni.eu


Direktorius: Prof. dr. Virginijus Bitė
Kab.: V-352
Tel.: (8 5) 271 4525
El. p.: virginijus.bite@mruni.eu


Vadybininkė: Kristina Bernatavičienė
Kab.: IV-306
Tel.: (8 5) 271 4595, mob.tel. +370 659 73283
El. p.: pti@mruni.eu


PROFESORIUS EMERITAS

Prof. dr. Vytautas Pakalniškis

AFILIJUOTASIS PROFESORIUS

Prof. dr. Rimvydas Norkus


PROFESORIAI


Prof. dr. Virginijus Bitė

Mokslinių tyrimų kryptys: Įmonių (bendrovių) teisė, bendrovių valdymas, verslo organizavimo teisinės formos.

Kontaktai: virginijus.bite@mruni.eu, V-355 kab.
Prof. dr. Simona Drukteinienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Sutarčių teisė, sutartinė atsakomybė, deliktų teisė.

Kontaktai: simona@mruni.eu, V-354 kab.

Prof. dr. Vaidas Jurkevičius


Mokslinių tyrimų kryptys: Lyginamoji privatinė teisė, sutarčių teisė, deliktų teisė, atstovavimas, civilinės teisės taikymas viešojo sektoriaus turtinių santykių reguliavimui.

Kontaktai: vaidas.jurkevicius@mruni.eu, V-353 kab.


Prof. dr. Natalija Kaminskienė


Mokslinių tyrimų kryptys: Mediacija ir alternatyvusis ginčų sprendimas, teisinės derybos, civilinis procesas.

Kontaktai: natalijak@mruni.eu, V-353 kab.


prof. dr. Evaldas Klimas


Mokslinių tyrimų kryptys: Teritorijų planavimo ir statybos teisė, žemės teisė, aplinkos apsaugos teisė, nuosavybės teisių apsauga, viešojo intereso gynimas.

Kontaktai: evaldasklimas@mruni.eu, V-354 kab.


Prof. dr. Rytis Krasauskas


Mokslinių tyrimų kryptys: Kolektyvinė darbo teisė, socialinė partnerystė, darbo teisės konstitucionalizacija, darbo sutartis.

Kontaktai: rkrasauskas@mruni.eu, V-354 kab.

Prof. dr. Inga Kudinavičiūtė-Michailovienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Šeimos teisė, vaiko teisės, šeimos teisės unifikavimas ir harmonizavimas (cross-border aspektas).

Kontaktai: ingaieva@mruni.eu, V-353 kab.
Prof. dr. Ingrida Mačernytė-Panomariovienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Darbo santykiai, verslo perdavimas, tarptautinė darbo teisė, Europos Sąjungos darbo teisė.

Kontaktai: ingridam@mruni.eu, V-354 kab.

Partnerystės profesorius Vilius Mačiulaitis


Mokslinių tyrimų kryptys: Darbo teisė; darbo santykių reglamentavimo principai, darbo santykių pasibaigimas, nediskriminavimas darbo santykiuose, sauga ir sveikata darbe bei darbo santykių teisinio reglamentavimo reikalavimų laikymosi priežiūrą vykdančių institucijų veikla

Kontaktai: viliusmaciulaitis@mruni.eu, V-354 kab.


Prof. dr. Lina Mikalonienė


Mokslinių tyrimų kryptys: Įmonių teisė, lyginamoji bendrovių teisė.

Kontaktai: lina.mikaloniene@mruni.eu, V-340 kab.

Partnerystės profesorius Raimundas Moisejevas

Mokslinių tyrimų kryptys: Konkurencijos teisė, prievolių teisė, įmonių teisė, civilinė atsakomybė, sutarčių teisė, ginčų nagrinėjimas, arbitražas.

Kontaktai: raimundasm@mruni.eu, V-354 kab.
prof. dr. Salvija Mulevičienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Teisingumą lemiantys veiksniai ir efektyvus teisingumo įgyvendinimas, socialinis teisingumas.

Kontaktai: salvija@mruni.eu, V-354 kab.

Prof. dr. Paulius Pakutinskas


Mokslinių tyrimų kryptys: Civilinė teisė, technologijų teisė, dirbtinio intelekto ir kitų naujų technologijų reguliavimas, kibernetinis saugumas, privatumas ir asmens duomenų teisinė apsauga, intelektinės nuosavybės teisė, tarpdisciplininiai tyrimai (teisė, technologijos ir verslas).

Kontaktai: paulius.pakutinskas@mruni.eu, V-353 kab.

Partnerystės profesorius Gediminas Sagatys

Mokslinių tyrimų kryptys: Civilinė teisė, šeimos teisė, viešieji pirkimai, konstitucinė teisė, vaiko teisių apsauga.

Kontaktai: sagatys@mruni.eu, V-353 kab.

Partnerystės profesorius
Žilvinas Terebeiza


Mokslinių tyrimų kryptys: Civilinio proceso teisė; atskirų kategorijų civilinių bylų nagrinėjimo procesiniai ypatumai.

Kontaktai: zilvinast@mruni.eu, V-354 kab.


Prof. dr. Solveiga Vilčinskaitė


Mokslinių tyrimų kryptys: Tarptautinė investicijų teisė, tarptautinis arbitražas, lyginamoji deliktų teisė, valstybės atsakomybė.

Kontaktai: s.paleviciene@glimstedt.com; solveiga.paleviciene@mids.ch, V-353 kab.

Prof. dr. Vigintas Višinskis

Mokslinių tyrimų kryptys: Civilinis procesas, tarptautinis civilinis procesas, bankroto teisiniai santykiai.

Kontaktai: vigvis@gmail.com, V-354 kab.

DOCENTAI


Doc. dr. Goda Ambrasaitė-Balynienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Civilinio proceso teisė ir intelektinės nuosavybės teisė.

Kontaktai: godamb@mruni.eu, V-354 kab.
Doc. dr. Lina Novikovienė

Mokslinių tyrimų kryptys: vartotojų teisių apsauga, sutarčių teisė, žalos atlyginimas.

Kontaktai: linan@mruni.eu, V-341 kab.
Partnerystės docentė Jolanta Dalia Staliūnienė

Mokslinių tyrimų kryptys:  Audito kokybė, audito rizika.

Kontaktai: jostal@mruni.eu, V-353 kab.

Doc. dr. Dalia Vasarienė


Mokslinių tyrimų kryptys: Nuosavybės teisė, sandoriai ir sandorių negaliojimas, civilinės ir baudžiamosios teisės santykis.

Kontaktai: daliavasariene@mruni.eu, V-353 kab.


LEKTORIAIJustinas Basalykas
(2022-2023 m. pavasario semestras)

Mokslinių tyrimų kryptys:

Kontaktai:  V-354 kab.


dr. Darius Bolzanas


Mokslinių tyrimų kryptys: Teisminis ginčų nagrinėjimas, Europos Sąjungos civilinis procesas, arbitražas, sutarčių teisė.

Kontaktai: darius.bolzanas@icloud.com, V-354 kab.


dr. Viktorija Budreckienė

Mokslinių tyrimų kryptys:
Prievolių teisė, sutarčių teisė, sutartinė atsakomybė.

Kontaktai:
v.budreckiene@mruni.eu, V-353 kab.

dr. Tomas Chochrin

Mokslinių tyrimų kryptys: Lyginamoji sutarčių teisė, prievolių teisė, deliktinė atsakomybė, civilinis procesas.

Kontaktai: tomaschochrin@mruni.eu, V-353 kab.
dr. Ąžuolas Čekanavičius

Mokslinių tyrimų kryptys:

Kontaktai: azuolas@mruni.eu, V-353 kab.

lekt. Simona Delekaitė


Mokslinių tyrimų kryptys: Civilinė teisė (specialioji dalis)

Kontaktai: simona.delekaite@mruni.eu, V-354 kab.


lekt. Rasa Grigonienė


Mokslinių tyrimų kryptys: Darbo teisė; darbuotojų teisė į privatumą darbo vietoje, darbuotojų apsauga, taikant informacines technologijas darbe.

Kontaktai: rasa.grigoniene@mruni.eu, V-354 kab.


lekt. Odeta Intė

Mokslinių tyrimų kryptys:
Mediacija.

Kontaktai:
odeta@mruni.eu, V-353 kab.


dr. Evelina Ivanauskienė

Mokslinių tyrimų kryptys:
Prievolių teisė, sutarčių teisė, civilinė atsakomybė, sutartinė atsakomybė, deliktinė atsakomybė

Kontaktai
: epusvaskyte@mruni.eu, evelina.ivanauskiene@gmail.com V-353 kab.


dr. Remigijus Jokubauskas

Mokslinių tyrimų kryptys:


Kontaktai: remigijus.jokubauskas@mruni.eu, V-354 kab.


dr. Marius Jonaitis


Mokslinių tyrimų kryptys: Romėnų privatinė teisė, jos įtaka šiuolaikinei civilinei teisei ir civiliniam procesui, romėnų teisės tradicijos reikšmė Europos teisės unifikavimui.

Kontaktai: marjon@mruni.eu, V-354 kab.


lekt. Mykolas Kirkutis

Mokslinių tyrimų kryptys: 
Civilinė teisė, civilinis procesas, tarptautinė privatinė teisė, vykdymo procesas, nemokumas, arbitražas.

Kontaktai: mkirkutis@mruni.eu, V-354 kab.


lekt. Indrė Korsakovienė

Mokslinių tyrimų kryptys:
Mediacija, alternatyvus ginčų sprendimas.

Kontaktai: 
i.korsakoviene@mruni.eu, V-353 kab.


dr. Ingrida Krolienė


Mokslinių tyrimų kryptys: Civilinio proceso teisė, valstybės garantuojama teisinė pagalba, teisininko etika ir atsakomybė.

Kontaktai: ingrida.kroliene@sjk.lt, V-354 kab.

lekt. Aistė Leščinskaitė

Mokslinių tyrimų kryptys:
Darbo teisė, darbo santykių reglamentavimo principai, darbo santykių pasibaigimas, darbo sutarčių vykdymas nediskriminavimas darbo santykiuose, sauga ir sveikata darbe, psichologinio smurto prevencija.
 
Kontaktai:
aiste.lescinskaite@mruni.eu, V-354 kab.


dr. Algirdas Matkevičius


Mokslinių tyrimų kryptys: Prievolių teisė, sutarčių teisė, civilinė atsakomybė ir jos taikymas, pramoninė nuosavybė ir jos apsauga, sporto teisė, žemės teisė.

Kontaktai: a.matkevicius@amplegal.lt, V-352 kab.


lekt. Eugenijus Miliukas

Mokslinių tyrimų kryptys:
Finansų rinkų teisė, sutelktinis finansavimas.

Kontaktai: eugenijus.miliukas@mruni.eu, V-354 kab.


lekt. Vilija Mogenytė

Mokslinių tyrimų kryptys:
Nemokumo teisė.

Kontaktai:
mogenyte@mruni.eu, V-354 kab.

lekt. Inga Neniškė

Mokslinių tyrimų kryptys:
Įmonių (bendrovių) teisė, bendrovių valdymas, verslo organizavimo teisinės formos.

Kontaktai: 
inga_neniske@mruni.eu, V-354 kab.
lekt. Denis Parchajev (pavasario semestras)

Mokslinių tyrimų kryptys: Tarptautinis arbitražas, tarptautiniai verslo ginčai, derybos teisiniuose ginčuose.

Kontaktai: denis.parchajev@motieka.com, V-354 kab.
lekt. Greta Petkutė

Mokslinių tyrimų kryptys: 
Civilinė teisė, civilinio proceso teisė, konkurencijos teisė

Kontaktai: 
greta.petkute@mruni.eu  V-354 kab.


lekt. Ricardo Sergio Schmitz Filho  (rudens semestras)

Mokslinių tyrimų kryptys: 

Kontaktai
:
  ricarfilho@mruni.eu, V-354 kab.


lekt. Dalija Svirbutienė (pavasario semestras)

Mokslinių tyrimų kryptys:  Notariato teisė.

Kontaktai
:
d.svirbutiene@mruni.eu, V-354 kab.lekt. dr. Aušra Vainorienė

Mokslinių tyrimų kryptys:

Kontaktai:
ausra.vainoriene@mruni.eu, V-354 kab.


lekt. Vilma Vidžiūnaitė

Mokslinių tyrimų kryptys:

Kontaktai: 
vilmav@mruni.eu, V-354 kab.lekt. Linas Vilys (rudens semestras)

Mokslinių tyrimų kryptys:

Kontaktai:
linas.vilys@avip.lt, V-354 kab.


dr. Kazimieras Zaveckas

Mokslinių tyrimų kryptys:


Kontaktai: kzaveckas@mruni.eu, V-353 kab.


                                 DOKTORANTAI

Baikštys LiutaurasLaimonas LeonasIeva Strunkienė
Balsiukienė AudronėPaulius Grendelis
Globytė RūtaTomas Linas Šepetys
Gora AgnieszkaLiutauras Vasiliauskas
Lauschke HansRasa GrigonienėEgidijus Langys
Speičys OvidijusMartynas JablonskisAlgimantas Marcinkevičius
Šikšnys KarolisEvaldas MikalajūnasOdeta Intė
Venskus MariusEugenijus MiliukasArnas Petrikas
Viktorija AdomėnienėVilija MogenytėDalia Višinskytė
Donatas AlksnysMantas Pakamanis      Mykolas Pranas Mickus
Mykolas KirkutisYuliia PokhodunGintarė Trukšnytė
Greta PetkutėYevhen Shcherbyna Linas Vilys
Ricardo Sergio Schmitz Filho Anastasija Slobodenuka
Tomas StundysMilda Treigė  
Greta VaidilaitėYevhenii Vasylchenko
Agnė AleksejevaitėDeividas Kiršys
Simona DelekaitėElena Vėgėlytė
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747