Mokyklos naujienos

MRU vienas iš INADR World Mediation Congress 2021 akademinių partnerių!

#

2021 m. birželio 16-18 dienomis vyks Pasaulinis mediacijos kongresas, kurį jau dešimtą kartą organizuoja Tarptautinė ginčų sprendimo akademija (INADR, angl. k. International Academy of Dispute Resolution). Ši organizacija įkurta 1985 m. JAV. Jos misija – per švietimą visame pasaulyje skatinti taikų ginčų sprendimą. MRU puoselėja tvarius socialinės partnerystės su INADR ryšius nuo 2016 m., kai drauge organizavo pirmąjį Lietuvoje tarptautinį studentų mediacijos turnyrą Mediate’16. Šiais metais MRU teko didžiulė garbė ir atsakomybė rūpintis vienos iš kongreso dienų (birželio 17 d.) turiniu ir transliacija. Pirmą kartą istorijoje šis renginys bus transliuojamas iš Europos!

2021 m. Pasaulinio mediacijos kongreso akiratyje - mediacija kaip priemonė skatinti socialinį dialogą ir didinti skirtingų interesų grupių tarpusavio supratimą.

Birželio 16 d. renginys bus transliuojamas iš Lojolos universiteto (JAV, Čikaga). Šios dienos tematika – mediacijos taikymas sprendžiant su aplinkosauga susijusius klausimus.

Birželio 17 d. iš MRU transliuojamo renginio metu bus diskutuojama dėl mediacijos taikymo sprendžiant viešojoje sferoje kylančius nesutarimus. Renginį moderuos MRU prof. dr. Agnė Tvaronavičienė. Viena iš renginio pranešėjų žinomos Afrikoje aktyviai veikiančios nevyriausybinės organizacijos Tostan įkūrėja Molly Melching dalinsis pagarbaus bendravimo ir plataus mediacinių technikų panaudojimo patirtį keičiant Afrikos tradicinių bendruomenių požiūrį į žalojančius tradicinius papročius. Pasak Molly Melching, pasipiktinimas gali išgelbėti vieną ar du žmones, tačiau tik empatija gali pakeisti visą sistemą! Pranešimą intriguojančia tema skaitys buvusi MRU profesorė, šiuo metu Varšuvos universitete dirbanti dr. Renata Mienkowska-Norkienė. Renata kels klausimą, ar senasis žemynas vis dar išlieka kovos dėl visuomenės gerovės ir taikos nugalėtoju? Renginyje Hans Verrept (filologas ir kultūros bei socialinis antropologas iš Belgijos) dalinsis savo įžvalgomis, kaip tarpkultūrinė mediacija padeda išvengti konfliktų sveikatos priežiūros srityje. Izraelyje praktikuojanti advokatė, žinoma mediatorė Anat Cabili dalinsis darbo viešajame sektoriuje, taikant mediaciją ir siekiant užtikrinti bendradarbiavimą tarp viešųjų, pelno nesiekiančių ir verslo organizacijų bei skatinant visuomenės įtraukimą į sprendimų priėmimą, patirtimi. Iš MRU transliuojamo renginio kulminacija – doc. dr. Natalijos Kaminskienės moderuojama diskusija privalomos mediacijos tema. Diskusijoje dalyvaus žymūs Italijos, Graikijos ir Turkijos mediatoriai.

Birželio 18 d. Pasaulinis mediacijos kongresas kelsis į Indiją, nes bus transliuojamas iš Bhopal universiteto. Šią diena pranešėjai kalbės apie kultūros įtaką mediacijai ir deryboms, taikos derybų grupinių ieškinių atvejais ypatumus bei su tarpininkavimu susijusius aplinkos apsaugos probleminius klausimus. Panelinės diskusijos metu garbūs svečiai diskutuos dėl mediacijos taikymo sveikatos priežiūros sektoriuje.

Renginį stebėti galima bus per INADR YouTube platformą. Registracija į renginį čia: https://www.signupgenius.com/go/9040544adae2ca2f58-inadr3 Renginys nemokamas.
RENGINIO PROGRAMA ČIA

MRU is one of the academic partners of INADR World Mediation Congress 2021!

The World Mediation Congress, organized by the International Academy of Dispute Resolution (INADR) for the tenth time, will take place on June 16-18 2021. This organization was founded in 1985 in USA. Its mission is to build, through education, world-wide recognition of the power of dispute resolution processes to peacefully resolve conflicts and promote conciliation and healing. MRU and INADR are fostering sustainable social partnership relations since 2016, when the first international student mediation tournament in Lithuania Mediate’16 was co-organized. This year, MRU has the great honor and responsibility to be one of the academic partners of this outstanding event. For the first time in history, one day of this event will be broadcasted from Europe!

The focus of INADR World Mediation Congress 2021 is mediation as a mean to promote social dialogue and increase mutual understanding between different interest groups.

June 16 the event will be broadcasted from Loyola University (Chicago, USA). The topic of the day is the application of mediation in solving environmental issues.

On June 17 the event will be broadcasted from MRU. The application of mediation in resolving disagreements in the public sphere will be discussed. The event will be moderated by MRU prof. dr. Agnė Tvaronavičienė. One of the key-note speaker is Molly Melching, founder of Tostan, a well-known NGO active in Africa. She will share her experience of respectful communication and the widespread use of mediation techniques in changing the attitudes of traditional African communities towards harmful traditional customs. According to Molly Melching, outrage can save one or two people, but only empathy can change the whole system! A former MRU professor, currently working at the University of Warsaw, dr. Renata Mienkowska-Norkienė raises the question is Europe still an example of a successful fight for prosperity and peace? At the event, Hans Verrept (philologist and cultural and social anthropologist from Belgium) will share his insights on how intercultural mediation helps to avoid conflicts in healthcare. Anat Cabili, a well-known mediator practicing in Israel, will share her experience of working in the public sector, applying mediation and ensuring cooperation between public, non-profit and business organizations and promoting public involvement in decision-making. Event will be ended by the discussion on the mandatory mediation, which will be maderated by MRU is doc. dr. Natalija Kaminskienė. Prominent mediators from Italy, Greece and Turkey will take part there.

June 18 The World Mediation Congress will travel to India as it will be broadcasted from Bhopal University. On this day, the speakers will talk about the influence of culture on mediation and negotiations, the peculiarities of peace negotiations in class actions and the environmental issues related to mediation. During the panel discussion, the distinguished guests will discuss the application of mediation in the healthcare sector.

The event will be available to watch via the INADR YouTube platform. Registration for the event here: https://www.signupgenius.com/go/9040544adae2ca2f58-inadr3 The event is free of charge.
EVENT PROGRAM HERE
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747