Teisės mokyklos taryba


Teisės mokyklos taryba yra akademinės savivaldos institucija. Tarybos veiklai vadovauja tarybos pirmininkas. Jis šaukia tarybos posėdžius ne rečiau kaip du kartus per semestrą. Tarybos nutarimus skelbia dekanas.

Fakulteto taryba:

 • renka tarybos pirmininką ir sekretorių;
 • konkurso būdu penkeriems metams renka mokyklos dėstytojus ir mokslo darbuotojus bei teikia juos Senatui tvirtinti;
 • svarsto ir teikia Senatui tvirtinti studijų planus;
 • svarsto ir tvirtina dalykų bei studentų praktikos ir stažuotės programas;
 • svarsto ir Senatui rekomenduoja suteikti profesoriaus ir docento pedagoginius mokslo vardus;
 • teikia rektoriui siūlymus dėl katedrų, laboratorijų bei kitų padalinių steigimo ar naikinimo;
 • renka konkurso ir kitas komisijas svarbiems klausimams nagrinėti ir spręsti;
 • rengia ir teikia tvirtinti mokyklos nuostatus; 
 • svarsto ir sprendžia visus mokyklai svarbius klausimus.

Teisės mokyklos taryba:

Pirmininkas:

Prof. dr. Saulius Katuoka, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto profesorius;

Pirmininko pavaduotoja:

Prof. dr. Jolanta Zajančkauskienė, Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesorė;

Nariai:

Prof. dr. Lyra Jakulevičienė, Teisės mokyklos dekanė;
Prof. dr. Virginijus Bitė, Privatinės teisės instituto profesorius;
Prof. dr. Toma Birmontienė, Viešosios teisės instituto profesorė;
Simona Dementavičienė, Doktorantų draugijos atstovė;
Augustė Dumčiūtė, Studentų atstovė.
Doc. dr. Tomas Girdenis, Baudžiamosios teisės ir proceso instituto docentas;
Prof. dr. Inga Kudinavičiūtė – Michailovienė, Privatinės teisės instituto profesorė;
Mindaugas Kukaitis , Socialinio partnerio Lietuvos advokatūros atstovas ;
Prof. dr. Andrejus Novikovas, Viešosios teisės instituto profesorius;
Doc. dr. Salvija Mulevičienė, Privatinės teisės instituto docentė;
Prof. dr. Agnė Tvaronavičienė, Viešosios teisės instituto profesorė;
Prof. dr. Justinas Žilinskas, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto profesorius;
Dr. Tadas Žukas, MRU alumnas.


 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747