Teisės mokykla

# • Naujienos

 • Konstitucijos savaitė

  Konstitucijos savaitės renginiai čia

  Išsamiau
 • Kviečiame į diskusiją facebooke.Ar teisingai elgiuosi socialiniuose tinkluose? Asmens duomenų konfliktas.

  Kviečiame į diskusiją birželio 30 d., 11 val.
  Ar teisingai elgiuosi socialiniuose tinkluose? Asmens duomenų konfliktas.

  Išsamiau
 • MRU vienas iš INADR World Mediation Congress 2021 akademinių partnerių!

  2021 m. birželio 16-18 dienomis vyks Pasaulinis mediacijos kongresas, kurį jau dešimtą kartą organizuoja Tarptautinė ginčų sprendimo akademija (INADR, angl. k. International Academy of Dispute Resolution). Ši organizacija įkurta 1985 m. JAV. Jos misija – per švietimą visame pasaulyje skatinti taikų ginčų sprendimą. MRU puoselėja tvarius socialinės partnerystės su INADR ryšius nuo 2016 m., kai drauge organizavo pirmąjį Lietuvoje tarptautinį studentų mediacijos turnyrą Mediate’16. Šiais metais MRU teko didžiulė garbė ir atsakomybė rūpintis vienos iš kongreso dienų (birželio 17 d.) turiniu ir transliacija. Pirmą kartą istorijoje šis renginys bus transliuojamas iš Europos!


  MRU is one of the academic partners of INADR World Mediation Congress 2021!

  The World Mediation Congress, organized by the International Academy of Dispute Resolution (INADR) for the tenth time, will take place on June 16-18 2021. This organization was founded in 1985 in USA. Its mission is to build, through education, world-wide recognition of the power of dispute resolution processes to peacefully resolve conflicts and promote conciliation and healing. MRU and INADR are fostering sustainable social partnership relations since 2016, when the first international student mediation tournament in Lithuania Mediate’16 was co-organized. This year, MRU has the great honor and responsibility to be one of the academic partners of this outstanding event. For the first time in history, one day of this event will be broadcasted from Europe!


  Išsamiau
 • Nuotolinė konferencija "Nusikaltimų prevencija Lietuvoje: ar pakaks ryžto tikroms reformoms?"


  Toks klausimas bus keliamas birželio 11 d., 9 val. nuotolinėje konferencijoje, kuria siekiama bus atkreipti dėmesį į nusikaltimų prevencijos būklę Lietuvoje bei nubrėžti galimas reformos gaires situacijai pakeisti.
  Nusikaltimų prevencija visose Europos valstybėse, taip pat ir Lietuvoje, pripažįstama kaip viena iš svarbiausių valstybės politikos ir visuomenės gerovės užtikrinimo krypčių. Visgi Lietuvoje tam dėmesio yra skiriama per mažai. Birželio 11 d. konferencijos organizatoriai šią klaidą ištaisys, skirdami dėmesio šiai problematikai aptarti drauge su mokslininkais, praktikais bei politikos formuotojais vienoje vietoje.

  Išsamiau
 • Priverstinio nusileidimo Baltarusijoje teisinis įvertinimas: Oksfordo ir Mykolo Romerio universiteto mokslininkų nuomonė / Forced landing in Belarus discussed by Oxford and Lithuanian legal scholars


  Kviečiame 2021 m. birželio 3 d. (ketvirtadienį) 16 val. prisijungti prie virtualios diskusijos, kurioje Oksfordo universiteto ir Lietuvos teisės ekspertai aptars tarptautinį incidentą su Ryanair skrydžiu Nr. 4978. Nors apie šį įvykį buvo plačiai rašoma, tačiau teisiniai aspektai vis dar nėra atskleisti. Pagrindiniai klausimai yra, ar valstybės gali įsakyti virš jų teritorijos skraidantiems civiliniams orlaiviams nusileisti tam tikrais tikslais ir ar jos turi teisę priversti tai daryti. Virtuali diskusija palies ir atsakomybės pagal 1971 m. Monrealio sabotažo konvenciją bei 1970 m. Hagos pagrobimo konvenciją aspektus, taip pat kitus susijusius teisinius klausimus.

  Forced landing in Belarus discussed by Oxford and Lithuanian legal scholars 

  Join us for the webinar on June 3rd, 2021 at 4 pm LT time, where the international incident with Ryanair Flight 4978 will be discussed by Oxford and Lithuanian legal experts. This diversion was widely reported; however, the legal issues are still not covered in detail, the main questions being whether states may order civil aircraft flying over their territory to land for certain purposes, and whether they are entitled to compel them to do so. Moreover, the webinar will cover the responsibility under the Montreal Sabotage Convention of 1971 and The Hague Hijacking Convention of 1970, as well as other related legal issues.

  Išsamiau
 • KVIETIMAS Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba ir Mykolo Romerio universitetas kviečia į konferenciją – projekto atidarymo renginį „Asmens duomenų apsaugos ir saviraiškos bei informacijos laisvės santykis: Kaip užtikrinti pusiausvyrą?“

  Laikas:
  2021 m. gegužės 28 d. 10.00 val. – 13.00 val.
  Forma:
  Renginys bus transliuojamas internetu. Išankstinė registracija nebūtina.
  Konferencijos transliacijos nuoroda https://youtu.be/lYGfEp4JlCI

  Išsamiau
Naujienų archyvas

Gretutinės studijos

Mykolo Romerio universiteto studentai gali pasirinkti gretutines krypties studijas, kai studentams sudaromos galimybės greta pagrindinės studijų krypties (šakos) programos studijuoti kitos studijų krypties (šakos) programą ir įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį. Gretutinės krypties studijų pasirinkimas studentams suteikia galimybę įgyti platesnį išsilavinimą, stoti į tos krypties magistrantūrą, praplėsti savo įsidarbinimo galimybes.

Gretutinės krypties studijų programą gali pasirinkti pirmosios pakopos studijų studentai, kurių studijų programoje tokia galimybė yra numatyta. Studentai pasirenka gretutinės krypties studijas ir į jas registruojasi elektroniniu būdu per individualią prieigą prie savo elektroninės studijų knygelės informacinėje sistemoje STUDIJOS. Pasirinkdami gretutinės krypties studijas studentai elektroniniu būdu užpildo prašymą fakulteto, kuriame studijuoja pagrindinės krypties studijų programą, dekanui ir bendra registracijos į studijas tvarka pasirenka gretutinės krypties studijų programos dalykus. Gretutinės krypties studijų programos vykdymas prasideda studentui pasirašius gretutinės krypties studijų sutartį. Gretutinės krypties studijų programą pasirinkę studentai į programos dalykų studijas registruojasi kartu su tuos dalykus studijuojančiais atitinkamos pagrindinės krypties studijų programos studentais.

Daugiau informacijos galima rasti čia:

Gretutinės krypties studijų vykdymo reikalavimai ir gretutinių studijų sutarčių formos

Gretutinės krypties studijų programos

Eil. Nr.

Gretutinės krypties studijų programos

Fakultetas

1

Ekonomika

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

2

Verslas

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

3

Dalykinė anglų kalba (šaka) (filologija)

Politikos ir vadybos fakultetas

4

Dalyko (anglų kalbos) pedagogika (šaka)

Politikos ir vadybos fakultetas

5

Filosofija

Politikos ir vadybos fakultetas

6

7

Vertimas

Viešoji istorija

Politikos ir vadybos fakultetas

8

Viešasis administravimas

Politikos ir vadybos fakultetas

9

Informatika

Socialinių technologijų fakultetas

10

Psichologija

Socialinių technologijų fakultetas

11

Socialinis darbas

Socialinių technologijų fakultetas

12

Socialinė pedagogika (šaka)

Socialinių technologijų fakultetas

13

Sociologija

Socialinių technologijų fakultetas

14

Švietimas ir ugdymas

Socialinių technologijų fakultetas

15

Teisė

Teisės fakultetas

16

Teisė (tik studijų programos Policijos veikla studentams)

Viešojo saugumo fakultetas

17

Visuomenės saugumas

Viešojo saugumo fakultetas


 • Ar bus perkeltos bakalauro baigiamųjų egzaminų ir bakalauro/magistrantūros baigiamųjų darbų gynimo datos?


Informuojame, kad šiai dienai neplanuojama nukelti baigiamųjų darbų ir egzaminų pristatymo terminų,  kadangi Universitetas turi galimybes, leidžiančias studentams pasiekti šaltinius nuotoliniu būdu.

 1. MRU turi prieigą prie daugiau nei 40 prenumeruojamų užsienio ir Lietuvos duomenų bazių, https://www.mruni.eu/lt/universitetas/biblioteka/duomenu_bazes/prenumeruojamos_db/ kuriomis galima naudotis nuotoliniu būdu per EZproxy sistemą. https://login.skaitykla.mruni.eu/login
  Dėl paieškos duomenų bazėse ar kitose mokslinės informacijos paieškos sistemose galite kreiptis į savo teminį bibliotekininką. https://www.mruni.eu/lt/universitetas/biblioteka/kontaktai/#TEMINIAI
 2. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad yra sudaryta galimybė kreiptis į biblioteką dėl  knygos, kurios nėra online, dalies skenavimo.

UŽSAKYMO SKENAVIMUI PATEIKIMO TVARKA

Bibliotekoje esančių leidinių (reikalingų puslapių)  kopijas gali užsakyti:

 • Dėstytojai - dėstomam dalykui;
 • Studentai - baigiamiesiems darbams rašyti .

Prašome:

 • Patikrinti ar yra prieinama knygos elektroninė versija – atlikti paiešką Lietuvos virtualioje bibliotekoje Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka eLABa. Jei knyga anglų kalba – papildomai patikrinti prenumeruojamoje el. knygų bazėje eBooks on EBSCOhost (Academic Collection).
 • Įsitikinti ar reikalinga knyga yra bibliotekoje – atlikti paiešką bibliotekos elektroniniame kataloge http://mru.library.lt. Radus knygą peržiūrėti skenuotą knygos turinį ir atsirinkti reikalingus puslapius. Kai bibliotekos kataloge nėra skenuoto turinio, studentui pirmiausia siunčiamas nuskenuotas turinys.
 • Užsakymą siųsti el. paštu nomeda@mruni.eu. Užsakymus būtina siųsti iš MRU el. pašto. Laiške nurodyti: knygos autorių, antraštę, leidimo metus, nuo kurio iki kurio puslapio reikalinga kopija.

Užsakymas įvykdomas per 3 -5 darbo dienas.

Vienu metu galima užsakyti ne daugiau kaip 3 leidinių kopijas.

Žinoma padėtis gali keistis ir nuolat informacija bus atnaujinama. Stebėkite informaciją instituto, kuriame rengiate darbą, puslapyje.


2022-2023 S.M. KALENDORIAI

2022-2023 S.M. AKADEMINIS KALENDORIUS
2022-2023 S.M. SAVAIČIŲ PASISKIRSTYMAS

GRAFIKAI

2022/2023 s.m. bakalauro nuolatinių studijų grafikas
2022/2023 s.m. bakalauro ištęstinių studijų grafikas
2022/2023 s.m. magistrantūros nuolatinių studijų grafikas
2022/2023 s.m. magistrantūros ištęstinių studijų grafikas
2022/2023 s.m. papildomų studijų grafikas

TVARKARAŠČIAI

NUOLATINĖS STUDIJOS

BAKALAURO STUDIJOS

BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS

2022-2023 s.m. pavasario semestras

Teisės programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kurso 2022-2023 s.m. pavasario semestras
II kurso 2022-2023 s.m. pavasario semestras
III kurso 2022-2023 s.m. pavasario semestras
Baigiamieji egzaminai 2022-2023 s.m. pavasario semestras

Teisės ir tarptautinių santykių programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kurso 2022-2023 s.m. pavasario semestras
II kurso 2022-2023 s.m. pavasario semestras

Teisės ir muitinės veiklos programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kurso 2022-2023 s.m. pavasario semestras
II kurso 2022-2023 s.m. rudens semestras    
III kurso 2022-2023 s.m. pavasario semestras    
Baigiamieji egzaminai 2022-2023 s.m. pavasario semestras

Teisės ir finansinių technologijų specializacijos programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kurso 2022-2023 s.m. pavasario semestras
II kurso 2022-2023 s.m. pavasario semestras
III kurso 2022-2023 s.m. pavasario semestras

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

Sveikatos teisės LLM

I kursas 2022 - 2023 s.m. pavasario semestras

Darbo teisės LLM

I kursas 2022- 2023 s.m. pavasario semestras

Viešųjų pirkimų LLM

I kursas 2022 - 2023 s.m. pavasario semestras

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS

BAKALAURO STUDIJOS

BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS

2022-2023 s.m. pavasario semestras

Teisės programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kurso 2022-2023 s.m. pavasario semestras
II kurso 2022-2023 s.m. pavasario semestras
III kurso 2022-2023 s.m. pavasario semestras
ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
IV kurso 2022-2023 s.m. rudens semestras
V kurso 2022-2023 s.m. rudens semestras
EGZAMINŲ SESIJOS TVARKARAŠČIAI
IV kurso 2022-2023 s.m. rudens semestras
V kurso 2022-2023 s.m. rudens semestras
Baigiamieji egzaminai 2022-2023 s.m. pavasario semestras

Teisės ir valdymo programa

Baigiamieji egzaminai 2022-2023 s.m. pavasario semestras

Teisės ir muitinės veiklos programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
II kurso 2022-2023 s.m. pavasario semestras
III kurso 2022-2023 s.m. pavasario semestras
ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
IV kurso 2022-2023 s.m. rudens semestras
V kurso 2022-2023 s.m. rudens semestras
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
IV kurso 2022-2023 s.m. rudens semestras
V kurso 2022-2023 s.m. rudens semestras
Baigiamieji egzaminai 2022-2023 s.m. pavasario semestras

Teisės ir penitencinės veiklos programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
II kurso 2022-2023 s.m. pavasario semestras
Baigiamieji egzaminai 2022-2023 s.m. pavasario semestras

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

Administracinės teisės programa

I kurso 2022 - 2023 s.m. pavasario semestras

Baudžiamosios teisės ir kriminologijos specializacija

I kurso 2022 - 2023 s.m.pavasario semestras Vilniuje
I kurso 2022 - 2023 s.m. pavasario semestras Kaune

Civilinės ir verslo teisės specializacija

I kurso 2022 - 2023 s.m. pavasario semestras
II kurso 2022 - 2023 s.m. pavasario semestras

Mediacijos programa

I kurso 2022 - 2023 s.m. pavasario semestras
II kurso 2022 - 2023 s.m. pavasario semestras

Darbo teisės specializacija

I kurso 2022 - 2023 s.m. pavasario semestras
II kurso 2022 - 2023 s.m. pavasario semestras

Mokesčių ir finansų teisės specializacija

I kurso 2022 - 2023 s.m. pavasario semestras

Tarptautinės teisės specializacija

I kurso 2022 - 2023 s.m. pavasario semestras

Papildomosios studijos

2022-2023 m. SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kurso 2022 - 2023 s.m.pavasario semestro tvarkaraštis Vilniuje    
I kurso 2022 - 2023 s.m. pavasario semestro tvarkaraštis Kaune
Adresas: Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
Kab.: V-343
Tel.: (8 5) 271 4561
Mobilusis tel.: 8 659 76782 (tik darbo valandomis)
El. p.: tm@mruni.eu
Dekanė: prof. dr. Lyra Jakulevičienė
Kab.: V-342
Tel.: (8 5) 271 4624
El. p.: tm@mruni.eu
Prodekanė (studijoms): doc. dr. Lina Novikovienė
Kab.: V-341
Tel.: (8 5) 271 4663
Mobilusis tel.: 8 612 94099 (tik darbo valandomis)
El. p.: linan@mruni.eu
Prodekanė mokslui: doc. dr. Dovilė Sagatienė
Kab.: V-339
Tel.: (8 5) 271 4633
El. p.: dovile.sagatiene@mruni.eu
Dekano patarėja komunikacijai: Akvilė Alauskaitė
Kab.: V-344
El. p.: a.alauskaite@mruni.eu
Dekano padėjėja: Gintarė Brakauskienė
Kab.: V-343
Tel.: (8 5) 2714 561
Mobilusis tel.: 8 65634775
El. p.: gintare@mruni.eu
Teisinių technologijų (LegalTech) centro vadovas: prof. dr. Paulius Pakutinskas
Kab.: C-V-352
Tel.: (8 5) 5 2714525
El. p.: paulius.pakutinskas@mruni.eu
Baltijos-Ukrainos centro vadovė: Olha Bodnar - Petrovska
Kab.: V-345
Tel.: (8 5) 2714546
El. p.: olha.bodnar@mruni.eu
Dekano patarėja: Nastė Grubliauskienė
El. p.: naste.grubliauskiene@mruni.eu


 Tvarkaraščiai

Gražina Kačinskienė ( I-402 kab., Tel. (85) 2714 706, 
Teisės mokyklos magistrantūros ištęstinių studijų ir papildomųjų studijų tvarkaraščiai             Teisės mokyklos Studentų skyriusVyr. metodininkė Rasa Deltuvienė (Bakalauro nuolatinės studijos)

Dėl konsultacijų tartis elektroniniu paštu

kab. IV-302,
tel. (8 5) 271 4649 / mob.tel. +370 659 89177
El. paštas raseled@mruni.eu

Vadybininkė Monika Klimašauskaitė  ( Magistrantūros nuolatinės studijos anglų bei lietuvių kalbomis ir jungtinės programos)

kab. IV-308,
tel. (8 5) 271 4659
El. paštas monikaklim@mruni.eu
Vadybininkė Virginija Bilinskienė (Teisės, Teisės ir penitencinės veiklos, Teisės ir muitinės veiklos bakalauro ištęstinės studijos, magistrantūros ištęstinės studijų programos)


Dėl konsultacijų tartis elektroniniu paštu

kab.IV-304,
tel. (8 5) 271 4636

El. paštas virginija@mruni.euVadybininkė Kristina Bernatavičienė (Teisės ir valdymo bakalauro ištęstinės studijos ir
Teisės krypties papildomųjų studijų programa)

kab. IV-306,
tel. (8 5) 271 4595
mob.tel. +370 659 73283
El. paštas b.kristina@mruni.eu 

Studentų priėmimo laikas

Pirmadienis
8.00 - 16.30
Antradienis8.00 - 16.30
Trečiadienis8.00 - 16.30
Ketvirtadienis9.00 - 16.30
Penktadienis8.00 - 15.30


Pietų pertrauka    12.00 – 12.30