Absolventų karjeros rodikliai

Baigimo metai:


Programa:


Pakopa:


Studiju forma:


ABSOLVENTŲ KARJEROS STEBĖSENOS SISTEMA

Absolventų karjeros stebėsenos sistemoje yra kaupiami, stebimi ir tvarkomi Universiteto absolventų duomenys, kuriuos teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA). SODRA teikia duomenis tik apie nuolatinius Lietuvos gyventojus, dirbančius įmonėse, kurių buveinės registruotos Lietuvoje. Šioje sistemoje yra kaupiami, sisteminami ir analizuojami nuasmeninti duomenys, t. y. informacija nesusieta su konkrečiu asmeniu.

Absolventų karjeros stebėsenos sistemoje galima stebėti konkrečios absolventų laidos karjeros duomenis: pasirinkę konkrečius studijų baigimo metus (duomenys kaupiami nuo 2005 m.), taip pat - dominančią studijų programą ir studijų formą (nuolatines ar ištęstines) bei nurodę studijų pakopą (bakalauro ar magistro) – gausite jau suformuotus duomenis apie konkrečiai Jus dominančią absolventų laidą.

Gautame PDF faile Jūs matysite pasirinktos studijų programos pavadinimą bei pakopą, absolventų laidos baigimo metus, baigusių studentų skaičių ir jų įsidarbinamumą. Taip pat gausite duomenis apie absolventų atlyginimą (finansines pajamas) ir jų dydį (minimalus, vidutinis ir maksimalus) pagal ketvirčius bei absolventų darbovietes.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747