Rektoratas

#

Prof. dr. Inga Žalėnienė Rektorė

Adresas: Ateities g. 20 LT-08303
Kab.: I-217
Tel.: (8 5) 271 4625
El. p.: roffice@mruni.eu

#

#

Prof. dr. Regina Valutytė Vicerektorė akademiniams reikalams

Tel.: (8 5) 271 4678
El. p.: vicerektorius.ar@mruni.eu

#
#

Doc. dr. Saulius Spurga Vicerektorius

Tel.: (8 5) 271 4630
El. p.: saspur@mruni.eu

#

Nariai

#

Prof. dr. Lyra Jakulevičienė Teisės mokyklos dekanė

Tel.: (8 5) 271 4624
Faks.: (8 5) 271 4561
El. p.: tf@mruni.eu

#
#

Prof. dr. Snieguolė Matulienė Viešojo saugumo akademijos dekanė

Tel.: (8 37) 303 660
Faks.: (8 37) 228 457
El. p.: vsf@mruni.eu

#
#

Prof. dr. Odeta Merfeldaitė Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto dekanė

Tel.: (8 5) 271 4710
El. p.: zvsf@mruni.eu

#

Prof. dr. Darius Štitilis Viešojo valdymo ir verslo fakulteto dekanas

Tel.: (8 5) 271 4650
El. p.: vvvf@mruni.eu

#
#

Prof. dr. Eglė Bilevičiūtė Mykolo Romerio universiteto profesinės sąjungos pirmininkė

#
#

Julius Dautartas Rektoriaus patarėjas Komunikacijos ir rinkodaros centro Kultūros ir renginių skyriaus režisierius

#
#

Aušra Šarėjūtė Finansų tarnybos vadovė

#

Saulius Kvedaravičius Informacinių technologijų centro direktorius

#
#

Audra Dargytė Burokienė Tarptautiškumo tarnybos vadovė

#
#

Doc. dr. Inga Juknytė-Petreikienė Akademinių reikalų centro vadovė

#
#

Nijolė Liatukienė Bibliotekos direktorė

#
#

Regina Lukauskaitė Dokumentų valdymo tarnybos vadovė

#
#

Doc. dr. Inga Daukšienė Teisės ir viešųjų pirkimų tarnybos vadovė

#

Kamilė Sakalauskaitė Komunikacijos ir rinkodaros centro vadovė

#
#

Laura Zebleckienė Mokslo ir inovacijų centro vadovė

#
#

Dr. Vilma Miglinė Bendruomenės gerovės centro vadovė

#
#

Violeta Gaižauskaitė Rektoriaus patarėja tarptautiniams ryšiams ir komunikacijai

Laura Daučiūnienė Personalo valdymo centro vadovė

#

Jonas Pugačiauskas Ūkio tarnybos vadovas

#

Aleksandra Kostojanskaja Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybės prezidentė

#

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747