Naujienos

Sveikiname prof. hab.dr. B. J. Kuzmicką tapus Profesorių klubo prezidentu!

Spalio 20 d. Universiteto profesūra rinkosi tartis dėl Profesorių klubo veiklos atnaujinimo. Naujuoju Klubo prezidentu išrinktas Humanitarinių mokslų instituto Filosofijos katedros prof. hab.dr. Bronislavas Juozas Kuzmickas, Klubas tęsia savo veiklą.

Linkime didžiausios sėkmės Profesorių klubo prezidentui ir brandžiausiai Universiteto akademinės bendruomenės daliai – profesūrai!.

Diskusija "Socialinės profesūros garantijos"

2011 m. birželio 16 d. vykusiame MRU profesorių klubo susirinkime diskusiją moderavo A.Buračas, įdomiai pasisakė aktualiais mokslininkų prestižo ir socialinių garantijų įtvirtinimo klausimais profesoriai A.Urmonas, J. S. Pečkaitis, V. Sinkevičius, V. Rudzkienė, O.G. Rakauskienė, R. Petrauskas ir kiti. Aptartos galimybės konsoliduoti šalies profesūrą siekiant sutvirtinti jos socialinį statusą, rengti dokumentų projektus kartu su LMT (V. Sinkevičius) ir LMA (A.Buračas), ŠMM (J. S. Pečkaitis), galimai kviesti palaikyti ir Rektorių konferenciją. Pabrėžta, kad nepritartina LRV pozicijai sistemingai ignoruoti šalies mokslininkus rengiant vyriausybinių programų ekspertizes bei įžvalgas, kad būtina užtikrinti realias profesorių emeritų garantijas ir siekti lanksčiau išsaugoti pensinio amžiaus darbingus bei nusipelniusius specialistus. Klubo nariai nuoširdžiai sveikino ką tik priimtą MRU Senato sprendimą skelbti konkursą ir vyresniems bendruomenės nariams eiti pareigas, drauge atkreipdami dėmesį, kad fakultetų paraiškos pretenduoti į jas jau buvo apibendrintos gerokai anksčiau.

Diskusija "Įtinklinto universiteto vizija ir pagrindimas"

Profesorių klubas universiteto bendruomenę kviečia į diskusiją "Įtinklinto universiteto vizija ir pagrindimas", kuri vyks kovo 18 dieną 16 valandą I-414 auditorijoje. Pranešimą skaitys Socialinės informatikos fakulteto dekanas dr. Saulius Norvaišas.

Pranešime bus pristatoma įtinklinto universiteto (Networked University) koncepcija, nagrinėjama, kas užtikrintų tokio universiteto neribotą plėtrą, mažintų administravimo sąnaudas bei didintų efektyvumą ir kartu palaikytų aukštą studijų kokybę.

Diskusija dėl Mykolo Romerio universiteto strategijos

Profesorių klubas ir Studentų atstovybė 2010 m. sausio 19 d. organizavo diskusiją dėl Mykolo Romerio universiteto strategijos. Diskusijoje dalyvavo Mykolo Romerio universiteto Rektorius prof. Alvydas Pumputis, Profesorių klubo nariai, fakultetų dekanai, studentai.

Mykolo Romerio universiteto Profesorių klubo prezidento prof. Antano Buračo pranešimas „Universiteto ateities vizija ir strateginės plėtros scenarijai“ .

Daugiau informacijos apie diskusiją galima rasti čia.

Profesorių klubas kvietė į diskusiją

2009 m. vasario 4 d. Mykolo Romerio universiteto Profesorių klubas rengė viešą bendruomenės diskusiją apie aukštojo mokslo reformą ir perspektyvas. Diskusijoje dalyvavo LR Seimo nariai, Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis, profesoriai, dėstytojai, studentai ir kiti akademinės bendruomenės nariai.

Diskusiją moderavo Profesorių klubo prezidentas, prof. Antanas Buračas.
Buvo išsakytos abejonės dėl projekto formuluočių pozicingumo, pateiktos pastabos dėl galimų teisinių kolizijų, išsakytas susirūpinimas dėl „studentų krepšelio“ skyrimo principo, aukštųjų mokyklų valdymo pertvarkymo galimų pasekmių bei daugybė kitų pastabų. Diskusijoje su LR Seimo nariais aktyviai dalyvavo universiteto akademinės bendruomenės nariai, tarp jų Teisės fakulteto dekanas prof. Egidijus Jarašiūnas, Konstitucinės teisės katedros vedėjas prof. Gediminas Mesonis, Universiteto sekretorius dr. Saulius Spurga, Priėmimo komisijos atsakingasis sekretorius Saulius Bugailiškis, Europos Sąjungos teisės katedros vedėjas doc. dr. Ignas Vėgėlė, studentų atstovas Justas Randis, Senato pirmininkas prof. Vytautas Pakalniškis.

Daugiau informacijos apie diskusiją galima rasti čia.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747